Szkolenie online Microsoft Excel poziom zaawansowany – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie

Cena: 1190 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Poziom szkolenia:
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1190 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przekazanie zaawansowanej wiedzy na temat wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel w codziennej pracy. Podczas szkolenia część zagadnień poruszona w poziomie średniozaawansowanym szkolenia MS Excel będzie rozbudowana i omówiona na poziomie zaawansowanym m.in. formatowanie warunkowe, funkcje. Część poruszonych tematów będzie nowa: inspekcja formuł, nowe funkcje Excela 365, wstęp do PowerQuery. Ćwiczenia zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy dzięki automatyzacji i wykorzystaniu zaawansowanych funkcji MS Excel.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnictwo w szkoleniu daje praktyczne umiejętności wykorzystania zaawansowanych możliwości w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel. Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą w stanie zastosować nabyte wiadomości do kreatywnej analizy działalności firmy oraz do budowy złożonych modeli, dzięki którym podejmowanie decyzji będzie oparte o rzetelne i dokładne dane. Poznanie zaawansowanych technik korzystania z programu Microsoft Excel uczyni codzienną pracę łatwiejszą i bardziej efektywną.

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
• Efektywnie filtrować dane z użyciem filtrów zaawansowanych
• Lepiej organizować dane w obiekcie Tabela
• Wyróżniać dane na różne sposoby z formatowaniem warunkowym
• Definiować nazwy dla komórek i zakresów
• Tworzyć zagnieżdżone formuły różnych typów
• Korzystać z formuł tablicowych z efektem rozlewania
• Analizować dane w tabeli przestawnej / wykresie przestawnym
• Zaimportować dane z dodatkiem Power Query

Metody szkolenia

Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, z użyciem projektora multimedialnego, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki (case studies). Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika szkolenia. Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych.

Program szkolenia

Filtry zaawansowane

Obiekt tabela – efektywniejsza organizacja danych
• Odwołania strukturalne

Formatowanie warunkowe
• Warunkowe wyróżnianie komórek
• Paski danych
• Skala kolorów
• Ikony – model liczbowy, procentowy, percentyl
• Formatowanie w oparciu o wynik własnej funkcji, np. całego wiersza czy kolumny

Sprawdzanie poprawności danych
• Dynamiczne zakresy w sprawdzaniu poprawności

Formuły
• Rodzaje adresacji
• Wykorzystanie nazw w budowaniu formuł
• Nazywanie zakresów
Inspekcja
• śledzenie zależności, poprzedników, szacowanie formuł

Funkcje logiczne
• funkcje oraz, lub, warunki, jeżeli.błąd, jeżeli.nd
• techniki budowania formuł zagnieżdżonych

Funkcje tekstowe
• lewy, prawy, złącz, szukaj, fragment.tekstu, zamiana wielkości liter, usuwanie spacji, tekst.przed, tekst.po, połącz.teksty

Funkcje zliczające i sumujące
• licz.warunki, suma.warunków, suma.iloczynów

Funkcje wyszukiwania
• wyszukaj pionowo/ x.wyszukaj
• indeks + podaj.pozycję
• podaj.pozycję + przesunięcie

Funkcje tablicowe, wprowadzenie do nowych funkcji Excela
• sortuj, filtruj, unikatowe, symbol# w formułach
• efekt rozlewania

Analiza danych, Tabele przestawne,
• Sortowanie
• Filtrowanie etykiet i wartości, n-elementów
• Grupowanie wg. liczb, tekstu, dat
• Obliczenia podstawowe i pokaż wynik jako
• Wykresy przestawne
• Osie czasu i fragmentatory
• Kontrola wielu raportów, jednym fragmentatorem

Wstęp do Power Query
• Podłączanie do danych z różnych źródeł: pliki tekstowe, Excel
• Oczyszczanie danych i podstawowe transformacje
• Łączenie pionowe
• Łączenie poziome

Informacje organizacyjne

Cena: 1190 zł + 23% VAT 

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem z wbudowanym głośnikiem i mikrofonem (opcjonalnie z kamerą) oraz oprogramowaniem MS Excel oraz z dostępem do Internetu. Ważne, aby uczestnicy szkolenia sprawdzili, czy mają zbudowany dodatek „PowerQuery”. W Excelu 2016 i nowszych wersjach dodatek „PowerQuery” jest w standardzie. W Excelu 2010 i 2013 jest to dodatek do Excela, który należy pobrać ze strony Microsoft. Zazwyczaj jest do tego potrzeby informatyk.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – warsztat cz. I
11:30 – przerwa 30-minutowa
12:00 – warsztat cz. II
13:30 – przerwa 30-minutowa
14:00 – warsztat cz. III
16:00 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Justyna Świdnicka
22 208 28 47
justyna.swidnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
22-04-202423-04-2024Online
23-05-202424-05-2024Online
17-06-202418-06-2024Online

Zaufali nam: