Przygotuj się na Krajowy System e-Faktur (KSeF) – z uwzględnieniem najnowszych zapowiedzi Ministerstwa Finansów

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2
Cena: 1590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Aneta Lech – Pożarowska – doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Autor licznych artykułów ukazujących się na łamach prasy branżowej oraz autor i współautor wielu publikacji poświęconych ustawie VAT, m.in. „VAT – ewidencjonowanie i dokumentowanie w świetle nowych przepisów”.

Cel szkolenia

Szkolenie uwzględnia najnowsze zapowiedzi Ministerstwa Finansów, ustalone na spotkaniu z przedstawicielami organizacji, które dotąd brały udział w konsultacjach w sprawie wdrożenia nowego systemu.
Dwudniowy kurs obejmujący najważniejsze kwestie dotyczące dokumentowania i ewidencjonowania transakcji sprzedaży oraz zakupów z uwzględnieniem faktury ustrukturyzowanej oraz Krajowego Systemu elektronicznych Faktur.
Celem kursu jest przygotowanie do wdrożenia KSeF nie tylko pod względem techniczno- informatycznym, ale także zwrócenie uwagi na te obszary merytoryczne, które ulegną zmianie i mogą być problematyczne po wprowadzeniu obligatoryjnego KSeF.

Program szkolenia

DZIEŃ I

Zasady dokumentowania oraz ewidencjonowania sprzedaży z uwzględnieniem zagadnień faktury ustrukturyzowanej oraz zasad funkcjonowania KSeF

1. Czym jest KSeF i co zmieni faktura ustrukturyzowana w obiegu dokumentów w jednostce – informacje ogólne:
a) terminy wdrożenia KSeF w Polsce,
b) podmioty zobowiązane do stosowania KSeF w Polsce,
c) wyłączenia z KSeF (dokumenty zrównane z fakturami, noty, polisy, wyciągi, dowody wewnętrzne,
d) okresy przejściowe i korzystanie fakultatywne z KSeF.

2. Zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych w modelu obligatoryjnym KSeF:
a) faktura ustrukturyzowana i jej schema,
b) pola obowiązkowe, fakultatywne i opcjonalne,
c) data wystawienia faktury ustrukturyzowanej, data jej odbioru,
d) nr identyfikacyjny faktury nadany przez KSeF i jego rola,
e) kod QR na fakturze i jego rola,
f) brak możliwości dodawania załączników do faktury,
g) tryby przesyłania faktur do KSeF i ich wady i zalety,
h) zasady wystawiania faktur w okresie awarii i KSeF i niedostępności systemu (offline).

3. Modele fakturowania po wejściu w życie obligatoryjnego KSeF:
a) sprzedaż B2B dla podatników czynnych,
b) sprzedaż B2B dla podatników zwolnionych,
c) sprzedaż B2B dla podmiotów zagranicznych,
d) sprzedaż B2C,
e) sprzedaż dla rolników ryczałtowych i innych podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej na gruncie Prawa Przedsiębiorców ale prowadzącymi działalność gospodarczą na gruncie ustawy o VAT.

4. Samofakturowanie i faktury VAT RR w KSeF:
a) samofakturowanie pomiędzy polskimi podatnikami,
b) samofakturowanie w relacjach z podatnikami zagranicznymi,
c) faktury VAT RR opcjonalnie w KSeF,
d) warunki do spełnienia przez rolnika ryczałtowego na potrzeby fakturowania za pośrednictwem KSeF,
e) nowa schema dla faktur VAT RR i VAT RR Korekta,
f) zmiany przepisów w zakresie dokumentowania sprzedaży przez rolników ryczałtowych.

5. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium RP – na co zwrócić szczególną uwagę przygotowując się do KSeF:
a) co należy ustalić, aby poprawnie wprowadzić do ksiąg oraz ewidencji VAT (JPK_VAT) transakcję sprzedaży:
• rodzaj transakcji (dostawa towarów czy świadczenie usługi),
• miejsce świadczenia (na terytorium kraju czy poza terytorium kraju),
• moment powstania obowiązku podatkowego (metoda memoriałowa, metoda kasowa, metoda kasowa),
• podstawa opodatkowania.
b) dokumentowanie sprzedaży:
• faktury VAT,
• faktury VAT RR,
• faktury zaliczkowe,
• faktury rozliczające zaliczki,
• paragony z NIP,
• faktury do paragonów,
• sprzedaż niefakturowana i poza kasą fiskalną (kiedy i na jakich zasadach),
• kody dokumentów sprzedaży na potrzeby JPK_VAT (RO, WEW, FP).
c) ewidencjonowanie – JPK_VAT a KSeF,
d) moment powstania obowiązku podatkowego (znaczenie daty transakcji, daty zapłaty, daty wystawienia faktury dla celów VAT),
e) co to jest data VAT i jaka jest jej rola w JPK_VAT,
f) data wystawienia faktury ustrukturyzowanej – jaka rolę będzie miało pole P1,
g) podstawa opodatkowania, w tym kursy walut dla faktur ustrukturyzowanych ,
h) brak zapłaty za fakturę i co dalej; możliwość zastosowania ulgi na złe długi,
i) korekta faktur – faktury korygujące co zmieni KSeF,
j) brak not korygujących,
k) brak możliwości anulowania faktur VAT wystawionych za pośrednictwem KSeF,
l) co zmieni KSeF w zakresie faktur zaliczkowych i rozliczających.

6. Transakcje z podmiotami zagranicznymi a KSeF i faktura ustrukturyzowana. Sposób przekazywania faktur zagranicznym odbiorcom.

7. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

8. Eksport towarów.

9. Transakcje łańcuchowe w dostawach towarów.

DZIEŃ II

Zasady dokumentowania oraz ewidencjonowania zakupów z uwzględnieniem zagadnień faktury ustrukturyzowanej oraz KSeF

1. Nadawanie uprawnień do korzystania z KSeF i zarzadzanie uprawnieniami w KSeF:
a) uprawnienia pierwotne i uprawnienia wtórne,
b) ZAW-FA,
c) pieczęć elektronicznai zarządzania nimi,
d) wykorzystanie aplikacji podatnika do nadawania uprawnień.

2. Uwierzytelnianie się w KSeF:
a) podpis kwalifikowany,
b) pieczęć elektroniczna,
c) podpis elektroniczny,
d) podpis elektroniczny dla osób zagranicznych,
e) Tokeny.

3. Identyfikator wewnętrzny i jego rola:
a) pojęcie jednostek wewnętrznych i organizacyjnych na potrzeby KSeF,
b) nadawanie identyfikatorów wewnętrznych i uprawnień administratora oraz zarządzanie uprawnieniami na potrzeby jednostek wewnętrznych,
c) warunki do spełnienia by miało to sens.

4. Zakupy krajowe:
a) co zmieni KSeF w ewidencjonowaniu zakupów i rozliczaniu podatku VAT,
b) termin odbioru faktury ustrukturyzowanej oraz faktury wystawionej w trybie awarii lub trybie offline,
c) zasady ujmowania faktur w JPK_VAT,
d) terminy odliczenia podatku naliczonego z faktur krajowych,
e) nabycie i leasing samochodów osobowych oraz paliwa do tych samochodów,
f) kiedy stosować częściowe odliczenie podatku i zasady obliczania proporcji,
g) zmiana przeznaczenia towaru a korekta VAT,
h) czynności wykonywane poza krajem a prawo odliczenia.

5. Zapłata na podstawie identyfikatora płatności wygenerowanego z KSeF – co to może oznaczać w praktyce?
a) co to są identyfikatory płatności i od kiedy trzeba będzie je stosować identyfikator w przypadku płatności za pojedyncze faktury,
b) terminy wdrożenia obowiązku stosowania identyfikatorów płatności,
c) identyfikator zbiorczy,
d) terminy wdrożenia obowiązku stosowania identyfikatorów płatności,
e) rola identyfikatorów płatności w praktyce np. ulgi za złe długi.

6. Zakupy zagraniczne i ich rozliczanie dla celów VAT:
a) WNT,
b) dostawa montowana,
c) import towarów,
d) import usług.

7. Pozostałe dokumenty księgowe poza KSeF:
a) noty,
b) polisy,
c) wyciągi,
d) dowody wewnętrzne.

8. Co zmieni KSeF i jaka będzie jego rola w przypadku krajowych faktur kosztowych?

9. Jak przygotować się do obligatoryjnego KSeF pod względem organizacji pracy oraz organizacji firmy?

10. Jak przygotować biuro rachunkowe na KSeF?

11. Podsumowanie – najtrudniejsze (subiektywnie) kwestie związane z KSeF.

Informacje organizacyjne

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
25-04-202426-04-2024Warszawa
23-05-202424-05-2024Warszawa
26-06-202427-06-2024Warszawa

Zaufali nam: