VAT od podstaw z uwzględnieniem nowelizacji przepisów ustawy

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Dostępne terminy Drukuj szkolenie
22-07-202423-07-2024Warszawa
25-07-202426-07-2024Poznań
20-08-202421-08-2024Gdańsk
22-08-202423-08-2024Wrocław
28-08-202429-08-2024Warszawa
17-09-202418-09-2024Poznań
19-09-202420-09-2024Warszawa
30-09-202401-10-2024Wrocław
07-10-202408-10-2024Katowice
23-10-202424-10-2024Gdańsk
23-10-202424-10-2024Kraków
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1490 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, Senior Associate w spółce doradztwa podatkowego ADN, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach podatkowych. Obejmował stanowisko zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz pełnił rolę trenera podatkowego w utworzonym przy Ministerstwie Finansów – Centrum Edukacji Zawodowej. Przeszkolił kilkuset pracowników różnych organów podatkowych m.in. Krajową Informację Podatkową, Ministerstwo Finansów, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe. Wieloletni praktyk prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej. Autor i współautor wielu publikacji prawnych oraz podatkowych. Publikacje w szczególności dla portalu prawno-podatkowego TaxFin.pl. Wykładowca wyższych uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego (w szczególności podatku VAT i Ordynacji podatkowej). Prowadził zajęcia dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych oraz pracowników technicznych reprezentujących różne branże i sektory gospodarki. Obecnie realizuje szkolenia i warsztaty dla ADN Akademii. Prowadził zajęcia m.in dla: PKP SA, Orlen Asfalt Sp. z o.o., Uniteam Poland Sp. z o.o., GSG Service Sp. z o.o., PAMAPOL SA, IKEA Purchasing Services Poland, Roche Diagnostics Polska.

Michał Krawczyk – specjalista podatkowy, trener. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego i szkoleń podatkowych. Ponadto jest partnerem biznesowym w Spółce Doradztwa Podatkowego TAX SUPPORT CENTER Sp. z o.o. we Wrocławiu. Pracę w dziedzinie podatków rozpoczął w 1999 r. natomiast działalność szkoleniową w 2008 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik Tax Advisors Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego (TAXAGROUP) oraz pracownik organów podatkowych. Jest absolwentem Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Szkoły Trenerów i Coachów Biznesu Grupy SET. W latach 1999–2003 pracował w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w Wydziale Podatku od towarów i usług, a w latach 2003–2011 i 2012-2014 w Dziale Kontroli Podatkowej Urzędu Skarbowego, gdzie zajmował się kontrolą podatkową, poczynając od stanowiska Inspektora do Starszego Komisarza Skarbowego. W latach 2011–2012 pracował również w Spółce z o.o. jako Dyrektor Administracyjno-Finansowy. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów cykl szkoleń dotyczących kontroli podmiotów handlujących przez Internet oraz w zakresie procedury kontroli podatkowej i skarbowej. Prowadził również szkolenia w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Prowadzi szkolenia w zakresie przepisów Ordynacji Podatkowej, w tym zagadnień dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego, procedury kontroli podatkowej, postępowania celno-skarbowego, postępowania podatkowego oraz podatków VAT i CIT. Jest autorem i współautorem prasowych i książkowych publikacji podatkowych.

Iwona Biernat-Baran – prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz izbie skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Poza pracą zawodową realizuje również pasje naukowe jako doktorant w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA UJ, gdzie kończy przygotowywać pracę doktorską dotyczącą kontroli podatkowej. Na tym Wydziale prowadzi również zajęcia dla studentów z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym proceduralnym. Posiada bogate doświadczenie związane z kontrolą podatkową. Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym. Prezes Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. Jest autorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT” czy też „Przeglądu Podatku dochodowego”. W 2012 r. Marcin Pacyna wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

*szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Adresaci szkolenia

Niniejsze szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie zasad rozliczania podatku od towarów i usług. Zakres szkolenia obejmuje szeroką gamę zagadnień, poczynając od zagadnień o charakterze podstawowym, a kończąc na problematyce szczegółowej oraz specjalistycznej. Szkolenie dotyczy transakcji krajowych, jak również zagranicznych w postaci eksportu towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz nabycia towarów, transakcji łańcuchowych, uproszczonych, jak również usług o charakterze transgranicznym. W czasie zajęć zostaną przekazane uczestnikom kursu wszelkie przysługujące uprawnienia, ryzyka podatkowe, metody optymalizacji obciążeń fiskalnych, w tym również najbardziej dyskusyjne i aktualne rozwiązania prawne i praktyczne w podatku VAT. Szkolenie będzie swoim zakresem obejmowało ostatnie nowelizacje w przepisach.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie najistotniejszych zasad rozliczania podatku od towarów i usług. Szkolenie jest dedykowane dla osób, które zaczynają swoja przygodę z podatkiem VAT. W prosty i przystępny sposób omówimy co wchodzi w zakres podmiotowy i przedmiotowy tego podatku. Jakie są wyłączenia oraz zwolnienie z VAT. Jak udokumentować poprawnie transakcje (paragon, faktura, dokument wewnętrzny) i zadeklarować w ewidencji JPK_VAT. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy i prawo do odliczenia podatku VAT? Czym różni się transakcja krajowa od międzynarodowej? Na czym polega zasada terytorialności podatku VAT? Jak skorygować transakcję w zakresie dowodu księgowego i ewidencji JPK_VAT. Każde zagadnienie jest poparte wieloma przykładami i anegdotami pozwalającymi lepiej zrozumieć daną regulację. Przywoływane jest również orzecznictwo i interpretacje przepisów prawa podatkowego wraz z sygnaturami. Szkolenie ma dość szeroki zakres zagadnień jednak ze względu na ograniczone ramy czasowe przedstawia najważniejsze regulacje. Takie podejście zapewnia zrozumienie zasad funkcjonowania tego podatku i jest świetnym początkiem pracy z podatkiem VAT.

Program szkolenia

DZIEŃ I

1. Przepisy istotne dla prawidłowego rozliczania VAT:
a) znaczenie ustawy o VAT,
b) najważniejsze rozporządzenia wydane do ustawy o VAT,
c) przepisy unijne, w tym Dyrektywa 112/2006,
d) akty prawne nowelizujące podatek VAT.

2. Podatnik podatku VAT – „Biała lista”:
a) kto podlega podatkowi VAT?
b) pojęcie działalności gospodarczej w ustawie VAT,
c) przykłady czynności nie stanowiących działalności gospodarczej,
d) podatnicy zagraniczni,
e) obowiązki rejestracyjne (status podatnika VAT czynnego),
f) jak sprawdzić status kontrahenta na potrzeby podatku VAT?
g) rejestr podatników VAT tzw. „Biała lista”,
h) obostrzenia w zakresie utrzymania statusu podatnika VAT czynnego, nowy katalog przypadków, w których organ podatkowy może wykreślić podmiot z rejestru podatników VAT czynnych oraz VAT UE,
i) konsekwencje podatkowe w przypadku braku weryfikacji podmiotu pod kątem podatku VAT na „Białej liście”,
j) dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w „Białej liście”,
k) zwolnienie podmiotowe (dodanie nowych branż wykluczonych ze zwolnienia m. in. dostawa części do motocykli i samochodów, preparaty kosmetyczne oraz elektronika, ściąganie długów).

3. Czynności wyłączone spod opodatkowania podatkiem VAT:
a) przekształcenia kapitałowe – zbycie przedsiębiorstwa, pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, aporty, darowizny,
b) czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
c) czynności niestanowiące przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej,
e) nagrody, użyczenia, kaucje, kary, wadium, darowizny (warunki niepodlegania VAT),
f) ZFŚS,
g) spotkania służbowe,
h) promocja jednostki.

4. Katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT:
a) zasada powszechności podatku VAT a szeroki zakres opodatkowania VAT,
b) pojęcie czynności opodatkowanych,
c) forma prawna czynności a jej opodatkowanie.

5. Odpłatna dostawa towarów jako czynność opodatkowana podatkiem VAT:
a) pojęcie towaru i pojęcie rzeczy będących przedmiotem dostawy,
b) dostawa towarów a przeniesienie własności towaru,
c) moment dokonania dostawy towarów,
d) dostawa towarów o charakterze ciągłym,
e) sprzedaż z odroczonym terminem płatności,
f) sprzedaż na próbę,
g) wieczyste użytkowanie gruntów,
h) leasing finansowy,
i) bon/voucher na zakup towaru (bon jednego przeznaczenia oraz bon różnego przeznaczenia).

6. Odpłatne świadczenie usług:
a) pojęcie świadczenia usług (m. in.: usługi jednorazowe, usługi ciągłe, usługi etapowe)
b) wpływ klasyfikacji statystycznych na opodatkowanie usług,
c) czynności nie stanowiące świadczenia usług,
d) moment wykonania usługi,
e) bon/voucher na zakup usługi (bon jednego przeznaczenia oraz bon różnego przeznaczenia).

7. Nieodpłatna dostawa towarów:
a) przykłady darowizn,
b) opodatkowanie nieodpłatnej dostawy towarów a prawo do odliczenia,
c) świadczenia nieodpłatne na rzecz klientów, kontrahentów i pracowników,
d) drukowane materiały reklamowe i informacyjne,
e) prezenty o małej wartości (nowe regulacje w 2021 r. z Pakietu SLIM VAT) ,
f) próbki,
g) podstawa opodatkowania oraz udokumentowanie nieodpłatnej dostawy towarów.

8. Nieodpłatne świadczenie usług:
a) przykłady darowizn,
b) związek nieodpłatnej usługi z działalnością gospodarczą,
c) świadczenia nieodpłatne na rzecz klientów, kontrahentów i pracowników,
d) zasady rozliczania użytku prywatnego pojazdów samochodowych,
e) podstawa opodatkowania oraz udokumentowanie nieodpłatnego świadczenia usług.

9. Stawki podatku VAT:
a) stawka podstawowa i stawki preferencyjne,
b) nowa matryca stawek VAT,
c) modyfikacja zasad stosowania PKWiU, przejście z PKWiU 2008 na PKWiU 2015,
d) wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
e) Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) – nowy instrument ochrony prawnej,
f) nowe regulacje w 2021 r. z Pakietu SLIM VAT w zakresie WIS.

10. Ewidencja VAT (JPK_VAT):
a) ewidencja zakupów i sprzedaży VAT,
c) forma prowadzenia ewidencji VAT i związany z tym Jednolity Plik Kontrolny,
e) nowy JPK_VAT (połączenie JPK_VAT z deklaracją VAT od 1 października 2020 r.),
h) wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
i) wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur.

11. Obowiązek podatkowy VAT – czynności krajowe:
a) zasada ogólna,
b) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
c) szczególne zasady definiowania momentu powstania obowiązku podatkowego – m. in. budownictwo, media, najem, dzierżawa, leasing, usługi finansowe,
d) warunki dostawy towarów i ich wpływ na obowiązek podatkowy (reguły Incoterms, umowy, Kodeks cywilny),
e) wpływ rodzaju usługi na moment powstania obowiązku podatkowego,
f) obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek,
g) brak wpływu wystawienia faktury na obowiązek podatkowy,
h) rozliczenie VAT w sposób kasowy.

12. Dokumentowanie transakcji VAT:
a) faktura VAT obowiązkowa i na żądanie,
b) faktura zaliczkowa,
c) dokument pro forma,
d) likwidacja faktur wewnętrznych,
i) dokumenty zrównane z fakturami VAT,
j) faktury wystawiane, przesyłane i otrzymane w formie elektronicznej (np. e-mail), faktury zdigitalizowane (np. skan),
k) faktura uproszczona,
m) refakturowanie,
n) duplikat faktury,
o) przechowywanie faktur.

13. Zasady wystawiania faktur VAT:
a) elementy konieczne faktury,
c) terminy wystawiania faktur,
d) błędy formalne i merytoryczne dotyczące fakturowania,
e) wystawienie faktury po terminie.

14. Krajowy System e-faktur (KSeF):
a) definicja faktury ustrukturyzowanej,
b) schema faktury ustrukturyzowanej,
c) uprawnienia do KSeF,
d) metody uwierzytelniania się w KSeF,
e) fakury korygujące w KSeF,
f) korzyści z korzystania z KSeF.

15. Faktury korygujące i noty korygujące:
a) zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących (nowe regulacje w 2021 r. z Pakietu SLIM VAT),
b) termin wystawienia faktur korygujących,
c) ujęcie korekty obrotu w JPK_VAT (korekta in minus, korekta in plus),
d) zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy,
e) wystawianie not korygujących,
f) w jakich przypadkach możemy anulować fakturę?

16. Zmiany w Kodeksie karnym w związku ze zmianami w VAT:
a) faktury wadliwe i nierzetelne,
b) sankcje karne (kara pozbawienia wolności) w zakresie tzw. „faktur pustych”.

DZIEŃ II

1. Mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment):
a) na czym polega split payment?
b) zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności,
c) zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment,
d) w jaki sposób będzie można dysponować środkami na rachunku VAT?
e) korzyści i wady wynikające z zastosowania podzielonej płatności,
f) odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment,
g) formy płatności transakcji handlowych a split payment,
h) wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności od 1 listopada 2019 r,
i) branże objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności,
j) sankcje z tytułu nie dopełnienia obowiązku zapłaty mechanizmem podzielonej płatności,
k) nowe regulacje w 2021 r. z Pakietu SLIM VAT m. in. rozszerzenie katalogu kompensat do, których nie mam zastosowania split payment).

2. Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT):
a) przemieszczenie towarów jako WDT,
b) obowiązek podatkowy z tytułu WDT,
c) zaliczki w WDT a brak obowiązku podatkowego,
d) podstawa opodatkowania w WDT,
e) warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów administracyjnych (rozporządzenie wykonawcze Rady UE 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r.).
f) pakiet Quick fixes – zmiany w towarowych transakcjach wewnątrzwspólnotowych:
g) nowe regulacje dotyczące dokumentowania WDT:
h) zaostrzenie przepisów dotyczących numeru VAT UE i identyfikacji nabywcy dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych,
i) nowe zasady dokumentowania wywozu towaru,
j) relacja przepisów unijnych do krajowych.

3. Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT):
a) przemieszczenie jako WNT,
obowiązek podatkowy VAT,
b) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
c) zaliczki w WNT,
d) podstawa opodatkowania w WNT.

4. Eksport towarów:
a) pojęcie eksportu towarów,
b) eksport bezpośredni i pośredni,
c) warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
d) obowiązek podatkowy,
e) zaliczki w eksporcie (nowe regulacje w 2021 r. z Pakietu SLIM VAT),
f) podstawa opodatkowania.

5. Import towarów:
a) podatnik w imporcie towarów,
b) obowiązek podatkowy VAT,
c) zasady ustalania podstawy opodatkowania na przykładach,
d) procedura uproszczona rozliczenia importu towarów.

6. Import i eksport usług:
a) pojęcie importu i eksportu,
b) miejsce świadczenia usług – zasada ogólna, usługi na nieruchomości, usługi transportowe, usługi na ruchomym majątku rzeczowym, targi oraz wystawy, usługi elektroniczne, usługi niematerialne.
c) obowiązek podatkowy,
d) podstawa opodatkowania,
e) uzależnienie możliwości odliczenia VAT od prawidłowego terminu wykazania obowiązku podatkowego,
f) stawki podatku,
g) dokumentacja konieczna do rozliczenia importu oraz eksportu usług.

7. Odliczenie podatku naliczonego:
a) warunki odliczenia podatku naliczonego,
b) źródła odliczenia,
c) terminy odliczenia (nowe regulacje w 2021 r. z Pakietu SLIM VAT m.in. wydłużenie terminu do odliczenia podatku VAT).

8. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego:
a) odliczanie VAT od pojazdów samochodowych (nabycie, najem, leasing, zakup paliwa, wydatki eksploatacyjne),
b) usługi noclegowe oraz gastronomiczne
c) nowe regulacje w 2021 r. z Pakietu SLIM VAT i związana z tym możliwość odliczenia usług noclegowych, które są refakturowane ,
c) faktury od nieuczciwych kontrahentów (puste faktury),
d) ulga na złe długi,
e) odliczanie w przypadku błędów na fakturach,
f) ograniczenia systemowe (zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe).

9. Proporcja sprzedaży:
a) zmiany w zakresie odliczania VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych (do działalności gospodarczej oraz do celów niezwiązanych z DG),
b) obszary działalności, w przypadku których nowelizacja ma zastosowanie dla rozliczenia podatku VAT,
c) pojęcie zakupów częściowo związanych i częściowo niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
d) metody obliczania zakresu prawa do odliczenia (prewspółczynnika),
e) odliczanie częściowe VAT a opodatkowanie nieodpłatnego wykorzystania nabytych towarów i usług do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
f) obrót nieruchomościami oraz innymi środkami trwałymi a proporcja sprzedaży,
g) ustalanie proporcji w oparciu o propozycje wskazane przez Ministerstwo Finansów,
h) zasady ustalania współczynnika wstępnego i współczynnika ostatecznego,
i) zaokrąglenia proporcji sprzedaży,
j) określanie prewspółczynnika i współczynnika sprzedaży w porozumieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego,
k) korekta podatku naliczonego po nowelizacji przepisów.

10. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe (dodatkowa sankcja za nieprawidłowe rozliczenia w VAT):
a) okoliczności zastosowania sankcji 20%, 30% i 100% (nowa sankcja 15%),
b) okoliczności wyłączające zastosowane ww. sankcji,
c) sankcje a ulga na złe długi.

Informacje organizacyjne

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
22-07-202423-07-2024Warszawa
25-07-202426-07-2024Poznań
20-08-202421-08-2024Gdańsk
22-08-202423-08-2024Wrocław
28-08-202429-08-2024Warszawa
17-09-202418-09-2024Poznań
19-09-202420-09-2024Warszawa
30-09-202401-10-2024Wrocław
07-10-202408-10-2024Katowice
23-10-202424-10-2024Gdańsk
23-10-202424-10-2024Kraków

Zaufali nam: