Szkolenie online Visual Basic for Applications (VBA) – Microsoft Excel

Cena: 1690 zł + 23% VAT 

Kategoria: ,

Czas trwania: 4 dni
Cena: 1690 zł + 23% VAT 
Szczegółowy plan

Cel szkolenia

Zrozumienie kodu VBA, poprzez naukę i praktyczne zastosowanie, zdobycie umiejętności tworzenia aplikacji automatyzujących zadania związane z dokumentami Microsoft Excel.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Pełna automatyzacja wykonywanych czynności. Przy pomocy VBA można automatyzować wiele powtarzalnych zadań (nie tylko w obrębie Excela, ale również powiązanych z innymi aplikacjami pakietu Office). Uczestnicy szkolenia naucza się tworzyć rozbudowane, interaktywne skoroszyty.

Metodyka szkolenia

Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, z użyciem projektora multimedialnego, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki (case studies). Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika szkolenia. Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych

Szkolenia mają charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach. Zapewniamy sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do Visual Basic for Applications:
a) główne elementy okna edytora VBA,
b) zasady bezpieczeństwa,
c) zasady tworzenie makr.

2. Zasady tworzenia procedur:
a) zasada dostępności procedur,
b) zmienne – definiowanie i ich cechy,
c) definicja pojęć: obiekt, atrybut, metoda, argument, kolekcja.

3. Automatyzacja czynności w MS Excel:
a) tworzenie makr przy pomocy nagrywania,
b) edycja zarejestrowanego makra.

4. Rozszerzanie możliwości Visual Basic for Applications:
a) sterowanie przebiegiem programu: konstrukcje warunkowe i pętle,
b) przekazywanie parametrów.

5. Funkcje w MS Excel:
a) tworzenie własnych funkcji,
b) wykorzystywanie wbudowanych funkcji przy tworzeniu własnych.

6. Obiekty:
a) biblioteka obiektów MS Excel,
b) różne sposoby nauki obiektów,
c) obiekt „range”, graficzne, wspierające tabele przestawne.

7. Obsługa błędów:
a) błędy składniowe, kompilacji, wykonania, logiczne,
b) ignorowanie błędów,
c) własna obsługa błędów.

8. Procedury zdarzeń.

9. Zdarzenia i uruchamianie procedur.

10. Tworzenie własnych aplikacji:
a) importowanie, uzupełnianie danych,
b) aplikacje automatyzujące.

Informacje organizacyjne

Cena: 1690 zł + 23% VAT 

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem z oprogramowaniem MS Excel z wbudowanym głośnikiem i mikrofonem (opcjonalnie z kamerą) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF 09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00 – 16:00 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Justyna Świdnicka
22 208 28 47
justyna.swidnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
27-08-202430-08-2024Online
15-10-202418-10-2024Online
19-11-202422-11-2024Online

Zaufali nam: