Edukacyjne Projekty Unijne

Projekty w trakcie realizacji

• Kompleksowy program wsparcia nauczycieli z woj. mazowieckiego w prowadzeniu kształcenia na odległość
Kwota Grantu: 142 220,87 zł
www.akademiaodn.pl/granty/

• Akademia Edukacji Włączającej – woj. mazowieckie
Całkowita wartość projektu: 7 585 131,76 zł
Kwota dofinansowania z UE: 6 392 749,05 zł
www.akademiaodn.pl/aew/

• Profesjonalne kadry dla edukacji włączającej – szkolenia i doradztwo dla kadr oświaty i nadzoru w województwie świętokrzyskim
Całkowita wartość projektu: 1 851 045,00 zł
Kwota dofinansowania z UE: 1 560 060,73 zł
www.wlaczedukacje.pl/swietokrzyskie/

• EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – szkolenia i doradztwo dla kadr systemu oświaty woj. podkarpackiego
Całkowita wartość projektu: 3 361 831,01 zł
Kwota dofinansowania z UE: 2 833 351,18 zł
www.wlaczedukacje.pl/podkarpackie/

• Kompleksowy program wsparcia kadr edukacji włączającej w województwie dolnośląskim
Całkowita wartość projektu: 3 507 654,23 zł
Kwota dofinansowania z UE: 2 956 250,99 zł
www.wlaczedukacje.pl/dolnoslaskie/

Projekty zakończone

• Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania II
Całkowita wartość projektu: 2 678 731,56 zł
Kwota dofinansowania z UE: 2 257 634,96 zł.
www.procesywspomagania.plZasoby wypracowane w ramach projektu

• Profesjonalne kadry procesu wspomagania
Całkowita wartość projektu: 2 789 355,37 zł
Kwota dofinansowania z UE: 2 350 868,71 zł
Zasoby wypracowane w ramach projektu

• Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół
Całkowita wartość projektu: 4 833 290,20 zł
Kwota dofinansowania z UE: 4 073 496,98 zł
Zasoby wypracowane w ramach projektu

• Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego
Całkowita wartość projektu: 6 281 830,60 zł
Kwota dofinansowania z UE: 5 294 326,83 zł
Zasoby wypracowane w ramach projektu

• Profesjonalny system wspomagania szkół z woj. opolskiego
Całkowita wartość projektu: 1 992 585,60 zł
Kwota dofinansowania z UE: 1 679 351,14 zł
Zasoby wypracowane w ramach projektu

• Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa lubuskiego
Całkowita wartość projektu: 1 843 624,80 zł
Kwota dofinansowania z UE: 1 553 806,98 zł
Zasoby wypracowane w ramach projektu

• Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie WIELKOPOLSKIM
Całkowita wartość projektu: 5 764 773,30 zł
Kwota dofinansowania z UE: 4 858 550,94 zł
Zasoby wypracowane w ramach projektu

• Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania
Całkowita wartość projektu: 3 009 445,49 zł
Kwota dofinansowania z UE: 2 536 360,66 zł
Zasoby wypracowane w ramach projektu

• Akademia profesjonalnych kadr systemu wspomagania pracy szkół
Całkowita wartość projektu: 2 028 764,28 zł
Kwota dofinansowania z UE: 1 709 842,54 zł
Zasoby wypracowane w ramach projektu

• Akademia wspomagania
Całkowita wartość projektu: 3 060 309,99 zł
Kwota dofinansowania z UE: 2 579 229,26 zł
Zasoby wypracowane w ramach projektu

• Efektywna szkoła – wsparcie kadry zarządzającej placówek oświatowych z województwa lubelskiego
Całkowita wartość projektu: 3 810 932,10 zł
Kwota dofinansowania z UE: 3 211 853,57 zł

• Program wsparcia placówek oświatowych z województwa podkarpackiego
Całkowita wartość projektu: 4 306 764,95 zł
Kwota dofinansowania z UE: 3 629 741,50 zł

• Wspomaganie – szkolenia dla pracowników nadzoru pedagogicznego
Całkowita wartość projektu: 2 251 369,72 zł
Kwota dofinansowania z UE: 1 897 454,40 zł