Wdrażanie controllingu i budżetowania w przedsiębiorstwie

Cena: 890 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 890 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

dr hab. inż. Roman Kotapski – ekspert w zakresie zarządzania kosztami, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o., Profesor w Katedrze Rachunku kosztów, Zarządzania podatkami i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, controllingu. Opracował i wdrożył systemy budżetowania, controllingu, zakładowe plany kont, procedury i zasady kalkulacji cen i kosztów m.in. w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, produkcyjnych, handlowych, radiu, wodociągowo-kanalizacyjnych, komunalnych, szpitalach. Autor ponad 200 artykułów na temat rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i budżetowania publikowanych na łamach specjalistycznych czasopism, m.in. Wodociągi – Kanalizacja, Controlling i Zarządzanie, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Rachunkowość, Rachunkowość Budżetowa, Biuletyn Rachunkowości i Finansów, Rachunkowość finansowa i audyt.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:
• zarządów, dyrektorów ekonomicznych, właścicieli przedsiębiorstw,
• dyrektorów finansowych,
• głównych księgowych,
• pracowników działów finansowo-księgowych oraz controllingu,
• pracowników, którzy będą odpowiedzialni za wdrożenie, stosowanie i rozwój systemu controllingu i budżetowania w przedsiębiorstwie, lub w których już taki system funkcjonuje.

Cel i zakres tematyczny szkolenia

Szkolenie poświęcone jest wdrożeniu i funkcjonowaniu systemu budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwach. Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia dotyczące:
• przygotowania i wdrożenia systemów controllingu i budżetowania oraz ich części składowych w przedsiębiorstwie,
• audytu systemu informacyjnego na potrzeby wdrożenia i funkcjonowania budżetowania i controllingu,
• tworzenia koncepcji systemu budżetowania i controllingu dla przedsiębiorstwa,
• wyboru i wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego funkcjonowanie systemu controllingu w przedsiębiorstwie z perspektywy controllera,
• harmonogramu wdrożenia budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwie,
• outsourcingu controllingu,
• identyfikacji problemów podczas wdrożenia i rozbudowy systemów budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwach.

Metodyka szkolenia

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatu. Uczestnicy zajęć będą tworzyć koncepcję wdrożenia systemu budżetowania w przedsiębiorstwie. Uzupełnieniem warsztatu będą wykłady dotyczące poszczególnych elementów wdrożenia systemu controllingu w przedsiębiorstwie.

Program szkolenia

1. Istota budżetowania i controllingu.

2. Istota wdrażania systemu budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwie.

3. Audyt systemu budżetowania i controllingu przedsiębiorstwa.

4. Koncepcja wdrożenia systemu budżetowania i controllingu przedsiębiorstwa.

5. Dokumentacja organizacyjna systemu budżetowania i controllingu przedsiębiorstwa.

6. Wdrożenie systemu informatycznego do budżetowania i controllingu – perspektywa controllera.

7. Organizacja i zadania działu controllingu.

8. Przykłady wdrożeń controllingu w przedsiębiorstwach – studia przypadków.

9. Mity budżetowania i controllingu – podsumowanie.

 

Informacje organizacyjne

Cena: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 09:00 – 16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl

Dostępne terminy
26-11-2024Warszawa

Zaufali nam: