Szkolenie online Wewnętrzne raportowanie finansowe

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1490 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita – Współpracownik firmy konsultingowej, autor wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji. Od wielu lat związany z Instytutem Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Autor wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. Ukończył University of Limerick (Irlandia), Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu (Wydział Zarządzania i Informatyki) oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w SKwP, AE we Wrocławiu, BiznesPro Sp. z o.o. oraz Opolskim Centrum Badań Regionalnych. Projektuje systemy controllingu, rachunkowości i zarządzania finansami. Bardzo doświadczony trener i wykładowca z zakresu rachunku kosztów, zaawansowanej rachunkowości zarządczej, analizy finansowej, controllingu operacyjnego i strategicznego, wyceny przedsiębiorstw, budżetowania oraz zarządzania płynnością finansową i finansami przedsiębiorstwa. Laureat nagrody „Złote skrzydła” dla autorów najlepszych w Polsce książek z tematyki zarządzania (Gazeta Prawna i KPMG). Udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych i branżowych z zakresu finansów i rachunkowości w kraju i za granicą (m.in. Nicea, Bukareszt, Praga, Odessa).

Adresaci szkolenia

Pracownicy działów rachunkowości zarządczej lub controllingu, komórek finansowo-księgowych oraz planowania i analiz, menedżerowie, służby niefinansowe, controllerzy finansowi, specjaliści ds. zarządzania kosztami oraz wszyscy zainteresowani tą tematyką.

Cel szkolenia

Celem szkolenie jest przedstawienie zasad funkcjonowania raportowania finansowego na potrzeby controllingu w przedsiębiorstwie oraz wyjaśnienie zasad sporządzania raportów wewnętrznych.

Metodyka szkolenia

Interaktywny wykład omawiający każde zagadnienie (punkt w programie) dający niezbędną wiedzę do zadań i symulacji. Liczne studia przypadków, symulacje i przykłady praktyczne. Wspólne rozwiązywanie postawionych przez prowadzącego problemów.

Program szkolenia

1. Znaczenie controllingu we wspomaganiu zarządzania nowoczesną firmą:
a) istota controllingu i podstawowe zasady jego projektowania,
b) w jaki sposób controlling może wspomagać osiąganie celów finansowych przedsiębiorstwa.

2. Rodzaje raportów wewnętrznych w controllingu w kontekście kosztów działalności:
a) koszty i kategorie bliskoznaczne – jak mierzyć i raportować koszty,
b) klasyfikacja kosztów działalności – jak grupuje się koszty w firmie według prawa bilansowego i na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem?
c) analiza zmienności kosztów – jak badać koszty stałe i zmienne oraz ustalić, jak wahania popytu i sprzedaży wpływają na koszty.

3. Rozliczanie i kalkulacja kosztów w sprawozdawczości wewnętrznej:
a) jak rozliczać koszty pośrednie między usługi, produkty?
b) jak rozliczać koszty między różne jednostki organizacyjne w firmie?

4. Raportowanie rentowności w przekroju obiektów kosztowych:
a) rachunek kosztów i wyników i jego znaczenie dla zarządzania firmą,
b) rachunek kosztów pełnych i zmiennych – jaki jest wpływ stosowanego systemu rachunku kosztów na wynik finansowy firmy,
c) wieloblokowy i wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych – jak sporządzić rachunek wyników wybranych części organizacyjnych przedsiębiorstwa (kanałów dystrybucyjnych, klientów) oraz dla poszczególnych produktów (wyrobów i usług).

5. Analizy rentowności na potrzeby raportowania w controllingu:
a) jednoasortymentowy i wieloasortymentowy próg rentowności – ile należy sprzedawać, aby wyjść na swoje?; ile sprzedawać, aby osiągnąć zakładany poziom zysku?
b) badanie marginesów bezpieczeństwa – o ile można zmniejszyć sprzedaż, aby nie zbankrutować?
c) dźwignia operacyjna i finansowa – jak fluktuacje popytu i sprzedaży wpływają na zysk i jak zmiany zysku oddziałują na rentowność?
d) wrażliwość progu rentowności – jak decyzje podejmowane w innych działach (np. marketing) wpływają na próg rentowności?

6. Raportowanie w kontekście budżetowania:
a) kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności,
b) ocena i kontrola dokonań centrów kosztów, zysku i inwestycji,
c) proces budżetowania, metody budżetowania i rodzaje budżetów,
d) budżetowanie operacyjne i finansowe,
e) konsolidacja budżetów cząstkowych w ramach budżetu głównego,
f) organizacja budżetowania.

7. Raportowanie w przekroju procesów i działań:
a) rozliczanie kosztów w przekroju działań,
b) rachunek kosztów działań (activity-based costing) – jak realnie ocenić rentowność produktów,
c) rachunek kosztów klientów na podstawie analizy działań – jak ocenić rentowność klientów.

8. Raportowanie wielowymiarowe (balcned socrecard):
a) konstrukcja zrównoważonej karty wyników (balanced socrecard) jako zintegrowanego podejścia sprawozdawczego,
b) struktura perspektyw pomiaru w BSC,
c) kaskadowanie na niższe poziomy w strukturze organizacyjnej.

Informacje organizacyjne

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej 9:30 – Rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00 – 15:30 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
24-09-202425-09-2024Online
10-12-202411-12-2024Online

Zaufali nam: