Spis środków trwałych z natury w JSFP – zasady, dokumentacja i odpowiedzialność za przeprowadzenie i rozliczenie

Cena: 590 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 590 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie i rozliczenie spisu środków trwałych z natury w jednostkach sektora finansów publicznych.

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z tematyki dotyczącej spisu z natury środków trwałych w jednostkach sektora finansów publicznych. Dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze będą mogli samodzielnie przeprowadzać spis środków trwałych z natury, jak również zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości w metodach i sposobach jego przeprowadzania i rozliczania.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej. 

Program szkolenia

1. Podstawy prawne przeprowadzania spisu z natury środków trwałych:
a) Ustawa o Rachunkowości,
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości budżetowej,
c) Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.

2. Istota inwentaryzacji w postaci spisu z natury oraz jej podstawowe cele.

3. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji przeprowadzonej metodą spisu z natury.

4. Etapy spisu z natury:
a) etap przygotowawczy,
b) etap podstawowy (realizacja inwentaryzacji),
c) etap opracowania wyników i wniosków,
d) wykorzystanie wyników inwentaryzacji.

5. Dokumentacja związana z przeprowadzeniem spisu z natury środków trwałych:
a) instrukcja inwentaryzacyjna + harmonogram inwentaryzacji,
b) arkusze spisowe,
c) oświadczenia osób odpowiedzialnie materialnych,
d) sprawozdanie zespołu spisowego.

6. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie spisu z natury:
a) przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej i jego rola w inwentaryzacji,
b) kierownik jednostki,
c) główny księgowy,
d) osoby odpowiedzialne materialnie,
e) zadania członków zespołów spisowych.

7. Metody przeprowadzania spisu z natury środków trwałych:
a) metoda tradycyjna,
b) metoda z wykorzystaniem elektronicznych urządzeń.

8. Zasady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych:
a) rodzaje różnic inwentaryzacyjnych,
b) kompensowanie niedoborów i nadwyżek,
c) protokół rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych,
d) protokół komisji inwentaryzacyjnej na zakończenie inwentaryzacji,
e) rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych.

9. Pytania.

Informacje organizacyjne

Cena: 590 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
24-06-2024Warszawa

Zaufali nam: