Szkolenie online Praktyczne aspekty odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Cena: 490 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 490 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek i komórek finansowych, głównych księgowych, skarbników, sekretarzy oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Opis szkolenia

Sektor finansów publicznych ma swoje bardzo specyficzne zasady funkcjonowania. Nie dla wszystkich kierowników jednostek sektora finansów publicznych są one w pełni jasne i czytelne, a przecież ponoszą oni odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie finansowe swoich jednostek. Pracownicy tych jednostek również często mają problem z odnalezieniem się w gąszczu charakterystycznych zasad tego sektora. Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie na wybranych przykładach praktycznych problemów związanych regułami odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Prowadzący szkolenie

Ekspert specjalizujący się w tematyce finansów publicznych.

Program szkolenia

1. Podmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – odpowiedzialność kierownika i pracowników jednostki sektora finansów publicznych oraz innych osób spoza sektora finansów publicznych.

2. Przedmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – charakterystyka czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych – istota, zasady, środki zapobiegawcze w praktyce jednostek, m.in. w zakresie:
a) należności,
b) zaciągania zobowiązań,
c) dokonywania wydatków,
d) dotacji,
e) inwentaryzacji,
f) sprawozdawczości,
g) zamówień publicznych,
h) innych deliktów.

3. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (przesłanki odpowiedzialności, przesłanki wyłączające odpowiedzialność).

4. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych (podmioty zobowiązane do złożenia zawiadomienia, wymogi formalne zawiadomienia).

5. Postępowanie rzecznika dyscypliny finansów publicznych oraz komisji orzekającej.

6. Prawa i obowiązki obwinionego o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

7. Kary za naruszenie dyscypliny finansowej (upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi).

8. Przedawnienie i zatarcie skazania.

9. Sesja pytań i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Cena: 490 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Harmonogram szkolenia

9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00 – 15:00 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
23-09-2024Online
15-11-2024Online

Zaufali nam: