Szkolenie online Estoński CIT w prawie bilansowym/ rachunkowości

Cena: 320 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 320 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Gabriela Suski-Borek – absolwentka wydziału rachunkowości Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Wieloletni wykładowca zagadnień księgowych i finansowych, oraz doświadczony praktyk. W latach 1999-2010 pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Trener w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Samodzielny księgowy spółki produkcyjnej i usługowej korzystającej z wielu dotacji unijnych, zastępca skarbnika miasta, specjalista do spraw obsługi finansowej projektu, konsultant w Punkcie Konsultacyjnym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Bogate doświadczenie zawodowe przekłada się na jakość prowadzonych zajęć, dzięki temu są ciekawe oraz użyteczne.

Program szkolenia

1. Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze w związku z wyborem estońskiego CIT.

2. Odrębna amortyzacja bilansowa i podatkowa po przejściu na estoński CIT.

3. Korekta wstępna dotycząca środków trwałych używanych na podstawie umowy leasingu.

4. Koszty montażu i uruchomienia przedmiotu leasingu po przejściu na estoński CIT.

5. Podatek odroczony a estoński CIT.

6. Prezentacja kapitału własnego w bilansie jednostki opodatkowanej estońskim CIT.

7. Utworzenie funduszu inwestycyjnego a przejście na estoński CIT.

8. Ustalanie różnic kursowych w estońskim CIT.

9. Estoński CIT – obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności.

10. Forma i zakres sprawozdania finansowego sporządzanego przy przejściu na estoński CIT w trakcie roku.

11. Dodatkowe pozycje w sprawozdaniu finansowym w związku z wyborem estońskiego CIT.

12. Rozliczenie wyniku finansowego za okres poprzedzający przejście na estoński CIT.

13. Dywidenda/zaliczka na dywidendę wypłacona przez spółkę opodatkowaną estońskim CIT.

Informacje organizacyjne

Cena: 320 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. 

Harmonogram zajęć

Godziny zajęć: 8.00-10.00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
27-06-2024Online

Zaufali nam: