Dochody i wydatki budżetowe 2024 w JSFP – ewidencja, klasyfikacja oraz sprawozdawczość

Cena: 590 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 590 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowanej jest do pracowników działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Opis szkolenia

Dochody i wydatki to podstawowy aspekt funkcjonowania jednostek budżetowych. Prawidłowy ich obieg i zasady realizacji definiuje ustawa o finansach publicznych. Szkolenie przybliży uczestnikom podstawowe reguły w obszarze dochodów i wydatków jednostek budżetowych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. problemów klasyfikacji budżetowej, sprawozdawczości i ewidencji, z uwzględnieniem również sytuacji naruszenia dyscypliny finansów publicznych w tym obszarze.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych

Program szkolenia

1. Ewidencja dochodów budżetowych – syntetyczna i analityczna, należności krótko i długoterminowe, należności sporne, nadpłaty, przedawnienia.

2. Odsetki od należności.

3. Rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców.

4. Odpisy aktualizujące należności.

5. Najczęstsze problemy paragrafów dochodów m.in.:
a) odsetki 090, 091, 092,
b) różne opłaty i zwroty, odszkodowania 063, 064, 094, 095,
c) związanych z majątkiem 077, 078, 087,
d) wpływy z różnych opłat 069 a 097,
e) kary 057 i 058.

6. Zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne – pojęcie, zasady. Zaangażowanie.

7. Ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków budżetowych.

8. Finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych, remontów.

9. Wydatki niewygasające.

10. Problemy klasyfikacji wydatków m.in.:
a) materiałów 421, a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
b) oprogramowania 430, a 421, 443, 424,
c) umów o dzieło, zlecenia 417, a 427, 430, 409,
d) nagród konkursowych 419 a 304,
e) usług 430,
f) świadczeń 311 a 302,
g) ekspertyz 439,
h) tłumaczeń 438,
i) usług między jst 433,
j) energii 426,
k) usług zdrowotnych 428,
l) szkoleń 455, 470 a 430,
m) inwestycji 605 a 606.

11. Powiązanie i rozliczanie dochodów i wydatków z budżetem.

12. Dochody i wydatki w sprawozdawczości budżetowej – najczęstsze błędy i nieprawidłowości.

13. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

14. Pytania.

Informacje organizacyjne

Cena: 590 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godzina zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
27-08-2024Warszawa
27-09-2024Warszawa
28-10-2024Warszawa
19-11-2024Warszawa
10-12-2024Warszawa

Zaufali nam: