Szkolenie online Akademia HR Business Partnera

Cena: 1690 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 3 dni
Cena: 1690 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Pracownicy działów personalnych, kadra kierownicza zarządzająca zespołami, osoby pracujące lub planujące pracować na stanowisku HR Bussines Partner.

Cel szkolenia

Praca online w obszarze rozwoju kompetencji HR BP w organizacji poprzez przygotowanie uczestników do procesu planowania, organizowania, prowadzenia procesów HR lub udoskonalenie umiejętności w tym zakresie. Poznanie roli, kompetencji i „innowacyjnego podejścia” do struktury HR Bussines Parter’a w organizacjach.

Szczególna uwaga będzie poświęcona realizacji poniższych celów:
• zdefiniowanie roli HRBP we współczesnym biznesie,
• określenie doświadczeń, wiedzy i kompetencji do skutecznej realizacji procesów HR przez HRBP,
• zdefiniowanie oczekiwań biznesu w stosunku do HR,
• poznanie technik prowadzenia technik selekcyjnych,
• przygotowanie koncepcji działań rozwojowych pod kątem organizacyjnych i finansowym,
• dostosowanie metod, form i środków do realizacji określonych celów w organizacji,
• opracowanie scenariusza umożliwiającego wsparcie dla określania w sposób jasny i klarowny konkretne, mierzalne i rozwijające cele rozwojowe dla pracowników,
• wybór i zastosowanie mierników i narzędzi pomiaru efektywności procesów HR,
• zdefiniowanie i przeanalizowanie ewaluacji szkoleń,
• wypracowanie metod przeciwdziałania mechanizmom utrudniających budowanie relacji i zaufania wśród pracowników.

Korzyści ze szkolenia

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:
• scharakteryzować role HR w korelacji z trendami światowymi oraz zdefiniować działania stojące przez organizacją w tym zakresie
• opracować schemat procesu rekrutacji wraz z scenariuszem wywiadu kompetencyjnego
• zdefiniować korzyści zarządzania talentami, w tym opracować schemat planu działań rozwojowych oraz planu szkoleń
• zdiagnozować mierniki efektywności procesów HR, w szczególności działań rozwojowych
• nadawać rozmowie odpowiednią strukturę i prowadzić ją w sposób motywujący pracownika do efektywniejszej pracy
• przeciwdziałać mechanizmom psychologicznym, utrudniającym budowanie relacji i współpracy
• stworzyć schemat i przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą z pracownikiem.

Metodyka szkolenia

Szkolenia prowadzone będą metodami online, czy wykorzystaniu technik interaktywnych, co gwarantuje zaangażowanie każdego z Uczestników. Każdy uczestnik otrzyma materiały dzięki którym będzie możliwe wykorzystanie podczas warsztatowej pracy online symulacji, case study, testów, mini-wykładu. Zajęcia w warstwie praktycznej oparte są o doświadczenia własne podczas pracy konsultanta w międzynarodowych korporacjach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach.

Program szkolenia

MODUŁ I
Rola HR Partnera we współpracy z biznesem:
• Model generyczny funkcji HR jako innowacyjne podejście do struktury HR
• Model wielozadaniowy Dave’a Ulricha w perspektywie kompetencji wymagane przez bussines do HR BP
• HR BP vs procesy HR, stosowane narzędzia i ich rola

MODUŁ II
Proces rekrutacji i selekcji pracowników w perspektywie nowoczesnej organizacji i roli HR BP:
• Metody selekcji pracowników
• Rodzaje wywiadów kwalifikacyjnych
• Wywiad kompetencyjny w oparciu o metodę STAR
• Narzędzia wspierające ocenę kompetencji- metoda AC/DC (assessment centres/development centres)

MODUŁ III
Programy talentowe w perspektywie nowoczesnej organizacji i roli HR BP:
• Założenia programów talentowych
• Metody identyfikacji talentów
• 9 box jako narzędzie wspierające zarządzanie talentami
• Korzyści programów talentowych
• KPI dla programów talentowych

MODUŁ IV
Learning & Development w perspektywie nowoczesnej organizacji i roli HR BP:
• Planowanie ścieżki kariery
• Programy zarządzania karierą -plany sukcesji, plany zastępstw/następstw
• Metody rozwoju pracowników w tym plany szkoleń
• Badanie efektywności działań rozwojowych – metoda D. Kirkpatricka

MODUŁ V
HR BP jako skuteczny profesjonalny partner w procesie tworzenia i działania skutecznych/efektywnych zespołów:
• Zespół – etapy rozwoju grupy (dynamika zespołu)
• Konflikt – przyczyny powstawania konfliktów – koło konfliktów
• Strategie i metody rozwiązywania konfliktów
• Zarządzanie zmianą – metody wdrażania zmian w organizacji przez skutecznych liderów.
• Proces przygotowania i wdrażania zmian. Projektowanie cyklu przewodzenia zamianom wg Chip’a i Dan’a Heath.

MODUŁ VI
HR BP jako skuteczny profesjonalny partner w procesie zarządzania:
• Kultura organizacyjna a zasady współpracy w organizacji
• Komunikacja w zarządzaniu ludźmi
• Rozmowy menedżerskie, które motywują i rozwijają kompetencje
• Zasady motywującej komunikacji w rozwijaniu pracowników – jak zwiększyć efektywność rozmów menedżerskich?

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Opinie o szkoleniu

„Bardzo dobrze przygotowane merytorycznie szkolenie z uwzględnieniem potrzeb uczestników”.
Dominika Cudakiewicz-Smaka, Junior HR Business Partner, Paged Pisz Sp. z o.o.

„Dobra zawartość merytoryczna na 3 dni i bardzo fajny lektor :)”.
Olena Iarnova, HR Business Partner/Outsorcing Project Manager, Kaczmarski Group Sp.j.

„Bardzo dobre szkolenie z super prowadzącą. Najbardziej przydatna część szkolenia: część o rekrutacji, onboarding”.
Anna Świędrych, dział HR, Fortaco Sp. z o.o.

„Bardzo pozytywne szkolenie. Dużo przydatnych informacji podanych w ciekawy sposób. Świetna, doświadczona prowadząca”.
Marta Święs, HR Business Partner, Britenet Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Cena: 1690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

9:30 rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – 15:00 szkolenie
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
25-10-202327-10-2023Online
20-11-202322-11-2023Online
11-12-202313-12-2023Online

Zaufali nam: