Microsoft Excel poziom zaawansowany – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Poziom szkolenia:
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przekazanie zaawansowanej wiedzy na temat wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel w codziennej pracy. Podczas szkolenia część zagadnień poruszona w poziomie średniozaawansowanym szkolenia MS Excel będzie rozbudowana i omówiona na poziomie zaawansowanym m.in. formatowanie warunkowe, funkcje. Część poruszonych tematów będzie nowa: inspekcja formuł, nowe funkcje Excela 365, wstęp do PowerQuery. Ćwiczenia zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy dzięki automatyzacji i wykorzystaniu zaawansowanych funkcji MS Excel.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnictwo w szkoleniu daje praktyczne umiejętności wykorzystania zaawansowanych możliwości w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel. Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą w stanie zastosować nabyte wiadomości do kreatywnej analizy działalności firmy oraz do budowy złożonych modeli, dzięki którym podejmowanie decyzji będzie oparte o rzetelne i dokładne dane. Poznanie zaawansowanych technik korzystania z programu Microsoft Excel uczyni codzienną pracę łatwiejszą i bardziej efektywną.

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
• Efektywnie filtrować dane z użyciem filtrów zaawansowanych
• Lepiej organizować dane w obiekcie Tabela
• Wyróżniać dane na różne sposoby z formatowaniem warunkowym
• Definiować nazwy dla komórek i zakresów
• Tworzyć zagnieżdżone formuły różnych typów
• Korzystać z formuł tablicowych z efektem rozlewania
• Analizować dane w tabeli przestawnej / wykresie przestawnym
• Zaimportować dane z dodatkiem Power Query

Metodyka szkolenia

Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, z użyciem projektora multimedialnego, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki (case studies). Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika szkolenia. Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych.

Program szkolenia

1. Filtry zaawansowane

2. Obiekt tabela – efektywniejsza organizacja danych
• Odwołania strukturalne

3. Formatowanie warunkowe
• Warunkowe wyróżnianie komórek
• Paski danych
• Skala kolorów
• Ikony – model liczbowy, procentowy, percentyl
• Formatowanie w oparciu o wynik własnej funkcji, np. całego wiersza czy kolumny

4. Sprawdzanie poprawności danych
• Dynamiczne zakresy w sprawdzaniu poprawności

5. Formuły
• Rodzaje adresacji
• Wykorzystanie nazw w budowaniu formuł
• Nazywanie zakresów
Inspekcja
• śledzenie zależności, poprzedników, szacowanie formuł

6. Funkcje logiczne
• funkcje oraz, lub, warunki, jeżeli.błąd, jeżeli.nd
• techniki budowania formuł zagnieżdżonych

7. Funkcje tekstowe
• lewy, prawy, złącz, szukaj, fragment.tekstu, zamiana wielkości liter, usuwanie spacji, tekst.przed, tekst.po, połącz.teksty

8. Funkcje zliczające i sumujące
• licz.warunki, suma.warunków, suma.iloczynów

9. Funkcje wyszukiwania
• wyszukaj pionowo/ x.wyszukaj
• indeks + podaj.pozycję
• podaj.pozycję + przesunięcie

10. Funkcje tablicowe, wprowadzenie do nowych funkcji Excela
• sortuj, filtruj, unikatowe, symbol# w formułach
• efekt rozlewania

11. Analiza danych, Tabele przestawne.
• Sortowanie
• Filtrowanie etykiet i wartości, n-elementów
• Grupowanie wg. liczb, tekstu, dat
• Obliczenia podstawowe i pokaż wynik jako
• Wykresy przestawne
• Osie czasu i fragmentatory
• Kontrola wielu raportów, jednym fragmentatorem

12. Wstęp do Power Query
• Podłączanie do danych z różnych źródeł: pliki tekstowe, Excel
• Oczyszczanie danych i podstawowe transformacje
• Łączenie pionowe
• Łączenie poziome

Informacje organizacyjne

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Justyna Świdnicka
22 208 28 47
justyna.swidnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
28-08-202429-08-2024Warszawa
23-09-202424-09-2024Warszawa
28-10-202429-10-2024Warszawa
25-11-202426-11-2024Warszawa
16-12-202417-12-2024Warszawa

Zaufali nam: