Szkolenie online Rozporządzenie w sprawie cyfrowej odporności operacyjnej dla sektora usług finansowych (DORA)

Cena: 890 zł + 23% VAT 

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 890 zł + 23% VAT 
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Uczestnicy zapoznają się od strony praktycznej z wymaganiami Parlamentu Europejskiego i Rady dot. rozporządzenia w sprawie cyfrowej odporności operacyjnej dla sektora usług finansowych (DORA). Szkolenie ma na celu przybliżyć uczestnikom obszary, które będą podlegały dostosowaniu w organizacjach.

Program szkolenia

BLOK I

1. DORA podstawowe cele i założenia

2. DORA w kontekście Rekomendacji KNF i wytycznych EBA

3. Rekomendacja D KNF w kontekście wymagań DORA analiza porównawcza

4. Wytyczne EBA dot. zarządzania ryzykiem ICT

5. Wytyczne EBA dot. outsourcingu

6. DORA i zasada proporcjonalności

BLOK II

7. Obowiązki DORA

8. Zarządzanie ryzykiem ICT

9. Zgłaszanie incydentów związanych z ICT

10. Testowanie operacyjnej odporności cyfrowej i operacyjnej

11. Ryzyko ze strony zewnętrznych dostawców usług ICT

Informacje organizacyjne

Cena: 890 zł + 23% VAT 

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem z głośnikiem i mikrofonem (opcjonalnie kamerą) oraz dostępem do stabilnego Internetu.
Udział w szkoleniu on-line nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, podczas zajęć.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 9:00 – 16:00

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF 08:45 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 9:00 – warsztat cz. I 10:30 – przerwa 15-minutowa 10:45 – warsztat cz. II 12:45 – przerwa 30-minutowa 13:15 – warsztat cz. III 14:45 – przerwa 15-minutowa 15:00 – warsztat cz. IV 16:00 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Justyna Świdnicka
22 208 28 47
justyna.swidnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
26-04-2024Online
16-05-2024Online
13-06-2024Online
08-07-2024Online

Zaufali nam: