Podatek CIT 2023/2024 – podsumowanie zmian w 2023, nowelizacja przepisów w 2024 roku w tym podatek minimalny oraz nowy projekt objaśnień w podatku u źródła

Cena: 740 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Dostępne terminy Drukuj szkolenie
12-12-2023Warszawa
18-12-2023Gdańsk
18-12-2023Poznań
19-12-2023Kraków
19-12-2023Wrocław
20-12-2023Katowice
21-12-2023Warszawa
24-01-2024Toruń
26-01-2024Katowice
26-01-2024Gdańsk
30-01-2024Kraków
30-01-2024Poznań
31-01-2024Warszawa
31-01-2024Wrocław
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 740 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Wojciech Gandurski– radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii doradztwa podatkowego. Ukończył Wydział Prawa  i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Prawo. Ma ponad 9-letnie doświadczenie w kwestiach podatkowych,  które między innymi zdobył pracując w firmach należących do tzw. Wielkiej Czwórki. Był zaangażowany w wiele projektów  dotyczących przeglądów i analiz podatkowych (w tym w ramach badań sprawozdań finansowych) w szczególności w zakresie podatku CIT i VAT, których celem była identyfikacja ryzyk podatkowych oraz obszarów optymalizacji u podmiotów.

Anna Karczewska – doradca podatkowy; ukończyła Podyplomowe Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje pracę doktorską poświęconą koncepcji oraz ewolucji pojęcia dochodu w ustawach podatkowych. Doświadczenia zawodowe zdobywała w pracy w aparacie skarbowym, Ministerstwie Finansów oraz sektorze prywatnym pracując jako tax manager w międzynarodowym holdingu czy dyrektor departamentu podatków bezpośrednich i międzynarodowych w kancelarii podatkowej. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (m.in. dla Krajowej Administracji Skarbowej z międzynarodowego prawa podatkowego oraz MDR). Wieloletnia wykładowczyni na podyplomowych studiach z zakresu prawa podatkowego w SGH. Uznany ekspert w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, prelegentka na konferencjach poświęconych zagadnieniem podatkowym. Członkini International Fiscal Association. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu przepisów prawa i podatków.

Paweł Wójciak – doradca podatkowy (nr wpisu 10194), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek – założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, dysponuje wieloletnim doświadczeniem w praktyce doradczej realizowanej we współpracy z czołowymi polskimi firmami doradztwa podatkowego, w tym ponad 10-letnie doświadczenie trenerskie z zakresie problematyki prawa podatkowego. Specjalizuje się z tematyce podatków dochodowych z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów opodatkowania. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Aneta Drosik – radca prawny, lider praktyki podatków dochodowych w ADN Podatki. Posiada ponad 10 lat praktyki zawodowej. Jest ekspertem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance oraz procedur podatkowych. Kierowała wieloma projektami doradczymi oraz świadczyła usługi bieżącego wsparcia dla największych polskich podmiotów, w tym także z udziałem kapitału zagranicznego. Uczestniczyła w wielu fuzjach i przejęciach, a także licznych procesach restrukturyzacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w procesach przekształcania oraz łączenia spółek, zarówno krajowych jak i transgranicznych. Brała udział w licznych badaniach due diligence przedsiębiorców z różnych branż. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji prasowych dotyczących zarówno bieżących kwestii podatkowych, jak i szeregu zagadnień specjalistycznych (w szczególności w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Portalu Finansowo – Księgowym). Jest także doświadczonym wykładowcą, ma za sobą kilkaset godzin szkoleniowych z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, w tym z zakresu cen transferowych, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, procedur podatkowych oraz bieżących zmian w przepisach.

*szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Program szkolenia

Podatek CIT 2023/2024 – aktualne problemy, podsumowanie zmian z 2023 roku oraz nowelizacja przepisów w 2024 roku, w tym podatek minimalny, nowy projekt Objaśnień podatkowych w podatku u źródła.

CZĘŚĆ I: Zmiany na 2024 – Podatek minimalny

1. Zasady opodatkowania podatkiem minimalnym.

2. Wyliczenie progu rentowności.

3. Wyliczenie dochodu lub straty.

4. Wyłączenia z opodatkowania – kto nie musi płacić podatku minimalnego z uwagi na charakter podmiotu lub prowadzonej działalności?

5. Próg rentowności w dochodowości grupy spółek powiązanych.

6. Ustalanie podstawy opodatkowania – dwie metody. Przykłady wyliczeń.

7. Odliczenia od podatku minimalnego.

CZĘŚĆ II: Zmiany na 2024 – limity rozliczeń gotówkowych oraz zmiany w amortyzacji

1. Limit transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami na 2024 r. (w tym Biała Lista i mechanizm podzielonej płatności).

2. Uchylenie przepisów o sankcjach za rozliczenia gotówkowe z konsumentem.

3. Preferencyjna amortyzacja budynków i budowli na wybranych obszarach Polski.

CZĘŚĆ III: Opodatkowanie transakcji zagranicznych – podatek u źródła w 2024 – projekt nowych Objaśnień podatkowych

1. Zasady potrącania podatku u źródła do 2 mln zł i ponad 2 mln zł.

2. Oświadczenie zarządu, zapłata i wniosek o zwrot lub opinia o stosowaniu preferencji.

3. Zmiana przepisów w 2023 odnoszących się do oświadczeń w procedurze pay & refund.

4. Projekt nowych Objaśnień podatkowych w podatku u źródła (25 wrzesień 2023 r).

CZĘŚĆ IV: Zmiany wprowadzone w trakcie 2023 r. (CIT oraz rozliczenia prywatne) oraz zmiany oczekujące

1. Fundacja rodzinna jako nowy podatnik CIT od maja 2023 r. (zwolnienie podmiotowe, stawki 15%, 19%, 25%).

2. „JPK” w podatku CIT i PIT – nowe terminy na przesyłanie ksiąg i ewidencji.

CZĘŚĆ V: Zmiany w rozliczeniu przychodów podatkowych i kosztów uzyskania przychodów wprowadzone w latach 2022-2023

1. Modyfikacja przepisów o kosztach finansowania dłużnego.

2. Rozliczanie kosztów usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, przechodzących z lat wcześniejszych po uchyleniu art. 15e.

3. Nowy NKUP – koszty odsetek od pożyczek przeznaczonych na transakcje kapitałowe.

4. Uchylenie przepisów dotyczących tzw. ukrytej dywidendy.

5. Nowe zasady ujmowania w kosztach składek ZUS płatnika od wynagrodzeń pracowniczych.

CZĘŚĆ VI: Opodatkowanie transakcji zagranicznych – zmiany w latach 2021-2023

1. Podatek od przerzuconych dochodów:
a) koszty składające się na podstawę opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów,
b) opodatkowanie wyłącznie transakcji z podmiotem zagranicznym,
c) zasady opodatkowania, w tym przesłanki naliczenia podatku,
d) wykazanie w zeznaniu rocznym.

2. Raje podatkowe:
a) zmiany progów dokumentacyjnych,
b) zmiana zakresu obowiązku dokumentacyjnego w pośrednich transakcjach rajowych,
c) likwidacja domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym,
d) wprowadzenie przepisów z mocą wsteczną.

CZĘŚĆ VII: Estoński CIT w latach 2023-2024, w tym podsumowanie zmian

1. Doprecyzowanie przepisów dotyczących korekty wstępnej i podatku z przekształcenia.

2. Zmiany odnoszące się do warunku zatrudnienia.

3. Termin wyboru estońskiego w trakcie roku.

4. Duże zmiany w podstawie opodatkowania estońskim w odniesieniu do dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat.

5. Rozliczanie podatku od zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy oraz ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto.

6. Zmiany odnoszące się do tzw. wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, w tym dotyczące użytkowania samochodów osobowych.

CZĘŚĆ VIII: Stan epidemii i zagrożenia epidemicznego, a obowiązki podatkowe – przypomnienie

1. Zawieszenie raportowania schematów podatkowych krajowych – MDR.

2. Ulgi w odniesieniu do certyfikatów rezydencji.

3. Ulgi w zakresie cen transferowych.

4. Wydłużony termin na składanie ZAW-NR – Biała Lista.

5. Możliwość wrzucania w KUP kar umownych i odszkodowań.

6. Oczekiwanie na interpretacje podatkowe.

7. Opłata prolongacyjna w czasie epidemii i zagrożenia epidemicznego.

Informacje organizacyjne

Cena: 740 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

•dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
12-12-2023Warszawa
18-12-2023Gdańsk
18-12-2023Poznań
19-12-2023Kraków
19-12-2023Wrocław
20-12-2023Katowice
21-12-2023Warszawa
24-01-2024Toruń
26-01-2024Katowice
26-01-2024Gdańsk
30-01-2024Kraków
30-01-2024Poznań
31-01-2024Warszawa
31-01-2024Wrocław

Zaufali nam: