Podatek CIT minimalny

Cena: 740 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 740 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Aneta Drosik – Radca prawny. Lider praktyki podatków dochodowych w ADN Podatki Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego. Posiada ponad 10 lat praktyki zawodowej. Aneta jest ekspertem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance oraz procedur podatkowych. Kierowała wieloma projektami doradczymi oraz świadczyła usługi bieżącego wsparcia dla największych polskich podmiotów, w tym także z udziałem kapitału zagranicznego. Uczestniczyła w wielu fuzjach i przejęciach, a także licznych procesach restrukturyzacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w procesach przekształcania oraz łączenia spółek, zarówno krajowych, jak i transgranicznych. Brała udział w licznych badaniach due diligence przedsiębiorców z różnych branż. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji prasowych dotyczących zarówno bieżących kwestii podatkowych, jak i szeregu zagadnień specjalistycznych (w szczególności w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Portalu Finansowo-Księgowym). Jest także doświadczonym wykładowcą, ma za sobą kilkaset godzin szkoleniowych z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, w tym z zakresu cen transferowych, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, procedur podatkowych oraz bieżących zmian w przepisach.

Program szkolenia

1. Wstęp do podatku minimalnego – koszty usług niematerialnych a minimalny CIT
a) Likwidacja limitu w kosztach podatkowych kosztów usług niematerialnych od podmiotów powiązanych
b) Koszty usług niematerialnych jako jedna z podstaw naliczenia podstawy opodatkowania minimalnym CIT
c) Rozliczenie kosztów usług niematerialnych poniesionych przed 1.1.2022
d) Interpretacje KIS, wzory i przykłady rozliczeń

2. Przesłanki naliczenia minimalnego CIT. Pierwszy okres naliczenia:
a) Strata podatkowa jako pierwsza przesłanka liczenia minimalnego CIT
b) Niska rentowność jako druga przesłanka liczenia minimalnego CIT
c) Przyczyny wprowadzenia minimalnego CIT – wykładnia celowościowa
d) CIT minimalny a klasyczny CIT – wzajemne relacje, odliczenia
e) Zwolnienie na lata 2022 -2023
f) Stawka podatku

3. Uniknięcie minimalnego CIT – krok 1: wyłączenia podmiotowe
a) podatnicy rozpoczynający działalność
b) przedsiębiorstwa finansowe
c) podatnicy ze spadkiem przychodów
d) podatnicy z określoną strukturą udziałową
e) wyłączenia branżowe
f) ominięcie podatku minimalnego przy powiązaniach grupowych
g) podatnicy komunalni
h) mali podatnicy
i) podatnicy z określoną strukturą rentowności z lat poprzednich
j) inne wyłączenia

4. Uniknięcie minimalnego CIT – krok 2: próg rentowności
a) amortyzacja
b) leasing finansowy i operacyjny
c) przypadki, gdy cena przedmiotu transakcji wynika z przepisów ustaw
d) zbywanie wierzytelności
e) wzrost kosztów energii elektrycznej
f) podatki pomijane przy wyliczaniu progu rentowności
g) pomijanie części wynagrodzeń i pochodnych

5. Podstawa opodatkowania, wpłata podatku, odliczenia
a) dwie metody liczenia podstawy opodatkowania
b) wpływ przychodów podatkowych na podatek minimalny
c) koszty usług niematerialnych na rzecz podmiotów powiązanych jako element podstawy opodatkowania
d) koszty finansowania dłużnego na rzecz podmiotów powiązanych jako element podstawy opodatkowania
e) odliczenia od podstawy opodatkowania – ogólne oraz dokonywane przez podmioty strefowe
f) stawki i odliczenia oraz wpłata podatku.

Informacje organizacyjne

Cena: 740 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
20-12-2023Warszawa

Zaufali nam: