Szkolenie online Nowoczesne Przywództwo 3.0 – buduj swoją pozycję lidera

Cena: 1690 + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1690 + 23% VAT
Szczegółowy plan

Zapraszamy do wspólnej, aktywnej pracy i rozwijania swoich kompetencji zarządzania – tym razem w obszarze: stymulowania innowacyjności, wspierania rozwoju i kształtowania właściwej postawy.
Szkolenie wprowadza w najnowsze trendy w temacie przywództwa jako metody budowania zaangażowania pracowników. Jego zakres jest odpowiedzią na zmiany zachodzące w na rynkach biznesowych. Wprowadza termin VUCA i zarządzanie ryzykiem uwzględniające ryzyko czarnych łabędzi. Mówi o nowoczesnych sposobach komunikacji opartych o wzajemny szacunek, partnerstwo, zaangażowanie i regułę win-win, podkreśla istotę budowania relacji w organizacji. Wprowadza w świat zwinnego zarządzania zespołami i model samozarządzających się zespołów – turkusowe organizacje. Definiuje przywództwo w płaszczyźnie autorytetu i wspierania pracowników.
Szkolenie jednocześnie wspaniale odpowiada potrzebom kierowników już posiadających pewne doświadczenie. Porządkuje wiedzę oraz daje wiele praktycznych odpowiedzi na stawiane pytania


„Mierny nauczyciel mówi. Dobry – tłumaczy. Znakomity – daje przykłady. Wielki – inspiruje!”

Cel szkolenia

Doskonalenie się w pełnieniu roli lidera w organizacji – na różnych szczeblach kierowania i zarządzania. Podczas szkolenia Uczestnicy będą mogli przyjrzeć się sobie pod kątem możliwości rozwijania się w roli inspirującego przywódcy. Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń i bogatej autodiagnozy własnego podejścia do kwestii przywództwa, zmiany, innowacyjności i rozwoju innych. Dostarczy konkretnych wskazówek i narzędzi rozwoju kompetencji przewodzenia innym z uwzględnieniem dopasowania stylu przewodzenia do aktualnej sytuacji rozwoju firmy, jej kultury organizacyjnej oraz sytuacji rynkowej.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:
• świadomie rozwijać własny styl liderski responsywny do zmian w otoczeniu organizacji,
• elastycznie dopasowywać styl komunikacji i styl w świecie VUCA,
• uwzględniać zasady działania zgodnego ze strategią w oparciu o model przywództwa sytuacyjnego Blancharda,
• motywować i umiejętnie wspierać pracowników wykorzystując ich potencjał i silne strony,
• stosować zasady zapobiegające dysfunkcjom pracy zespołowej,
• budować autorytet lidera w oparciu o zasaday J. Maxwella,
• wdrażać zasady zarządzania AGILE,
• rozumieć występowanie „czarnych łabędzi”
• wspierać pracowników metodami coachingowymi i mentoringowymi budując ich zaangażowanie i wiarę we własne możliwości.

Metodyka szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatów interaktywnych, a najważniejszym elementem jest praktyczny trening. Prowadzone jest metodą coachingowo-warsztatową z wykorzystaniem autorskich i nowoczesnych technik. Wykorzystane zostaną: dyskusja, ćwiczenia grupowe, burza mózgów, analiza typowych i specyficznych sytuacji zaczerpniętych z doświadczeń uczestników, obserwacje, sesje coachingowe, feedback, role playing, enerigizery.

Program szkolenia

1. Trening mentalny:
• samokoncept i wizja przywódcy,
• budowanie wewnętrznej siły i odporności psychicznej.

2. Przywództwo, kierowanie czy zarządzanie:
• menadżer w świecie VUCA i czarnych łabędzi,
• czym charakteryzuje się przywództwo?
• model i zastosowanie „Przywództwa sytuacyjnego” Blancharda,
• przywództwo wg Johna Maxwella.

3. Dysfunkcje pracy zespołowej:
• model Lencioniego 5 dysfunkcji pracy zespołowej,
• budowanie zaufania w zespole,
• koncentracja na wspólnym celu,
• budowanie zespołu w oparciu o szacunek, zaufanie, empatię i zaangażowanie.

4. Zarzadzanie 3.0 – przeprowadzanie zespołu przez zmianę:
• zarządzanie 3.0 agile managament – założenia,
• struktura Matrix i zespoły crossowe,
• istota zmiany – co trzeba wiedzieć przed zainicjowaniem zmiany w organizacji?
• dwa modele zmian, podejście procesowe,
• komunikacja i motywacja w zmianie,
• reakcje na zmiany różnych grup pracowników,
• inicjacja, Implementacja, Instytucjonalizacja,
• utrwalanie efektów zmiany.

5. Lider-coachem:
• koncepcja samozarządzających się zespołów-turkusowe organizacje
• co to jest coaching ?
• metody/techniki wspierające
• jak poprowadzić rozmowę coachingową?
• wspieranie pracowników
• prowadzenie rozmowy coachingowej GROW,
• stosowanie wsparcia mentoringowego.

6. Budowanie autorytetu:
• co buduje autorytet – wizerunek i kompetencje przywódcy,
• prowadzenie rozmowy dyscyplinującej,
• feedback w trudnych sytuacjach,
• rozmowa motywująca,
• zasady wykorzystywania poszczególnych stylów przywódczych w zależności od sytuacji biznesowej, perspektywy czasowej oraz poziomu rozwoju pracowników i zespołu.

7. Misja Lidera i misja jego zespołu:
• kontynuuj niezależnie od tego, co mówią, robią lub myślą inni…
• dlaczego inni próbują odwieść cię od twoich planów?
• sposoby obrony własnych celów, działań i decyzji
• jak nie ulegać cudzym manipulacjom?
• jak przejąć kontrolę nad własnym zespołem?
• rezultaty, które uzyskujesz powiedzą Ci prawdę….
• jak sprawić, by nowa osoba w zespole stała się jego integralną częścią.

8. W pętli nawyku:
• jaką rolę odgrywają emocje w życiu lidera?
• pętla nawyku –jak się z niej wyzwolić?
• jak wypracować w sobie dobre nawyki?
• emocjonalny detoks, czyli jak przywódca dba o swoją mentalną równowagę.
• ustal swój poziom stresu – stresogram i prewencja
• Przywódco! Świadomie wybieraj emocje,
• jak zarządzać swoimi emocjami i stresem – skuteczne narzędzia.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione

Informacje organizacyjne

Cena: 1690 + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

9:30 rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – 15:30 szkolenie
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
18-03-202419-03-2024Online
25-04-202426-04-2024Online
20-05-202421-05-2024Online

Zaufali nam: