Szkolenie online Wdrażanie controllingu i budżetowania w przedsiębiorstwie

Cena: 750 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 750 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:
• zarządów, dyrektorów ekonomicznych, właścicieli przedsiębiorstw,
• dyrektorów finansowych,
• głównych księgowych,
• pracowników działów finansowo-księgowych oraz controllingu,
• pracowników, którzy będą odpowiedzialni za wdrożenie, stosowanie i rozwój systemu controllingu i budżetowania w przedsiębiorstwie, lub w których już taki system funkcjonuje.

Cel i zakres tematyczny szkolenia

Szkolenie poświęcone jest wdrożeniu i funkcjonowaniu systemu budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwach. W szczególności zostaną omówione zagadnienia dotyczące:
• audytu systemu informacyjnego na potrzeby wdrożenia budżetowania i controllingu,
• tworzenia koncepcji systemu budżetowania i controllingu dla przedsiębiorstwa,
• wyboru i wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego funkcjonowanie systemu controllingu w przedsiębiorstwie,
• harmonogramu wdrożenia budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwie.

Metodyka szkolenia

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatu. Uczestnicy zajęć będą tworzyć koncepcję wdrożenia systemu budżetowania w przedsiębiorstwie. Uzupełnieniem warsztatu będą wykłady dotyczące poszczególnych elementów wdrożenia systemu controllingu w przedsiębiorstwie.

Prowadzący szkolenie

dr hab. inż. Roman Kotapski – ekspert w zakresie zarządzania kosztami, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o., Profesor w Katedrze Rachunku kosztów, Zarządzania podatkami i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, controllingu. Opracował i wdrożył systemy budżetowania, controllingu, zakładowe plany kont, procedury i zasady kalkulacji cen i kosztów m.in. w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, produkcyjnych, handlowych, radiu, wodociągowo-kanalizacyjnych, komunalnych, szpitalach. Autor ponad 200 artykułów na temat rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i budżetowania publikowanych na łamach specjalistycznych czasopism, m.in. Wodociągi – Kanalizacja, Controlling i Zarządzanie, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Rachunkowość, Rachunkowość Budżetowa, Biuletyn Rachunkowości i Finansów, Rachunkowość finansowa i audyt.

Program szkolenia

1. Istota wdrażania systemu budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwie.

2. Audyt systemu budżetowania i controllingu przedsiębiorstwa.

3. Dokumentacja organizacyjna systemu budżetowania i controllingu przedsiębiorstwa.

4. Koncepcja wdrożenia systemu budżetowania i controllingu przedsiębiorstwa.

5. Wdrożenie systemu informatycznego do budżetowania i controllingu.

6. Organizacja i zadania działu controllingu.

7. Tworzenie koncepcji systemu budżetowania – ćwiczenia.

8. Przykłady wdrożeń w przedsiębiorstwach.

9. Mity budżetowania i controllingu – podsumowanie.

Informacje organizacyjne

Cena: 750 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

 

Harmonogram zajęć

Godziny zajęć: 09:00 – 16:00

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
08:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
09:00 – wykład cz. I
10:30 – przerwa 15-minutowa
10:45 – wykład cz. II
12:15 – przerwa 30-minutowa
12:45 – wykład cz. III
16:00 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl

Dostępne terminy
04-10-2023Online

Zaufali nam: