Szkolenie online Przygotuj się na Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1390 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Aneta Lech – Pożarowska – doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Autor licznych artykułów ukazujących się na łamach prasy branżowej oraz autor i współautor wielu publikacji poświęconych ustawie VAT, m.in. „VAT – ewidencjonowanie i dokumentowanie w świetle nowych przepisów”.

Program szkolenia

DZIEŃ I

Zasady dokumentowania oraz ewidencjonowania sprzedaży z uwzględnieniem zagadnień faktury ustrukturyzowanej oraz zasad funkcjonowania KSeF

1. Czym jest KSeF i co zmieni faktura ustrukturyzowana w rozliczeniach podatku VAT – informacje ogólne:
a) terminy wdrożenia KSeF w Polsce,
b) podmioty zobowiązane do stosowania KSeF w Polsce,
c) wyłączenia z obowiązku stosowania,
d) korzystanie fakultatywne z KSeF.

2. Zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych w modelu obligatoryjnym KSeF:
a) faktura ustrukturyzowana i jej schema,
b) data wystawienia faktury ustrukturyzowanej, data jej odbioru,
c) nr identyfikacyjny faktury nadany przez KSeF i jego rola,
d) kod QR na fakturze i jego rola,
e) zasady wystawiania faktur w okresie awarii i KSeF i niedostępności systemu.

3. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium RP – na co zwrócić szczególną uwagę przygotowując się do KSeF:
a) co należy ustalić, aby poprawnie wprowadzić do ewidencji VAT (JPK_VAT) transakcję sprzedaży:
• rodzaj transakcji (dostawa towarów czy świadczenie usługi),
• miejsce świadczenia (na terytorium kraju czy poza terytorium kraju),
• moment powstania obowiązku podatkowego (metoda memoriałowa, metoda kasowa, metoda kasowa),
• podstawa opodatkowania.
b) ewidencjonowanie – JPK_VAT,
c) dokumentowanie sprzedaży:
• faktury VAT,
• faktury zaliczkowe,
• faktury rozliczające zaliczki,
• paragony z NIP,
• faktury do paragonów,
• sprzedaż niefakturowana i poza kasą fiskalną (kiedy i na jakich zasadach),
• kody dokumentów sprzedaży na potrzeby JPK_VAT (RO, WEW, FP).
d) moment powstania obowiązku podatkowego (znaczenie daty transakcji, daty zapłaty, daty wystawienia faktury dla celów VAT),
e) co to jest data VAT i jaka jest jej rola w JPK_VAT,
f) data wystawienia faktury ustrukturyzowanej – jaka rolę będzie miało pole P1
g) podstawa opodatkowania,
h) brak zapłaty za fakturę i co dalej czyli możliwość zastosowania ulgi na złe długi,
i) korekta faktur – faktury i noty korygujące, problematyka anulowania faktur VAT,
j) co zmieni KSeF w zakresie korygowania faktur.

4. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:
a) ewidencjonowanie WDT w JPK_VAT,
b) data powstania obowiązku podatkowego,
c) rola dowodów wywozu,
d) korekty stawek i ewidencji,
e) rola informacji podsumowującej,
f) faktury ustrukturyzowane dla odbiorców zagranicznych.

5. Eksport towarów:
a) ewidencjonowanie sprzedaży eksportowej w JPK_VAT,
b) data powstania obowiązku podatkowego w eksporcie,
c) rola dokumentów wywozu,
d) korekty stawek i ewidencji,
e) faktury ustrukturyzowane dla odbiorców zagranicznych i na potrzeby procedury wywozu.

6. Czynności wykonywane poza terytorium kraju w rozumieniu miejsca świadczenia:
a) miejsce świadczenia poza terytorium Polski a obowiązki podatkowe dostawcy towarów/świadczącego usługi,
b) kiedy ma zastosowanie mechanizm reverse chargé a kiedy trzeba się zarejestrować w kraju miejsca świadczenia,
c) ewidencjonowanie dla celów JPK_VAT.

DZIEŃ II

Zasady dokumentowania oraz ewidencjonowania zakupów z uwzględnieniem zagadnień faktury ustrukturyzowanej oraz KSeF

1. Nadawanie uprawnień do korzystania z KSeF oraz uwierzytelnianie się w KSeF:
a) ZAW-FA,
b) pieczęć elektroniczna,
c) podpis elektroniczny,
d) rodzaje upoważnień do korzystania z KSeF,
e) Tokeny.

2. Zakupy krajowe:
a) zasady ujmowania faktur w JPK_VAT,
b) terminy odliczenia podatku naliczonego z faktur krajowych,
c) nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (w tym nowych środków transportu),
d) nabycie i leasing samochodów osobowych oraz paliwa do tych samochodów,
e) kiedy stosować częściowe odliczenie podatku i zasady obliczania proporcji,
f) zmiana przeznaczenia towaru a korekta VAT,
g) czynności wykonywane poza krajem a prawo odliczenia,
h) co zmieni KSeF w ewidencjonowaniu zakupów i rozliczaniu podatku VAT.

3. Zapłata na podstawie identyfikatora płatności wygenerowanego z KSeF – co ten pomysł może oznaczać w praktyce?:
a) identyfikator w przypadku płatności za pojedyncze faktury,
b) identyfikator zbiorczy.

4. Zakupy zagraniczne i ich rozliczanie dla celów VAT:
a) WNT,
b) dostawa montowana,
c) import towarów,
d) import usług.

5. Co zmieni KSeF i jaka będzie jego rola w przypadku krajowych faktur kosztowych.

6. Jak przygotować się do obligatoryjnego KSeF pod względem organizacji pracy oraz organizacji firmy?

7. Jak przygotować biuro rachunkowe na KSeF?

8. Pytania uczestników szkolenia.

Informacje organizacyjne

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-16:00

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład III
16:00 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
17-10-202318-10-2023Online
27-11-202328-11-2023Online
14-12-202315-12-2023Online

Zaufali nam: