Szkolenie online Rachunkowość Zarządcza i Controlling

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Prowadzący szkolenie

dr inż. Michał Kowalski  – adiunkt w Katedrze Systemów Zarządzania na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstw, doświadczony analityk i doradca finansowy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansami korporacyjnymi, zarządzaniem systemami finansowymi przedsiębiorstw, rachunkowością zarządczą, projektowaniem systemów controllingu, wyceną i zarządzaniem wartością oraz controllingiem wartości. W swoim dorobku zawodowym ma między innymi: opracowywania biznes planów, planów finansowych, studiów wykonalności, prace przy projektach podatkowych w tym wykorzystujących struktury międzynarodowe, oceny projektów inwestycyjnych, wdrożenia koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM), systemów controllingu i budżetowania w tym opartych na działaniach, projektowanie systemów motywacyjnych, doradztwo przy wdrażaniu systemów finansowych i controllingowych, w tym modułów FI i CO SAP, wyceny przedsiębiorstw, fuzje i przejęcia, IPO, SPO, restrukturyzacje kapitałowej, restrukturyzacje kosztów i wdrożenia programów naprawczych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu rachunkowości finansowej i menadżerskiej, controlingu, finansów, zarządzania wartością przedsiębiorstw i inwestycji kapitałowych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z obszaru zarządzania finansami, wykonawcą kilku projektów badawczych finansowanych ze środków unijnych i Narodowego Centrum Nauki.

Opis szkolenia

Wszystkie prezentowane zagadnienia są bogato obrazowane analizami rzeczywistych studiów przypadków z dużych polskich przedsiębiorstw. Zajęcia prowadzone są przed praktyka posiadającego duże doświadczenie projektowaniu systemów controllingu oraz wdrażaniu narzędzi i technik rachunkowości zarządczej.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do controllingu i rachunkowości zarządczej:
a) rachunkowość zarządcza a controlling – funkcje, cele, korzyści i bariery wdrażania,
b) strategiczny/operacyjny moduł controllingu,
c) składniki systemu informacji zarządczej – planowanie, kontrola, kierowanie.

2. Projektowanie systemu rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie:
a) organizacja controlingu w przedsiębiorstwie – zadania, wymagania, pozycja kontrolera w strukturze organizacyjnej,
b) zarządcze układy prezentowania wyników (modele rachunków pokryć finansowych, układy rodzajowe kosztów dedykowane do zarządzanie) – przegląd najlepszych praktyk,
c) zasady wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności (rodzaje ośrodków odpowiedzialności, mierniki efektywności),
d) zasady przekształcania centrów kosztów w wewnętrzne centra zysków,
e) analiza przypadku: projektowanie systemu controllingu w przedsiębiorstwie usługowym.

3. Modele rachunku kosztów w rachunkowości zarządczej:
a) cele i zadania rachunku kosztów,
b) zasady prowadzenia rozliczeń kosztów,
c) przykłady controllingowych raportów zarządzania kosztami i wynikiem od poziomu naczelnego kierownictwa do operacyjnego zarządzania efektywnością kontraktów, produkcji,
d) klasyczne procedury kalkulacji kosztów (kalkulacja podziałowa, współczynnikowa, doliczeniowa, asortymentowa, odjemna) – zakres zastosowań, możliwości i ograniczenia,
e) klasyczne rachunki kosztów (rachunek kosztów pełnych, rachunek kosztów zmiennych).

4. Budżetowanie i planowanie finansowe jako narzędzie rachunkowości zarządczej:
a) zasady i rodzaje budżetowania – cykl budżetowania, budżetowanie odgórne i oddolne, budżety ośrodków odpowiedzialności,
b) problemy i nieefektywność tradycyjnych systemów budżetowania,
c) procedury i instrukcje budżetowania – zawartość, tryb opracowania i wdrażania,
d) analiza przypadku: sporządzenie budżetu w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

5. Planowanie finansowe:
a) przykłady rozbudowanych planów finansowych,
b) elementy planów finansowych plany inwestycji rzeczowych i finansowych, planowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy, planowanie źródeł finansowania, plany podatkowe,
c) sprawozdania finansowe proforma,
d) przykłady kompleksowych narzędzi planowania finansowego – przegląd najlepszych praktyk i narzędzi.

6. Podejście procesowe w rachunkowości zarządczej:
a) kiedy warto zastosować procesowe podejście do zarządzania kosztami i efektywnością,
b) identyfikowanie procesów i działań w przedsiębiorstwie – techniki, projektowanie map procesów,
c) projektowanie modelu kalkulacji kosztów działań – identyfikacja zasobów, obiektów kosztowych, zasady doboru nośników kosztów,
d) narzędzia procesowego zarządzania kosztami i efektywnością,
e) analiza przypadku: zastosowanie procesowego zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie handlowym.

7. Zarządzanie wartością w kontrolingu czyli dlaczego controlling nie może ograniczać się do przychodów i kosztów:
a) wartość jako najważniejszy cel spółki,
b) dlaczego kapitał kosztuje, jaki jest koszt kapitału w przedsiębiorstwie, ryzyko z analizach controllingowych,
c) miary wartości w controllingu: EVA – ekonomiczna wartość dodana jak wdrożyć pomiar wartości w przedsiębiorstwie, zasady kalkulacji, układy raportowania, procedury – przegląd najlepszych praktyk,
d) projektowanie systemów motywacyjnych ukierunkowanych na budowanie wartości (ostatni etap wdrażania controlingu),
e) analiza przypadku: formuły premiowe zarządu w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym.

8. Controlling strategiczny:
a) zrównoważona Karta Wyników (BSC),
b) mapy strategii – ustalanie celów strategicznych i powiązań między nimi,
c) określenie mierników i wartości docelowych,
d) identyfikacja luk strategicznych i dobór inicjatyw,
e) kaskadowanie strategii i systemy raportowania,
f) analiza przypadku: controlling strategii w pewnej grupie kapitałowej.

Informacje organizacyjne

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

 

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej 9:30 – Rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00 – wykład cz. I 11:30 – przerwa 15-minutowa 11:45 – wykład cz. II 13:15 – przerwa 30-minutowa 13:45 – wykład cz. III 15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl

Dostępne terminy
24-10-202425-10-2024Online

Zaufali nam: