SZKOLENIA

 1. Szkolenie online Przygotowanie do wprowadzenia KSeF, polityka rachunkowości, obieg dokumentów i instrukcja KSeF oraz obowiązujące przepisy w zakresie faktur ustrukturyzowanych w 2024 roku
 2. Przygotowanie do wprowadzenia KSeF, polityka rachunkowości, obieg dokumentów i instrukcja KSeF oraz obowiązujące przepisy w zakresie faktur ustrukturyzowanych w 2024 roku
 3. Szkolenie online Koszty, zwroty, refundacje wydatków, należności długoterminowe, wydatki niewygasające oraz prawne zaangażowanie wydatków – specyficzne operacje na przełomie lat budżetowych
 4. Koszty, zwroty, refundacje wydatków, należności długoterminowe, wydatki niewygasające oraz prawne zaangażowanie wydatków – specyficzne operacje na przełomie lat budżetowych
 5. Szkolenie online Wykorzystanie rachunku kosztów do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym
 6. Wykorzystanie rachunku kosztów do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym
 7. Szkolenie online Środki trwałe- od OT do LT w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
 8. Środki trwałe- od OT do LT w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
 9. Szkolenie online Polityka bilansowa jako metoda kształtowania finansów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
 10. Polityka bilansowa jako metoda kształtowania finansów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
 11. Szkolenie online Inwentaryzacja 2023 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
 12. Inwentaryzacja 2023 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
 13. Szkolenie online Budżetowanie kapitałowe i operacyjne inwestycji w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
 14. Budżetowanie kapitałowe i operacyjne inwestycji w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
 15. Szkolenie online Biznesplan jako podstawowe narzędzie zarządzania w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
 16. Biznesplan jako podstawowe narzędzie zarządzania w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
 17. Szkolenie online Analiza wskaźnikowa jako cenne źródło wiedzy o kondycji firmy w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
 18. Analiza wskaźnikowa jako cenne źródło wiedzy o kondycji firmy w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
 19. XXXII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA ONLINE
  Podatki 2024 – zmiany w ustawach VAT i CIT oraz implementacja Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w przedsiębiorstwie
 20. XXXII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA
  Podatki 2024 – zmiany w ustawach VAT i CIT oraz implementacja Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w przedsiębiorstwie
 21. Szkolenie online Motywacja do realizacji celów oparta o typologię osobowości. Dlaczego jedni osiągają sukcesy a inni nie?
 22. Motywacja do realizacji celów oparta o typologię osobowości. Dlaczego jedni osiągają sukcesy a inni nie?
 23. Generowanie forecast’ów w oparciu o wbudowane AI w IBM planning analytics
 24. Szkolenie online Zamknięcie roku i sporządzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz doręczenia elektroniczne (e-doręczenia) w sektorze publicznym
 25. SZKOLENIE WYJAZDOWE
  Zamknięcie roku i sporządzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz doręczenia elektroniczne (e-doręczenia) w sektorze publicznym
 26. Kompleksowe wdrożenie w zakresie KSeF
 27. Szkolenie online E-sprawozdanie finansowe – zasady sporządzania i wysyłania dokumentów
 28. E-sprawozdanie finansowe – zasady sporządzania i wysyłania dokumentów
 29. Szkolenie online Zasady obiegu i kontroli dokumentów
 30. Zasady obiegu i kontroli dokumentów
 31. Autoprezentacja z użyciem tuby świetlnej i kamery – mistrzowski wizerunek Asystentki
 32. Szkolenie online Podatek VAT i CIT – wybrane zagadnienia dla branży górniczej i energetycznej oraz zmiany 2023/2024
 33. Podatek VAT i CIT – wybrane zagadnienia dla branży górniczej i energetycznej oraz zmiany 2023/2024
 34. Szkolenie online Zmiany w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń, które weszły w życie 29 września 2023 roku – warsztaty praktyczne
 35. Zmiany w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń, które weszły w życie 29 września 2023 roku – warsztaty praktyczne
 36. Szkolenie online ESG w sektorze ubezpieczeniowym – warsztaty praktyczne
 37. ESG w sektorze ubezpieczeniowym – warsztaty praktyczne
 38. Szkolenia online Rola pełnomocnika ds. zakładowej kontroli produkcji, auditowanie systemu ZKP
 39. Rola pełnomocnika ds. zakładowej kontroli produkcji, auditowanie systemu ZKP
 40. Szkolenie online Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu
 41. Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu
 42. Szkolenie online Zakładowa kontrola produkcji dla producentów wyrobów budowlanych
 43. Zakładowa kontrola produkcji dla producentów wyrobów budowlanych
 44. Szkolenie online Metodyka kontroli w administracji publicznej – aktualne przepisy, praktyczne ćwiczenia
 45. Metodyka kontroli w administracji publicznej – aktualne przepisy, praktyczne ćwiczenia
 46. Szkolenie online Akcja Bilans 2023 – rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego wg MSR MSSF za 2023
 47. Akcja Bilans 2023 – rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego wg MSR MSSF za 2023
 48. Szkolenie online Zmiany podatkowe VAT i CIT w roku 2023 w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji
 49. Zmiany podatkowe VAT i CIT w roku 2023 w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji
 50. Komunikacja i współpraca w zespole w branży HoReCa (hotele/gastronomia) – szkolenie realizowane w oparciu o metodologię DISC
 51. Akademia zarządzania w branży HoReCa – 6-cio dniowe warsztaty dla Menedżerów
 52. Szkolenie online Eksport towarów kompleksowo-procedury i dokumentacja
 53. Eksport towarów kompleksowo-procedury i dokumentacja
 54. Szkolenie online Import towarów kompleksowo-procedury i dokumentacja
 55. Import towarów kompleksowo-procedury i dokumentacja
 56. Szkolenie online e-Doręczenia dla przedsiębiorców – zmiany przepisów obowiązujące od 10 grudnia 2023 roku
 57. e-Doręczenia dla przedsiębiorców – zmiany przepisów obowiązujące od 10 grudnia 2023 roku
 58. Szkolenie online Nowoczesny rachunek kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 59. Nowoczesny rachunek kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 60. Szkolenie online Różnice między rachunkowością przedsiębiorstwa a rachunkowością banku
 61. Różnice między rachunkowością przedsiębiorstwa a rachunkowością banku
 62. Szkolenie online Obrót i wynajem nieruchomości na gruncie PIT/CIT, VAT oraz PCC
 63. Obrót i wynajem nieruchomości na gruncie PIT/CIT, VAT oraz PCC
 64. Szkolenie online Podatek VAT oraz CIT 2023 /2024 w branży budowlanej i deweloperskiej – praktyczne problemy przy uwzględnieniu bieżącego orzecznictwa
 65. Podatek VAT oraz CIT 2023 /2024 w branży budowlanej i deweloperskiej – praktyczne problemy przy uwzględnieniu bieżącego orzecznictwa
 66. Szkolenie online Optymalizacja procesów w branży budowlanej i deweloperskiej
 67. Optymalizacja procesów w branży budowlanej i deweloperskiej
 68. Szkolenie online Optymalizacja procesów w branży HORECA
 69. Optymalizacja procesów w branży HORECA
 70. Krajowy System e-Faktur (KSeF) – nowe wytyczne dla przedsiębiorców z modułem IT (prezentacja integracji z KSeF na przykładzie wybranego systemu)
 71. Szkolenie online Analiza sprawozdań finansowych – studia przypadku
 72. Analiza sprawozdań finansowych – studia przypadku
 73. Akademia Fakturowania, w tym obowiązkowy system E-faktur od 2024 roku z uwzględnieniem zmian wynikających ze SLIM VAT 3
 74. Szkolenie online Transgraniczne Użyczanie Pracowników do Niemiec- agencja pracy tymczasowej w Niemczech
 75. Transgraniczne Użyczanie Pracowników do Niemiec- agencja pracy tymczasowej w Niemczech
 76. Szkolenie online Prawne i podatkowe aspekty działalności gospodarczej w Niemczech
 77. Prawne i podatkowe aspekty działalności gospodarczej w Niemczech
 78. Szkolenie online KPI w zakupach – jak mierzyć efektywność i redukować koszty zakupów w firmie
 79. KPI w zakupach – jak mierzyć efektywność i redukować koszty zakupów w firmie
 80. Szkolenie online Ulgi związane z działalnością innowacyjną
 81. Ulgi związane z działalnością innowacyjną
 82. Szkolenie online Komunikacja międzykulturowa
 83. Komunikacja międzykulturowa
 84. Szkolenie online Graniczny podatek węglowy (CBAM) – nowe obowiązki dla importerów
 85. Graniczny podatek węglowy (CBAM) – nowe obowiązki dla importerów
 86. KONFERENCJA
  Motywacja i efektywność w biznesie
 87. Szkolenie online Budżetowanie i sporządzanie biznesplanu w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym
 88. Budżetowanie i sporządzanie biznesplanu w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym
 89. Szkolenie online Sporządzanie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
 90. Szkolenie online Cash flow (rachunek przepływów pieniężnych) wg KSR1 i MSR7 – warsztaty praktyczne w Ms Excel
 91. Cash flow (rachunek przepływów pieniężnych) wg KSR1 i MSR7 – warsztaty praktyczne w Ms Excel
 92. Szkolenie online PIT 2023 – biura rachunkowe, działalność gospodarcza, rozliczenie osób fizycznych
 93. PIT 2023 – biura rachunkowe, działalność gospodarcza, rozliczenie osób fizycznych
 94. Szkolenie dla członków rady nadzorczej zakładów ubezpieczeń
 95. Szkolenie online Polityka rachunkowości i konstrukcja planu kont w przedsiębiorstwie wodociągowo- kanalizacyjnym, w świetle obowiązków ustawy o zzwizoś
 96. Polityka rachunkowości i konstrukcja planu kont w przedsiębiorstwie wodociągowo- kanalizacyjnym, w świetle obowiązków ustawy o zzwizoś
 97. Szkolenie online Postępowanie egzekucyjne w administracji z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w styczniu i marcu 2024 roku
 98. Postępowanie egzekucyjne w administracji z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w styczniu i marcu 2024 roku
 99. Szkolenie online Podatek od nieruchomości w branży budowlanej i deweloperskiej w 2023 roku
 100. Podatek od nieruchomości w branży budowlanej i deweloperskiej w 2023 roku
 101. Szkolenie online Doręczenia elektroniczne (e-doręczenia) w sektorze publicznym – zmiany przepisów obowiązujące od 10 grudnia 2023 roku
 102. Doręczenia elektroniczne (e-doręczenia) w sektorze publicznym – zmiany przepisów obowiązujące od 10 grudnia 2023 roku
 103. Szkolenie online E-doręczenia w postępowaniu administracyjnym – nowe obowiązki administracji publicznej od 10 grudnia 2023 roku
 104. Onbording od podszewki – jak przygotować i wdrożyć skuteczny program
 105. Szkolenie online Onbording od podszewki – jak przygotować i wdrożyć skuteczny program
 106. Szkolenie online Przychody i koszty w ujęciu prawa podatkowego i bilansowego 2023 rok – warsztaty – 2 dni praktycznych aspektów rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych
 107. Przychody i koszty w ujęciu prawa podatkowego i bilansowego 2023 rok – warsztaty – 2 dni praktycznych aspektów rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych
 108. Online training KSeF (Krajowy System eFaktur) – new tool in the Polish tax reality
 109. KSeF (Krajowy System eFaktur) – new tool in the Polish tax reality
 110. Szkolenie online Wypłacalność II – rachunek zysków i strat WII
 111. Wypłacalność II – rachunek zysków i strat WII
 112. Szkolenie online Wypłacalność II – reasekuracja bierna WII, bilans WII
 113. Wypłacalność II – reasekuracja bierna WII, bilans WII
 114. Szkolenie online Wypłacalność II – zasady rachunkowości WII porównanie do MSSF i PSR, dz. lokacyjna, rezerwy techniczne WII dla finansistów
 115. Wypłacalność II – zasady rachunkowości WII porównanie do MSSF i PSR, dz. lokacyjna, rezerwy techniczne WII dla finansistów
 116. Szkolenie online MSSF17 – Sprawozdanie finansowe, transition
 117. MSSF17 – Sprawozdanie finansowe, transition
 118. Szkolenie online MSSF17 – wycena na dzień bilansowy LRC PAA, LRC VFA oraz reasekuracja bierna
 119. MSSF17 – wycena na dzień bilansowy LRC PAA, LRC VFA oraz reasekuracja bierna
 120. Szkolenie online MSSF17 – ujęcie początkowe, wycena na dzień bilansowy – model ogólny
 121. MSSF17 – ujęcie początkowe, wycena na dzień bilansowy – model ogólny
 122. Szkolenie online Sprawozdanie finansowe zakładu ubezpieczeń wg PSR
 123. Sprawozdanie finansowe zakładu ubezpieczeń wg PSR
 124. Szkolenie online Reasekuracja bierna wg PSR
 125. Reasekuracja bierna wg PSR
 126. Szkolenie online Działalność lokacyjna, rachunkowość UFK, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe PSR dla finansistów
 127. Działalność lokacyjna, rachunkowość UFK, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe PSR dla finansistów
 128. Szkolenie online Specyfika ubezpieczeń, ewidencja sprzedaży polis, ewidencja likwidacji szkód
 129. Specyfika ubezpieczeń, ewidencja sprzedaży polis, ewidencja likwidacji szkód
 130. Szkolenie online Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej
 131. Szkolenie online Środki trwałe oraz WNiP dla służb technicznych i niefinansowych w branży wodociągowej i energetycznej
 132. Środki trwałe oraz WNiP dla służb technicznych i niefinansowych w branży wodociągowej i energetycznej
 133. Szkolenie online Podatek CIT minimalny
 134. Podatek CIT minimalny
 135. Szkolenie online DORA – jak powinna przygotować się branża ubezpieczeń
 136. DORA – jak powinna przygotować się branża ubezpieczeń
 137. Szkolenie online ESG w branży ubezpieczeń
 138. ESG w branży ubezpieczeń
 139. Szkolenie online Przygotowanie do kontroli KNF dla agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 140. Przygotowanie do kontroli KNF dla agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 141. Budżetowanie w zakładzie ubezpieczeń wg PSR i Solvency II
 142. Szkolenie online Budżetowanie w zakładzie ubezpieczeń wg PSR i Solvency II
 143. Szkolenie online Sprawozdawczość dla celów wypłacalności – WII
 144. Sprawozdawczość dla celów wypłacalności – WII
 145. Szkolenie online Rachunkowość finansowa w zakładach ubezpieczeń wg MSSF 17
 146. Rachunkowość finansowa w zakładach ubezpieczeń wg MSSF 17
 147. Szkolenie online Rachunkowość finansowa w zakładach ubezpieczeń wg Polskich Standardów Rachunkowości
 148. Rachunkowość finansowa w zakładach ubezpieczeń wg Polskich Standardów Rachunkowości
 149. Szkolenie online Akademia Rachunkowości Ubezpieczeniowej
 150. Akademia Rachunkowości Ubezpieczeniowej
 151. Szkolenie online Krajowy system e-Faktur (KSeF) w branży budowlanej i deweloperskiej
 152. Krajowy system e-Faktur (KSeF) w branży budowlanej i deweloperskiej
 153. Szkolenie online Krajowy system e-Faktur (KSeF) w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
 154. Krajowy system e-Faktur (KSeF) w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
 155. Sprzedaż level MASTER – wejście na wyższy poziom sprzedaży
 156. Szkolenie online Zamówienia publiczne dla branży wodociągowej
 157. Zamówienia publiczne dla branży wodociągowej
 158. Szkolenie online Krajowy System e-Faktur (KSeF) w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 159. Krajowy System e-Faktur (KSeF) w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 160. Szkolenie online Jak praktycznie zrozumieć Prawo celne obowiązujące na terenie Unii Europejskiej?
 161. Jak praktycznie zrozumieć Prawo celne obowiązujące na terenie Unii Europejskiej?
 162. Szkolenie online Faktura VAT 2023 z uwzględnieniem SLIM VAT 3 oraz e-fakturowania w ramach Krajowego Systemu e-faktur( KSeF) dla branży leasingowej
 163. Faktura VAT 2023 z uwzględnieniem SLIM VAT 3 oraz e-fakturowania w ramach Krajowego Systemu e-faktur( KSeF) dla branży leasingowej
 164. Szkolenie online Skuteczna realizacja dostaw produktów własnych do klienta z wykorzystaniem transportu drogowego
 165. Szkolenie online Proces spedycyjny bez tajemnic – planowanie, realizowanie, zarządzania procesem transportowym
 166. Szkolenie online Polska Strefa Inwestycji – działalność przedsiębiorców posiadających decyzje o wsparciu wraz z nowelizacją wprowadzoną od 1 stycznia 2023 r. – ustalanie limitu pomocy publicznej oraz rozliczanie dochodów z działalności podlegającej zwolnieniu z opodatkowania na podstawie posiadanych decyzji o wsparciu.
 167. Polska Strefa Inwestycji – działalność przedsiębiorców posiadających decyzje o wsparciu wraz z nowelizacją wprowadzoną od 1 stycznia 2023 r. – ustalanie limitu pomocy publicznej oraz rozliczanie dochodów z działalności podlegającej zwolnieniu z opodatkowania na podstawie posiadanych decyzji o wsparciu.
 168. Szkolenie online Budowanie skutecznych i angażujących systemów wynagrodzeń
 169. Budowanie skutecznych i angażujących systemów wynagrodzeń
 170. Kurs online Programista PYTHON – kurs dla średniozaawansowanych (24h)
 171. Kurs online Programista PYTHON – kurs dla początkujących (24h)
 172. Szkolenie online Budowanie odporności psychicznej – jak być bardziej elastycznym, skoncentrowanym i radzić sobie w dynamicznie zmieniających się warunkach
 173. Szkolenie online Akademia Fakturowania, w tym obowiązkowy system E-faktur od 2024 roku z uwzględnieniem zmian wynikających ze SLIM VAT 3
 174. Szkolenie online Zamknięcie roku 2023 w JSFP – zasady wyceny i prezentacji danych finansowych, obowiązujące procedury i terminy
 175. Zamknięcie roku 2023 w JSFP – zasady wyceny i prezentacji danych finansowych, obowiązujące procedury i terminy
 176. Szkolenie online Akcja Bilans 2023 – rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok
 177. Akcja Bilans 2023 – rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok
 178. Szkolenie online Mierzenie śladu węglowego firmy i produktu w kontekście raportów ESG
 179. Mierzenie śladu węglowego firmy i produktu w kontekście raportów ESG
 180. Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym (X, Y, Z) – zmiany i różnice międzypokoleniowe
 181. Szkolenie online Wdrażanie controllingu i budżetowania w przedsiębiorstwie
 182. Wdrażanie controllingu i budżetowania w przedsiębiorstwie
 183. Szkolenie online CFO jako skuteczny lider – koncentracja na ludziach, a nie tylko na cyferkach
 184. CFO jako skuteczny lider – koncentracja na ludziach, a nie tylko na cyferkach
 185. Szkolenie online Przygotuj się na Krajowy System e-Faktur (KSeF)
 186. Przygotuj się na Krajowy System e-Faktur (KSeF)
 187. Szkolenie online Bądź liderem CX (Customer Experience) – obsługa klienta i budowanie relacji
 188. Bądź liderem CX (Customer Experience) – obsługa klienta i budowanie relacji
 189. Szkolenie online Zarządzanie płynnością finansową w sytuacji jej zagrożenia – aspekty prawne
 190. Zarządzanie płynnością finansową w sytuacji jej zagrożenia – aspekty prawne
 191. Szkolenie online Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe (warsztaty w zakresie RTU dla celów PSR i SII)
 192. Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe (warsztaty w zakresie RTU dla celów PSR i SII)
 193. Szkolenie online Lider w obliczu zmian. Magia sukcesu przywództwa – warsztat okiem psychologa
 194. Lider w obliczu zmian. Magia sukcesu przywództwa – warsztat okiem psychologa
 195. Szkolenie online Dokumentacja medyczna pacjenta – aspekty prawne
 196. Dokumentacja medyczna pacjenta – aspekty prawne
 197. Szkolenie online Profesjonalna rejestratorka medyczna
 198. Profesjonalna rejestratorka medyczna
 199. Szkolenie online Dotacje z budżetu państwa (podmiotowe i celowe) – udzielanie, wykorzystanie, kontrola
 200. Dotacje z budżetu państwa (podmiotowe i celowe) – udzielanie, wykorzystanie, kontrola
 201. Szkolenie online Egzekucja z rachunku bankowego, w uwzględnieniem orzecznictwa sądowego i praktyki organów egzekucyjnych
 202. Egzekucja z rachunku bankowego, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego i praktyki organów egzekucyjnych
 203. Szkolenie online Tajemnica bankowa w praktyce banków. Przedmiot, zasady ochrony i podstawy ujawniania. Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy bankowej.
 204. Tajemnica bankowa w praktyce banków. Przedmiot, zasady ochrony i podstawy ujawniania. Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy bankowej.
 205. Szkolenie online Windykacja w banku – jak być lepiej przygotowanym niż dłużnik?
 206. Windykacja w banku – jak być lepiej przygotowanym niż dłużnik?
 207. Specjalista ds. Rozliczeń transakcji handlowych
 208. Szkolenie online Specjalista ds. Rozliczeń transakcji handlowych
 209. Szkolenie online Podatek od nieruchomości 2024 w branży wodociągowo – kanalizacyjnej z uwzględnieniem zmienionych stawek podatku
 210. Szkolenie online Budżetowanie w zarządzaniu podmiotami leczniczymi
 211. Budżetowanie w zarządzaniu podmiotami leczniczymi
 212. Szkolenie online Controlling zaplecza budowy
 213. Controlling zaplecza budowy
 214. Szkolenie online Budżet kontraktów budowlanych
 215. Budżet kontraktów budowlanych
 216. Szkolenie online Rachunek kosztów przedsiębiorstw komunalnych
 217. Rachunek kosztów przedsiębiorstw komunalnych
 218. Szkolenie online Krajowy System e-Faktur (KSeF) w sektorze publicznym – aktualne wyzwania i obowiązek stosowania w 2024 roku
 219. Krajowy System e-Faktur (KSeF) w sektorze publicznym – aktualne wyzwania i obowiązek stosowania w 2024 roku
 220. Szkolenie online Personal branding oraz LinkedIn – budowanie własnej marki osobistej oraz pracowników
 221. Szkolenie online Employer Branding – jak osiągnąć sukces w budowaniu marki pracodawcy
 222. Employer Branding – jak osiągnąć sukces w budowaniu marki pracodawcy
 223. Szkolenie online Zarządzanie łańcuchem dostaw z naciskiem na koszty, bezpieczeństwo i niezawodność
 224. Zarządzanie łańcuchem dostaw z naciskiem na koszty, bezpieczeństwo i niezawodność
 225. Szkolenie online Organizacja transportu, zarządzanie wysyłkami drobnicowymi i pełnosamochodowymi
 226. Organizacja transportu, zarządzanie wysyłkami drobnicowymi i pełnosamochodowymi
 227. Szkolenie online Treasury management i cash management: zarządzanie skarbem i przepływami gotówki w trakcie stabilnego budowania wartości przedsiębiorstwa
 228. Treasury management i cash management: zarządzanie skarbem i przepływami gotówki w trakcie stabilnego budowania wartości przedsiębiorstwa
 229. Szkolenie online Prawo pracy dla menedżerów – z uwzględnieniem zmian oraz praktyki sądów w 2023
 230. Prawo pracy dla menedżerów – z uwzględnieniem zmian oraz praktyki sądów w 2023
 231. Szkolenie online Audyt podatku VAT – czyli jak samodzielnie przeprowadzić audyt podatku VAT?
 232. Audyt podatku VAT – czyli jak samodzielnie przeprowadzić audyt podatku VAT?
 233. Szkolenie online Wypalenie zawodowe – zapobieganie i wychodzenie z wypalenia?
 234. Szkolenie online Czas pracy kierowców
 235. Czas pracy kierowców
 236. Szkolenie online Zmiana siedziby biura – office manager jako kierownik projektu „NOWE BIURO”
 237. Zmiana siedziby biura – office manager jako kierownik projektu „NOWE BIURO”
 238. Szkolenie online Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2023 roku
 239. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2023 roku
 240. Szkolenie online Przeciwdziałanie zatorom płatniczym z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2023 roku
 241. Przeciwdziałanie zatorom płatniczym z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2023 roku
 242. Szkolenie online Prokrastynacja – jak planować swój czas i nie odwlekać świadomie zaplanowanych zadań?
 243. Prokrastynacja – jak planować swój czas i nie odwlekać świadomie zaplanowanych zadań?
 244. Szkolenie online Mapowanie procesów HR
 245. Mapowanie procesów HR
 246. Szkolenie online Polityka rachunkowości 2023 w JSFP – praktyczne zasady przygotowania oraz wprowadzania zmian w istniejącym dokumencie
 247. Polityka rachunkowości 2023 w JSFP – praktyczne zasady przygotowania oraz wprowadzania zmian w istniejącym dokumencie
 248. Szkolenie online Profesjonalne finanse (Level 1) – Finanse od podstaw
 249. Profesjonalne finanse (Level 1) – Finanse od podstaw
 250. Spis środków trwałych z natury w JSFP – zasady, dokumentacja i odpowiedzialność za przeprowadzenie i rozliczenie
 251. Szkolenie online Spis środków trwałych z natury w JSFP – zasady, dokumentacja i odpowiedzialność za przeprowadzenie i rozliczenie
 252. Szkolenie online Odpowiedzialność za wady budynków i lokali – deweloper, generalny wykonawca, podwykonawcy
 253. Odpowiedzialność za wady budynków i lokali – deweloper, generalny wykonawca, podwykonawcy
 254. Sprzedaż lokali mieszkalnych przez deweloperów – wymagania prawne i dobre praktyki
 255. Szkolenie online Sprzedaż lokali mieszkalnych przez deweloperów – wymagania prawne i dobre praktyki
 256. Szkolenie online Windykacja w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka) – zagadnienia praktyczne
 257. Windykacja w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka) – zagadnienia praktyczne
 258. Szkolenie online Windykacja w branży budowlanej i deweloperskiej – zagadnienia praktyczne
 259. Windykacja w branży budowlanej i deweloperskiej – zagadnienia praktyczne
 260. Szkolenie online Prawo budowlane w 2023 roku
 261. Prawo budowlane w 2023 roku
 262. Szkolenie online Prawo pracy 2023 – wszystko, co chcesz wiedzieć o zmianach w prawie pracy w 2023 roku
 263. Prawo pracy 2023 – wszystko, co chcesz wiedzieć o zmianach w prawie pracy w 2023 roku
 264. Szkolenie online Podatek VAT na terenie Niemiec
 265. Podatek VAT na terenie Niemiec
 266. Szkolenie online Kontrola podatku VAT – sprawdź zanim zrobi to fiskus
 267. Kontrola podatku VAT – sprawdź zanim zrobi to fiskus
 268. Kurs online Specjalista ds. finansów (32h) – praktyczny kurs z wykorzystaniem Excela
 269. Specjalista ds. finansów (32h) – praktyczny kurs z wykorzystaniem Excela
 270. Szkolenie online Podatki CIT i VAT 2023 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, komunalnej oraz energetycznej – bieżący stan prawy, nowelizacje przepisów, analiza orzecznictwa
 271. Podatki CIT i VAT 2023 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej – bieżący stan prawny, nowelizacje przepisów, analiza orzecznictwa
 272. Skuteczny sprzedawca 2.0 – szkolenie dla handlowców B2B
 273. Skuteczny sprzedawca 1.0 – szkolenie dla początkujących handlowców B2B
 274. Kurs online Akademia Managera – kurs rozwoju kompetencji managerskich
 275. Akademia Managera – kurs rozwoju kompetencji managerskich
 276. Szkolenie online Optymalizacja kosztów w logistyce – warsztaty praktyczne z zakresu planowania produkcji, opracowywania budżetów, monitorowania kosztów oraz doboru wskaźników oceny
 277. Optymalizacja kosztów w logistyce – warsztaty praktyczne z zakresu planowania produkcji, opracowywania budżetów, monitorowania kosztów oraz doboru wskaźników oceny
 278. Szkolenie online Legalne kontrolowanie pracowników – praktyka i konsekwencje prawne
 279. Legalne kontrolowanie pracowników – praktyka i konsekwencje prawne
 280. Szkolenie online Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 2023 w JSFP z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie operacji finansowych
 281. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 2023 w JSFP z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie operacji finansowych
 282. Szkolenie online CIT Estoński 2023
 283. CIT Estoński 2023
 284. Wykorzystanie kluczowych narzędzi rachunkowości zarządczej/controllingu w organizacji
 285. Zarządzanie finansami organizacji (zarządzanie płynnością, analiza opłacalności inwestycji)
 286. Zaawansowane problemy sprawozdawczości i analizy finansowej
 287. Szkolenie online Wykorzystanie kluczowych narzędzi rachunkowości zarządczej/controllingu w organizacji
 288. Szkolenie online Zarządzanie finansami organizacji (zarządzanie płynnością, analiza opłacalności inwestycji)
 289. Szkolenie online Zaawansowane problemy sprawozdawczości i analizy finansowej
 290. Szkolenie online Podatek VAT i CIT 2023/2024 w sektorze bankowym – podsumowanie zmian, planowane nowelizacje, aktualne orzecznictwo
 291. Podatek VAT i CIT 2023/2024 w sektorze bankowym – podsumowanie zmian, planowane nowelizacje, aktualne orzecznictwo
 292. Szkolenie online Zarządzanie energią – 4 obszary. Budowanie odporności psychicznej w czasach zmian.
 293. Zarządzanie energią – 4 obszary. Budowanie odporności psychicznej w czasach zmian.
 294. Szkolenie online Klasyfikacja budżetowa 2023 – z uwzględnieniem zmian od 14 lipca i bieżących problemów
 295. Klasyfikacja budżetowa 2023 – z uwzględnieniem zmian od 14 lipca i bieżących problemów
 296. Szkolenie online Inwentaryzacja roczna 2023 w JSFP krok po kroku
 297. Inwentaryzacja roczna 2023 w JSFP krok po kroku
 298. Szkolenie online Raportowanie schematów podatkowych MDR na przykładach – identyfikacja schematów, zakres obowiązków, środki ograniczające odpowiedzialność oraz proces raportowania
 299. Raportowanie schematów podatkowych MDR na przykładach – identyfikacja schematów, zakres obowiązków, środki ograniczające odpowiedzialność oraz proces raportowania
 300. Szkolenie online Import, Eksport towarów – zagadnienia logistyczne (Incoterms 2020, odprawa celna, pochodzenie towarów, transport i spedycja, ubezpieczenie Cargo)
 301. Import, Eksport towarów – zagadnienia logistyczne (Incoterms 2020, odprawa celna, pochodzenie towarów, transport i spedycja, ubezpieczenie Cargo)
 302. Szkolenie online Konwencja CMR, Prawo Przewozowe, Kodeks Morski, Spedycja, Incoterms 2020 – jak ograniczać koszty transportowo-logistyczne (dla firm produkcyjnych i handlowych)
 303. Konwencja CMR, Prawo Przewozowe, Kodeks Morski, Spedycja, Incoterms 2020 – jak ograniczać koszty transportowo-logistyczne (dla firm produkcyjnych i handlowych)
 304. Szkolenie online Intrastat, Incoterms 2020, Konwencja CMR, Spedycja, Ubezpieczenie Cargo – prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego w obrocie unijnym.
 305. Intrastat, Incoterms 2020, Konwencja CMR, Spedycja, Ubezpieczenie Cargo – prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego w obrocie unijnym.
 306. Szkolenie online Analiza finansowa w branży ubezpieczeniowej
 307. Analiza finansowa w branży ubezpieczeniowej
 308. Szkolenie online Analiza finansowa przedsiębiorstw na potrzeby oceny zdolności kredytowej
 309. Analiza finansowa przedsiębiorstw na potrzeby oceny zdolności kredytowej
 310. Szkolenie online Analiza kredytowa – kluczowe aspekty i wybrane metody stosowane w analizie na potrzeby finansowania przedsiębiorstw
 311. Analiza kredytowa – kluczowe aspekty i wybrane metody stosowane w analizie na potrzeby finansowania przedsiębiorstw
 312. Szkolenie online Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server – specjalizacja II stopnia
 313. Szkolenie online Rachunek kosztów działań i zarządzanie na podstawie działań
 314. Rachunek kosztów działań i zarządzanie na podstawie działań
 315. Whistleblowing – ochrona sygnalistów – skuteczny system zgłaszania naruszeń
 316. MS PowerPoint poziom zaawansowany – tworzenie profesjonalnych prezentacji
 317. Kasy Zapomogowo Pożyczkowe (KZP) w 2023/2024 roku
 318. Szkolenie online Kasy Zapomogowo Pożyczkowe (KZP) w 2023/2024 roku
 319. Szkolenie online Suplementy diety – sprzedaż przez Internet, wytwarzanie kontraktowe, novel food
 320. Suplementy diety – sprzedaż przez Internet, wytwarzanie kontraktowe, novel food
 321. Szkolenie online Tworzenie planu finansowego
 322. Szkolenie online Whistleblowing – ochrona sygnalistów – skuteczny system zgłaszania naruszeń
 323. Szkolenie online Świadczenie usług przez banki komercyjne
 324. Świadczenie usług przez banki komercyjne
 325. Zasiłki i inne świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa na listach płac 2023
 326. Szkolenie online Zasiłki i inne świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa na listach płac 2023
 327. Wynagrodzenia na listach płac z uwzględnieniem zmian od stycznia 2023
 328. Szkolenie online Wynagrodzenia na listach płac z uwzględnieniem zmian od stycznia 2023
 329. Szkolenia online Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
 330. Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
 331. Szkolenie online Nowa ustawa deweloperska – zasady sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych od lipca 2022 r.
 332. Nowa ustawa deweloperska – zasady sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych od lipca 2022 r.
 333. System Intrastat 2024
 334. Szkolenie online Prawo pracy dla HR – odpowiedzialność, praktyka i orzecznictwo – czyli wszystko co chcesz wiedzieć o prawie pracy i Twojej odpowiedzialności
 335. Prawo pracy dla HR – odpowiedzialność, praktyka i orzecznictwo – czyli wszystko co chcesz wiedzieć o prawie pracy i Twojej odpowiedzialności
 336. Windykacja należności i zabezpieczanie płatności w firmach branży wodociągowej i energetycznej – aspekty prawne, podatkowe oraz psychologiczne
 337. Szkolenie online Projekty inwestycyjne w praktyce – ocena, interpretacja, modele finansowe, sterowanie ryzykiem
 338. Reasekuracja ubezpieczeń (szkolenie skierowane do dystrybutorów ubezpieczeń)
 339. Szkolenie online Reasekuracja ubezpieczeń (szkolenie skierowane do dystrybutorów ubezpieczeń)
 340. Kurs online Specjalista e-commerce (21 h) – skuteczne techniki sprzedaży w internecie
 341. Szkolenie online Inwentaryzacja roczna w praktyce
 342. Szkolenie online Instrumenty finansowe w MSR/MSSF
 343. Instrumenty finansowe w MSR/MSSF
 344. Szkolenie online Podatek akcyzowy nowe regulacje obowiązujące od 2023 roku
 345. Podatek akcyzowy nowe regulacje obowiązujące od 2023 roku
 346. Szkolenie online Wszystko o JPK_VAT
 347. Wszystko o JPK_VAT
 348. Płace dla początkujących (40 h) – praktyczny kurs weekendowy
 349. Kurs online Płace dla początkujących (40 h) – praktyczny kurs weekendowy
 350. Kurs online VAT od podstaw (32 h) – intensywny kurs poparty praktycznymi ćwiczeniami w zakresie rozliczania podatku VAT
 351. VAT od podstaw (32 h) – intensywny kurs poparty praktycznymi ćwiczeniami w zakresie rozliczania podatku VAT
 352. Szkolenie online Kalkulacja kosztu wyrobu gotowego i usług. Ewidencja produktów gotowych.
 353. Kalkulacja kosztu wyrobu gotowego i usług. Ewidencja produktów gotowych.
 354. Szkolenie online Amortyzacja środków trwałych według zasad prawa bilansowego, podatkowego i MSR
 355. Amortyzacja środków trwałych według zasad prawa bilansowego, podatkowego i MSR
 356. Szkolenie online Akademia automatyzacji i robotyzacji – przygotuj się na rewolucję w Back Office
 357. Szkolenie online Środki trwałe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR)
 358. Szkolenie Online Krajowy System e-Faktur (KSeF) – nowe wytyczne dla przedsiębiorców z modułem IT (prezentacja integracji z KSeF na przykładzie wybranego systemu)
 359. Krajowy System e-Faktur (KSeF) – nowe wytyczne dla przedsiębiorców
 360. Szkolenie online Akademia Trenera – szkoleniowiec XXI wieku
 361. Projekty finansowane ze środków UE w JSFP – zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
 362. Szkolenie online Projekty finansowane ze środków UE w JSFP – zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
 363. Szkolenie Online MS PowerPoint poziom zaawansowany – tworzenie profesjonalnych prezentacji
 364. Szkolenie online System Intrastat 2024
 365. Wystąpienia publiczne– warsztat z użyciem technik aktorskich i kamery
 366. Szkolenie online Jak pokonać stres w dziale księgowym? Interaktywne warsztaty oraz praktyczne rozwiązania
 367. Jak pokonać stres w dziale księgowym? Interaktywne warsztaty oraz praktyczne rozwiązania
 368. Kurs online Fakturzystka (32 h) – prawne i praktyczne aspekty fakturowania (program Symfonia Handel) kurs weekendowy
 369. Szkolenie online MS Excel dla HR – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR – poziom I
 370. Zarządzanie szkoleniami kluczowym aspektem rozwoju organizacji
 371. Rekrutacja i selekcja pracowników – nowoczesne narzędzia rekrutera w czasach zmian
 372. Szkolenie online Zarządzanie zespołem rozproszonym/zdalnym
 373. Controlling personalny
 374. Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy. Jak rozpoznać i przeciwdziałać zjawiskom negatywnym?
 375. Windykacja w biznesie – jak zapewnić płynność finansową firmy?
 376. Szkolenie online Podejmowanie decyzji i wielowymiarowa analiza rentowności
 377. Szkolenie online Excel we wspomaganiu controllingu personalnego
 378. Akademia efektywnego handlowca (24h) – drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego – certyfikowany kurs dzienny
 379. HR Business Partner – kurs przygotowujący do zarządzania zasobami ludzkimi (28h)
 380. Szkolenie online Formuły tablicowe w Microsoft Excel – magia Ctrl+Shift+Enter
 381. Szkolenie online Modelowanie, wizualizacja danych i projektowanie dashboardów w Power BI
 382. Szkolenie online Excel w praktyce finansowej
 383. Szkolenie online MS Excel w księgowości
 384. Szkolenie online Effective International Business Communication
 385. Szkolenie online Legal english negotiating contract, mediations and negotiations
 386. Szkolenie online Eksport towarów – procedury i dokumentacja (warsztat eksperta-praktyka)
 387. Eksport towarów – procedury i dokumentacja (warsztat eksperta-praktyka)
 388. Szkolenie online Zarządzanie sytuacjami stresowymi w życiu zawodowym
 389. Szkolenie online Skuteczny Project Manager
 390. Szkolenia online Negocjacje biznesowe – techniki i mechanizmy, wywierania wpływu, perswazji
 391. Szkolenie online Executive Assistant – mistrzowska współpraca z szefem – poziom II
 392. Szkolenie online Assessment Center i Development Center
 393. Szkolenie online Digital Assistant – nowoczesne narzędzia ułatwiające wspieranie szefów i organizację pracy własnej
 394. Szkolenie online Wystąpienia publiczne– warsztat z użyciem technik aktorskich i kamery
 395. Szkolenie online Microsoft Project – zarządzanie projektami – poziom ekspert
 396. Szkolenie online Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 397. Szkolenie online Nowoczesne Przywództwo 3.0 – buduj swoją pozycję lidera
 398. Pracownik Administracyjno – Biurowy (28 h) kurs weekendowy
 399. Kurs online Akademia efektywnego handlowca (24h) – drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego kurs dzienny
 400. Szkolenie online Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7 – warsztaty praktyczne EXCEL
 401. Szkolenie online Finanse dla niefinansistów – rozwijanie świadomości finansowej pracowników
 402. Szkolenie online Microsoft Outlook -zarządzanie kontaktami i pocztą
 403. Szkolenie online Windykacja w biznesie – jak zapewnić płynność finansową firmy?
 404. Akademia zarządzania biurem (28 h) – certyfikowany kurs na office managera – kurs weekendowy
 405. Akademia zarządzania projektami – certyfikowany kurs na project managera/kierownika projektu (28 h)
 406. Szkolenie online Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer
 407. Kurs online Akademia fakturowania (16 h) – czyli co musisz wiedzieć aby poprawnie udokumentować transakcję VAT kurs weekendowy
 408. Szkolenie online Różnice kursowe aspekty rachunkowe i podatkowe
 409. Kurs online Certyfikowany dyrektor ds. personalnych – skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi (70 h)
 410. Szkolenie online Reprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług
 411. Reprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług
 412. Szkolenie online Środki trwałe dla zaawansowanych – praktyczne aspekty
 413. Szkolenie online Modelowanie finansowe
 414. Szkolenie online Planowanie i controlling inwestycji
 415. Planowanie i controlling inwestycji
 416. Szkolenie online Profesjonalny Controlling (Level 2) Controller kosztów kurs 6-dniowy
 417. Szkolenie online Profesjonalny Controlling (Level 1) Analityk kosztów – podstawy controllingu
 418. Szkolenie online Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej dla branży ubezpieczeniowej
 419. Szkolenie online Profesjonalny Sekretariat – kluczowe miejsce w organizacji
 420. Fakturzystka (32 h) – prawne i praktyczne aspekty fakturowania (program Symfonia Handel) kurs weekendowy
 421. Szkolenie online Compliance w organizacji
 422. Szkolenie online Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników
 423. Szkolenie online Standardy US GAAP – praktyczne zagadnienia
 424. Szkolenie online Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników
 425. Szkolenie online Umowy handlowe dla menedżerów w obrocie krajowym i zagranicznym
 426. Compliance w organizacji
 427. Szkolenie online Zarządzanie zmianą – jak wdrożyć i zarządzać procesem zmian w organizacji?
 428. Podejmowanie decyzji i wielowymiarowa analiza rentowności
 429. Profesjonalny Controlling (Level 2) Controller kosztów kurs 6-dniowy
 430. Profesjonalny Controlling (Level 1) Analityk kosztów – podstawy controllingu
 431. Szkolenie online Wewnętrzne raportowanie finansowe
 432. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
 433. Szkolenie online Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
 434. Szkolenie online Niemieckie Standardy Rachunkowości (HGB) w odniesieniu do polskich przepisów
 435. Szkolenia online Windykacja należności i zabezpieczanie płatności w firmach branży wodociągowej i energetycznej – aspekty prawne, podatkowe oraz psychologiczne
 436. Modelowanie, wizualizacja danych i projektowanie dashboardów w Power BI
 437. Kurs online HR Business Partner – kurs przygotowujący do zarządzania zasobami ludzkimi (28h)
 438. Kurs online Pracownik Administracyjno – Biurowy (28 h)- kurs weekendowy
 439. Szkolenie online Umowy o roboty budowlane w tym umowy z podwykonawcami
 440. Kurs online Akademia zarządzania projektami – (28 h) certyfikowany kurs na project managera/kierownika projektu
 441. Szkolenie online Profesjonalne finanse (Level 3) – Akademia Finansisty – kurs 3-dniowy
 442. Kurs online Akademia zarządzania biurem (28 h) – certyfikowany kurs na office managera – kurs weekendowy
 443. Szkolenie online MS Office dla Asystentek i Office Managerów
 444. Kurs online Akademia rachunkowości budżetowej od A do Z – kurs 6-dniowy
 445. Szkolenie online Grafika i DTP w marketingu – od projektu do wydruku
 446. Szkolenie online Akademia zwolnień pracowników – praktyczne stosowanie przepisów
 447. Jak pokonać stres w świecie ciągłej zmiany – jak działać efektywnie w świecie VUCA?
 448. Szkolenie online Jak pokonać stres w świecie ciągłej zmiany – jak działać efektywnie w świecie VUCA?
 449. Kurs online Księga przychodów i rozchodów (KPiR) – (32 h) – prowadzenie księgowości w małych podmiotach gospodarczych kurs weekendowy
 450. Kurs online Akademia analityka finansowego (104 h) efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 451. Kurs online Akademia dyrektora finansowego (108 h) skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 452. Szkolenie online Akademia CIT i VAT 2024 – po nowelizacji ustawy – kurs 8-dniowy
 453. Szkolenie online Planowanie i kontrola finansowa – case study
 454. Szkolenie online Zarządzanie kosztami i rentownością – case study
 455. Szkolenia online Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF
 456. Szkolenie online Koszty uzyskania przychodu – bieżące problemy i zmiany
 457. Szkolenie online Akademia płac 2023 – wynagrodzenia i zasiłki na listach płac z uwzględnieniem zmian od stycznia 2023 roku
 458. Szkolenie online Zarządzanie szkoleniami kluczowym aspektem rozwoju organizacji
 459. Szkolenie Online RODO w HR – przetwarzanie danych kadrowych z uwzględnieniem nowelizacji kodeksu pracy (praca zdalna oraz badanie trzeźwości)
 460. Szkolenie online Analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych
 461. Szkolenie online Tworzenie profesjonalnych prezentacji – Microsoft PowerPoint
 462. Szkolenie online Projektowanie formularzy na platformie ePUAP
 463. Szkolenie online Obsługa dokumentu elektronicznego na platformie ePUAP
 464. Szkolenie online Webwriting i Content Marketing – skuteczna promocja w Internecie
 465. Szkolenie online Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server – specjalizacja I-II stopnia
 466. Szkolenie online Ujmowanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych w firmach branży budowlanej w świetle regulacji KSR 3 „Niezakończone usługi budowlane”
 467. Szkolenie online Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server – specjalizacja I stopnia
 468. Szkolenie online Microsoft Project – zarządzanie projektami – poziom podstawowy
 469. Szkolenie online Microsoft Word – tworzenie profesjonalnych dokumentów – poziom zaawansowany
 470. Szkolenie online Microsoft Word – tworzenie profesjonalnych dokumentów – poziom średniozaawansowany
 471. Szkolenie online Power Pivot – MS Excel
 472. Szkolenie online Power Query / GET & TRANSFORM – pobieranie i zaawansowane przekształcanie danych w MS Excel
 473. Szkolenie online Zarządzanie flotą samochodową w firmach
 474. Szkolenie online Planowanie i modelowanie finansowe – poziom podstawowy
 475. Szkolenie online Rachunkowość Zarządcza i Controlling
 476. Szkolenie online MS Excel – tabele przestawne
 477. Szkolenie online Visual Basic for Applications (VBA) – Microsoft Excel
 478. Szkolenie online Komunikacja interpersonalna – partnerska współpraca w firmie – jedna firma jeden cel
 479. Szkolenie online Asertywność w biznesie i techniki wywierania wpływu – jak być maksymalnie skutecznym?
 480. Szkolenie online Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy
 481. Szkolenie online Microsoft Excel poziom zaawansowany – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie
 482. Szkolenie online Microsoft Excel poziom podstawowy – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie
 483. Szkolenie online Microsoft Excel poziom średniozaawansowany – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie
 484. Kurs online Specjalista ds. kadr i płac (64 h) – praktyczny kurs z modułem komputerowym (PŁATNIK, OPTIMA)
 485. Kurs online Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy
 486. Kurs online Akademia główny księgowy (108 h) certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych – kurs weekendowy
 487. Szkolenie online Skuteczne techniki sprzedaży – czyli jak sprzedawać więcej i efektywniej
 488. Szkolenie online Efektywna obsługa klienta w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 489. Kurs online Certyfikowany kierownik działu kadr i płac
 490. Kurs online Audyt podatkowy – praktyczny kurs dla osób rozliczających podatki w firmie – kurs weekendowy
 491. Kurs online Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy
 492. Kurs online Weekend z podatkiem CIT (16 h)
 493. Kurs online Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs weekendowy
 494. Kurs online Specjalista ds. cen transferowych (28 h) – praktyczne warsztaty w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie kurs weekendowy
 495. Kurs online Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy
 496. Szkolenie online Profesjonalne finanse (Level 2) – Zarządzanie płynnością finansową i kapitałem obrotowym
 497. Szkolenie online Akademia prawa dla menedżerów – czyli prawo dla nieprawników
 498. Szkolenie online Elektroniczny obieg dokumentów – narzędzia, wdrożenie, dobre praktyki
 499. Szkolenie online Asystentka Zarządu – praktyczne aspekty prawne dokumentacji biura zarządu
 500. Szkolenie online Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023/2024 roku
 501. Szkolenie online Majątek trwały 2023 w JSFP – praktyczne aspekty gospodarowania i ewidencji
 502. Szkolenie online Profesjonalny Office Manager – praktyczne aspekty zarządzania biurem
 503. Szkolenie online Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe – dla korzystających
 504. Szkolenie online Zarządzanie zespołem dla młodych menedżerów
 505. Szkolenie online Kierowanie zespołem pracowniczym
 506. Szkolenie online Controlling personalny
 507. Szkolenie online Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy – warsztaty komputerowe
 508. Szkolenie online Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – aktualne kompendium wiedzy
 509. Szkolenie online Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2024 roku – praktyka, najnowsze zmiany i orzecznictwo
 510. Szkolenie online Podatek odroczony w firmie – podstawy funkcjonowania oraz praktyczne zasady implementacji
 511. Szkolenie online Księgowość i kontrola dotacji unijnych
 512. Szkolenie online Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF
 513. Szkolenie online Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych kompendium wiedzy
 514. Szkolenie online Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT po zmianach przepisów
 515. Szkolenie online Fuzje, połączenia, podziały, przekształcenia i inne działania restrukturyzacyjne w ujęciu rachunkowym i podatkowym
 516. Szkolenie online Ceny transferowe.TP 2023 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy
 517. Szkolenie online Podatek od nieruchomości 2023/2024 – aktualne orzecznictwo oraz możliwość optymalizacji zakresu opodatkowania
 518. Szkolenie online CIT od podstaw po nowelizacji ustawy
 519. Szkolenie online Akademia CIT – z uwzględnieniem zmian kurs 4-dniowy
 520. Szkolenie online VAT od podstaw z uwzględnieniem nowelizacji przepisów ustawy
 521. Szkolenie online Akademia HR Business Partnera
 522. Szkolenie online Rekrutacja i selekcja pracowników – nowoczesne narzędzia rekrutera w czasach zmian
 523. Szkolenie online Podstawy zarządzania projektami połączenie sprawdzonych technik i narzędzi
 524. Szkolenie online Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy – jak rozpoznać i przeciwdziałać zjawiskom nagannym?
 525. Szkolenie online Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF – prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania kurs 6-dniowy
 526. Szkolenie online Prawo Pracy
  Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy w 2023 roku
 527. Szkolenie online Prawo Pracy
  Praca zdalna i pracownicy korzystający z urlopów i zwolnień od pracy w 2023 roku.
 528. Szkolenie online Prawo Pracy
  Dokumentacja pracownicza w 2023 roku. Kompendium wiedzy – od zatrudnienia do zwolnienia.
 529. Szkolenie online Akademia kadr 2023 – 3 dniowe kompendium zmian. Nowelizacja Kodeksu pracy oraz dyrektywa work life balance.
 530. Szkolenie online Dochody i wydatki budżetowe 2023 w JSFP – ewidencja, klasyfikacja oraz sprawozdawczość budżetowa
 531. Szkolenie online Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej
 532. Szkolenie online Efektywna Asystentka – efektywne i biznesowe wsparcie przełożonego – poziom I
 533. Szkolenie online Podatek CIT 2023/2024 – podsumowanie zmian w 2023, nowelizacja przepisów w 2024 roku w tym podatek minimalny oraz nowy projekt objaśnień w podatku u źródła
 534. Szkolenie online Podatek VAT 2023/2024 z uwzględnieniem zmian wynikających z pakietów KSeF, SLIM-VAT-3, SLIM-VAT-2
 535. Szkolenie online Umowy cywilnoprawne na listach płac od 2023 roku
 536. Szkolenia online Budżetowanie i controlling z uwzględnieniem problematyki KPI
 537. Szkolenie online Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością szkolenie połączone z warsztatami w MS Excel
 538. Szkolenie online Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem
 539. Szkolenie online Podróże służbowe 2023/2024 w sektorze publicznym – praktyczne zasady i kompleksowa problematyka rozliczeń z pracownikami
 540. Szkolenie online Należności budżetowe2023 w JSFP – praktyczne aspekty realizacji, ewidencji i windykacji
 541. Szkolenie online VAT 2023 w sektorze publicznym – ze szczególnym uwzględnieniem pakietów SLIM VAT oraz KSeF
 542. Szkolenie online VAT w obrocie międzynarodowym (WDT, WNT) – konsekwencje zmian w przepisach
 543. Szkolenie online Faktura i korekta faktury VAT
 544. Szkolenie online Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu delegacji, podróży służbowej oraz samochód w firmie – aspekty podatkowe
 545. Szkolenie online Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych
 546. Szkolenie online Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatku VAT – studium przypadku
 547. Szkolenie online Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków 3-dniowe warsztaty
 548. Szkolenie online Procedury i dokumentacja związane z importem i eksportem – warsztat eksperta-praktyka
 549. Szkolenie online Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow
 550. Szkolenie online Akademia VAT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 551. Szkolenie online Podatki VAT i CIT 2023/2024
 552. Szkolenie online Podatek u źródła (WHT) – w świetle najnowszych objaśnień podatkowych z 25 września 2023 roku
 553. Akademia Automatyzacji i Robotyzacji – przygotuj się na rewolucję w Back Office
 554. Nowoczesne Przywództwo 3.0 – buduj swoją pozycję lidera
 555. RODO w HR – przetwarzanie danych kadrowych z uwzględnieniem nowelizacji kodeksu pracy (praca zdalna oraz badanie trzeźwości)
 556. Wewnętrzne raportowanie finansowe
 557. Procedury i dokumentacja związane z importem i eksportem – warsztat eksperta-praktyka
 558. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023/2024 roku
 559. Należności budżetowe 2023 w JSFP – praktyczne aspekty realizacji, ewidencji i windykacji
 560. Majątek trwały 2023 w JSFP – praktyczne aspekty gospodarowania i ewidencji
 561. Akademia prawa dla menedżerów – czyli prawo dla nieprawników
 562. Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatku VAT – studium przypadku
 563. Projekty inwestycyjne w praktyce – ocena, interpretacja, modele finansowe, sterowanie ryzykiem
 564. Różnice kursowe aspekty rachunkowe i podatkowe
 565. Weekend z podatkiem CIT – (16h)
 566. Asystentka Zarządu
 567. Umowy handlowe dla menedżerów w obrocie krajowym i zagranicznym
 568. Tworzenie planu finansowego
 569. Podróże służbowe 2023/2024 w sektorze publicznym – praktyczne zasady i kompleksowa problematyka rozliczeń z pracownikami
 570. Power Pivot – MS Excel
 571. Zarządzanie flotą samochodową w firmach
 572. Rachunkowość Zarządcza i Controlling
 573. Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem
 574. Grafika i DTP w marketingu – od projektu do wydruku
 575. Asertywność w biznesie i techniki wywierania wpływu
 576. Akademia Trenera – szkoleniowiec XXI wieku
 577. Obsługa dokumentu elektronicznego na platformie ePUAP
 578. Profesjonalne finanse (Level 3) – Akademia Finansisty – kurs 3-dniowy
 579. Ujmowanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych w firmach branży budowlanej w świetle regulacji KSR 3 „Niezakończone usługi budowlane”
 580. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – aktualne kompendium wiedzy
 581. Planowanie i modelowanie finansowe – poziom podstawowy
 582. Akademia HR Business Partnera
 583. Projektowanie formularzy na platformie ePUAP
 584. Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników
 585. Excel we wspomaganiu controllingu personalnego
 586. Executive Assistant – mistrzowska współpraca z szefem – poziom II
 587. Certyfikowany kierownik działu kadr i płac
 588. Certyfikowany dyrektor ds. personalnych – skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi (70 h)
 589. Księgowość i kontrola dotacji unijnych
 590. Umowy cywilnoprawne na listach płac od 2023 roku
 591. MS Office dla Asystentek i Office Managerów
 592. Specjalista ds. cen transferowych (28 h) – praktyczne warsztaty w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie kurs weekendowy
 593. Akademia CIT i VAT 2024 – po nowelizacji ustawy – kurs 8-dniowy
 594. Formuły tablicowe w Microsoft Excel – magia Ctrl+Shift+Enter
 595. Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 596. Skuteczny Project Manager
 597. Power Query / GET & TRANSFORM – pobieranie i zaawansowane przekształcanie danych w MS Excel
 598. Profesjonalny Office Manager – praktyczne metody zarządzania biurem
 599. Skuteczne techniki sprzedaży – czyli jak sprzedawać więcej i efektywniej
 600. Podatek od nieruchomości 2024 w branży wodociągowo – kanalizacyjnej z uwzględnieniem zmienionych stawek podatku
 601. Webwriting i Content Marketing – skuteczna promocja w Internecie
 602. Prawo Pracy
  Praca zdalna i pracownicy korzystający z urlopów i zwolnień od pracy w 2023 roku.
 603. Prawo Pracy
  Dokumentacja pracownicza w 2023 roku. Kompendium wiedzy – od zatrudnienia do zwolnienia.
 604. Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2024 roku – praktyka, najnowsze zmiany i orzecznictwo
 605. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością szkolenie połączone z warsztatami w MS Excel
 606. Profesjonalne finanse (Level 2) – Zarządzanie płynnością finansową i kapitałem obrotowym
 607. Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server – specjalizacja I – II stopień
 608. Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server – specjalizacja II stopnia
 609. Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server – specjalizacja I stopnia
 610. Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy
 611. MS Excel – tabele przestawne
 612. Microsoft Word – tworzenie profesjonalnych dokumentów – poziom średniozaawansowany
 613. Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy
 614. Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs weekendowy
 615. Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy
 616. Zarządzanie zmianą – jak wdrożyć i zarządzać procesem zmian w organizacji?
 617. Akademia fakturowania (16 h) – czyli co musisz wiedzieć aby poprawnie udokumentować transakcję VAT kurs weekendowy
 618. Assessment Center i Development Center – 3-dniowy kurs na Asesora projektów sesji AC/DC
 619. Umowy o roboty budowlane w tym umowy z podwykonawcami
 620. Audyt podatkowy – praktyczny kurs dla osób rozliczających podatki w firmie – kurs weekendowy
 621. Analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych
 622. Standardy US GAAP – praktyczne zagadnienia
 623. Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej dla branży ubezpieczeniowej
 624. Budżetowanie i controlling z uwzględnieniem problematyki KPI
 625. Negocjacje biznesowe – techniki i mechanizmy wywierania wpływu, perswazji
 626. Finanse dla niefinansistów – rozwijanie świadomości finansowej pracowników
 627. Specjalista ds. kadr i płac (64 h) – praktyczny kurs z modułem komputerowym (PŁATNIK, OPTIMA)
 628. Akademia dyrektora finansowego (108 h) skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 629. Akademia płac 2023 – wynagrodzenia i zasiłki na listach płac z uwzględnieniem zmian od stycznia 2023 roku
 630. Akademia analityka finansowego (104 h) efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 631. Akademia główny księgowy (108 h) certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weekendowy
 632. Profesjonalny Sekretariat – kluczowe miejsce w organizacji
 633. Koszty uzyskania przychodu – bieżące problemy i zmiany
 634. Zarządzanie zespołem dla młodych menedżerów
 635. Modelowanie finansowe
 636. MS Excel dla HR – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR – poziom I
 637. Excel w praktyce finansowej
 638. Komunikacja interpersonalna – partnerska współpraca w firmie – jedna firma jeden cel
 639. Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow
 640. Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu delegacji, podróży służbowej oraz samochód w firmie – aspekty podatkowe
 641. Podatek odroczony w firmie – podstawy funkcjonowania oraz praktyczne zasady implementacji
 642. Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy – warsztaty komputerowe
 643. Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej
 644. Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników
 645. Planowanie i kontrola finansowa – case study
 646. Zarządzanie kosztami i rentownością – case study
 647. Niemieckie Standardy Rachunkowości (HGB) w odniesieniu do polskich przepisów
 648. Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych kompendium wiedzy
 649. Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF
 650. Środki trwałe dla zaawansowanych – praktyczne aspekty
 651. Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych
 652. Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7 – warsztaty praktyczne EXCEL
 653. Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków 3-dniowe warsztaty
 654. Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF
 655. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF – prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania kurs 6-dniowy
 656. Akademia rachunkowości budżetowej od A do Z – kurs 6-dniowy
 657. Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe – dla korzystających
 658. Fuzje, połączenia, podziały, przekształcenia i inne działania restrukturyzacyjne w ujęciu rachunkowym i podatkowym
 659. Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT po zmianach przepisów
 660. Ceny transferowe.TP 2023 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy
 661. Podatek u źródła (WHT) – w światle najnowszych objaśnień podatkowych z 25 września 2023 roku
 662. Podatek od nieruchomości 2023 – aktualne orzecznictwo oraz możliwość optymalizacji zakresu opodatkowania
 663. Faktura i korekta faktury VAT
 664. VAT od podstaw z uwzględnieniem nowelizacji przepisów ustawy
 665. VAT w obrocie międzynarodowym (WDT, WNT)- konsekwencje zmian w przepisach
 666. Akademia CIT – z uwzględnieniem zmian kurs 4-dniowy
 667. Akademia VAT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 668. CIT od podstaw po nowelizacji ustawy
 669. Podatek CIT 2023/2024 – podsumowanie zmian w 2023, nowelizacja przepisów w 2024 roku w tym podatek minimalny oraz nowy projekt objaśnień w podatku u źródła
 670. Podatek VAT 2023/2024 z uwzględnieniem zmian wynikających z pakietów KSeF, SLIM-VAT-3, SLIM-VAT-2
 671. Podatki VAT i CIT 2023/2024
 672. Akademia kadr 2023 – 3 dniowe kompendium zmian. Nowelizacja Kodeksu pracy oraz dyrektywa work life balance.
 673. Microsoft Excel poziom podstawowy – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie
 674. Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy
 675. Efektywna Asystentka – efektywne i biznesowe wsparcie przełożonego – poziom I
 676. Podstawy zarządzania projektami
 677. Efektywna obsługa klienta w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 678. Prawo Pracy
  Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy w 2023 roku
 679. Zarządzanie sytuacjami stresowymi w życiu zawodowym
 680. Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer
 681. Kierowanie zespołem pracowniczym
 682. Microsoft Excel w Księgowości – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego
 683. Microsoft Excel poziom średniozaawansowany – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie
 684. Microsoft Excel poziom zaawansowany – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie
 685. Visual Basic for Applications (VBA) – Microsoft Excel
 686. Microsoft Word – tworzenie profesjonalnych dokumentów – poziom zaawansowany
 687. Tworzenie profesjonalnych prezentacji – Microsoft PowerPoint
 688. Microsoft Outlook -zarządzanie kontaktami i pocztą
 689. Microsoft Project – zarządzanie projektami – poziom podstawowy
 690. Microsoft Project – zarządzanie projektami – poziom ekspert