Szkolenie online Proces spedycyjny bez tajemnic – planowanie, realizowanie, zarządzania procesem transportowym

Cena: 1190 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1190 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

• Osoby rozpoczynające prace w obszarze spedycji i transportu drogowego
• Pracownicy firm transportowych chcących rozwinąć swoje umiejętności w zakresie spedycji – organizacji usług transportu drogowego
• Wszystkie osoby zainteresowane rozwojem wiedzy i kompetencji w obszarze łańcucha dostaw

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zaznajomienie Uczestników z wiedzą oraz niezbędnymi kompetencjami w zakresie efektywnego planowania drogowego procesu spedycyjnego. Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennych umiejętności, dzięki którym zwiększą skuteczność, jakość i ilość organizowanych przewozów drogowych.

Korzyści dla uczestników

• Rozwój wiedzy w obszarze drogowego transportu krajowego i międzynarodowego
• Poznanie faz drogowego procesu spedycyjnego oraz działań jakie w ich skład wchodzą
• Poznanie podstawowych definicji wykorzystywanych w transporcie i spedycji drogowej
• Poznanie norm i obowiązków spedytora drogowego
• Zdobycie wiedzy i umiejętności na temat interpretowania wpływu czasu na profesjonalnie realizowaną
usługę spedycyjną (czas transportu towaru, czas pracy kierowcy z perspektywy spedytora)
• Zdobycie wiedzy na temat identyfikacji czynników wpływających na proces planowania i realizowania
usług spedycyjnych w transporcie drogowym, a także wykorzystanie ich w skutecznym negocjowaniu
zawieranych transakcji
• Rozwój umiejętności identyfikacji zależności przyczynowo – skutkowych w procesie spedycyjnym
• Nabycie wiedzy ułatwiającej skuteczne działanie w procesach decyzyjnych na poszczególnych etapach
usługi transportowej
• Rozwój umiejętności planowania aut i ładunków
• Rozwój umiejętności minimalizowania ryzyka i stresu pojawiającego się w trudnych sytuacjach

Metody szkolenia

Szkolenie prowadzone metodą warsztatową z wykorzystaniem technik multimedialnych, prezentacji, ćwiczeń aktywizujących, dyskusji, studia przypadków, pracy w grupach.

Program

DZIEŃ I

1. Spedycja, Transport, Przewóz
• Kryteria podziału
• Rodzaje przewozów

2. Regulacje prawne w transporcie

3. Działalność transportowo – spedycyjna:
• Firma spedycyjna – uprawnienia, zasady funkcjonowania
• Firma transportowa – uprawnienia, zasady funkcjonowania
• Weryfikacja

4. Kontrahenci w łańcuchu dostaw:
• Rodzaje firm
• Formy współpracy
• Weryfikacja

5. Fazy drogowego procesu transportowo – spedycyjnego

6. Spedytor:
• Cechy skutecznego spedytora
• Jak rozwijać kompetencje na stanowisku spedytora drogowego
• Zadania i obowiązki

7. Analiza głównych parametrów procesu transportowego:
• Lokalizacja
• Czas
• Rodzaj ładunku
• Rodzaj pojazdu
• Fracht

DZIEŃ II

8. Wybór środka transportu
• Rodzaje naczep
• Giełdy transportowe
• Dobre praktyki

9. Zatwierdzanie transakcji / umowy

10. Kryteria wyboru przewoźnika

11. Czas transportu towaru

12. Podstawowa analiza czasu pracy kierowcy

13. Organizacja transportu krok po kroku

14. Podsumowanie
• sesja Q&

Informacje organizacyjne

Cena: 1190 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 9:00 – 15:00

dzień przed szkoleniem każdy Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
8:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
9:00 – rozpoczęcie szkolenia
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem
15:00 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
20-11-202321-11-2023Online

Zaufali nam: