Szkolenie online Planowanie i modelowanie finansowe, warsztaty praktyczne – poziom średniozaawansowany

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

dr inż. Michał Kowalski – adiunkt w Katedrze Systemów Zarządzania na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstw, doświadczony analityk i doradca finansowy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansami korporacyjnymi, zarządzaniem systemami finansowymi przedsiębiorstw, rachunkowością zarządczą, projektowaniem systemów controllingu, wyceną i zarządzaniem wartością oraz controllingiem wartości. W swoim dorobku zawodowym ma między innymi: opracowywania biznes planów, planów finansowych, studiów wykonalności, prace przy projektach podatkowych w tym wykorzystujących struktury międzynarodowe, oceny projektów inwestycyjnych, wdrożenia koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM), systemów controllingu i budżetowania w tym opartych na działaniach, projektowanie systemów motywacyjnych, doradztwo przy wdrażaniu systemów finansowych i controllingowych, w tym modułów FI i CO SAP, wyceny przedsiębiorstw, fuzje i przejęcia, IPO, SPO, restrukturyzacje kapitałowej, restrukturyzacje kosztów i wdrożenia programów naprawczych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu rachunkowości finansowej i menadżerskiej, controlingu, finansów, zarządzania wartością przedsiębiorstw i inwestycji kapitałowych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z obszaru zarządzania finansami, wykonawcą kilku projektów badawczych finansowanych ze środków unijnych i Narodowego Centrum Nauki.

Program szkolenia

Program stanowi rozszerzenie podstawowego szkolenia z planowania i modelowania finansowego. Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów, w trakcie których uczestnicy budują modele finansowe na bazie faktycznych studiów przypadku i sytuacji biznesowych. W takcie szkolenia wypracowywane są narzędzia (formatki), które Uczestnicy mogą wykorzystać przy własnych projektach i tworzonych modelach finansowych.

1. Modele oceny inwestycji w zastosowaniach biznesowych:
a) formatki prezentacji oceny inwestycji – przegląd najlepszych praktyk,
b) formatka prezentacji i opisu biznes planu, studium wykonalności – przegląd najlepszych praktyk,
c) metody dyskontowe jako uniwersalne narzędzie modelowania decyzji finansowych,
d) przegląd zastosowań – warsztaty, budowa modeli dla faktycznych studiów przypadku:
• ocena rentowności kontraktu,
• dezinwestycja, przygotowanie oferty zbycia centrum obróbki,
• kalkulacja ceny systemu informatycznego i nowych usług,
• wartość jednego kontaktu handlowego.

2. Ekonomiczna wartość dodana jako narzędzie oceny inwestycji:
a) praktyczne zasady kalkulacji Ekonomicznej Wartości Dodanej (EVA) i ROIC,
b) EVA – wartość informacyjna i zastosowania w zarządzaniu,
c) kalkulacja NPV w oparciu o EVA, potencjał informacyjny,
d) dlaczego NPV EVA = NPV FCFF,
e)warsztaty, budowa modeli dla faktycznych studiów przypadku:
• kalkulacja EVA,
• modelowanie korekt przy kalkulacji EVA, korekta inwestycji, korekta amortyzacji,
• ocena inwestycji z wykorzystaniem EVA.

3. Modele wyceny wartości przedsiębiorstwa:
a) metoda dochodowa – procedury stosowania metod DCF,
b) metody mnożnikowe – zasady doboru mnożników, źródła danych, sposoby prezentacji,
c) metody księgowe – praktyki kalkulacji,
d) prezentacja wyników wyceny przegląd najlepszych praktyk,
e) warsztaty, budowa modeli dla faktycznych studiów przypadku:
• wycena wartości PPL Solutions.

4. Modelowanie Startup’ów:
a) poziom gotowości technicznej i rynkowej (TRL),
b) faza inwestycji a faza eksploatacji,
c) dobór stopy dyskonta,
d) warsztaty, budowa modeli dla faktycznych studiów przypadku:
• startup technologiczny – biznes plan, wycena i oferta dla inwestora.

5. Inwestycje w kapitał intelektualny:
a) pojęcie, cechy, rodzaje aktywów intelektualnych,
b)modelowanie ryzyka przy inwestycjach w kapitał intelektualny, zasady wyceny kosztu kapitału oraz premii za ryzko,
c) metody wyceny aktywów intelektualnych metoda zwolnienia z opłat licencyjnych, metoda wyceny użyteczności produktu,
d) warsztaty, budowa modeli dla faktycznych studiów przypadku:
• inwestycja: nabycie bazy klientów,
• wycena znaku towarowego,
• model rozwoju fanczyzy. 

Informacje organizacyjne

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram zajęć

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej 10:00 – 16:00 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl

Dostępne terminy

Zapytaj o najbliższy termin szkolenia: szkolenia@adnakademia.pl

Zaufali nam: