Szkolenie online Dochody i wydatki budżetowe 2023 w JSFP – ewidencja, klasyfikacja oraz sprawozdawczość budżetowa

Cena: 440 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 440 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowanej jest do pracowników działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze dochodów i wydatków jednostek budżetowych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. problemów klasyfikacji budżetowej, sprawozdawczości i ewidencji.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych

Program szkolenia

1. Ewidencja dochodów budżetowych – syntetyczna i analityczna, należności sporne, nadpłaty, przedawnienia.

2. Udzielanie ulg w spłacie należności budżetowych:
a) umorzenie należności,
b) odroczenie terminu płatności,
c) rozłożenie zaległości na raty.

3. Odsetki od należności.

4. Rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców.

5. Najczęstsze problemy paragrafów dochodów m.in.:
a) odsetki 090, 091, 092,
b) różne opłaty i zwroty, odszkodowania 063, 064, 094, 095,
c) związanych z majątkiem 077, 078, 087,
d) wpływy z różnych opłat 069, a 097,
e) kary 057 i 058,
f) zwroty dotacji 291, 295, 666, 669 itp.

6. Zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne – pojęcie, zasady prowadzenia ewidencji analitycznej. Zaangażowanie.

7. Odsetki od zobowiązań wymagalnych – ewidencja.

8. Ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków budżetowych.

9. Finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych, remontów.

10. Wydatki niewygasające.

11. Problemy klasyfikacji wydatków m.in.:
a) materiałów 421, a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
b) oprogramowania 430, a 421, 443, 424,
c) umów o dzieło, zlecenia 417, a 427, 430, 409,
d) nagród konkursowych 419, a 304,
e) usług 430,
f) świadczeń 311, a 302,
g) ekspertyz 439,
h) tłumaczeń 438,
i) usług między jst 433,
j) energii 426,
k) usług zdrowotnych 428,
l) szkoleń 455, 470, a 430,
m) inwestycji 605 a 606.

12. Powiązanie i rozliczanie dochodów i wydatków z budżetem.

13. Dochody i wydatki w sprawozdawczości budżetowej – najczęstsze błędy i nieprawidłowości.

14. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

15. Pytania.

Informacje organizacyjne

Cena: 440 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:00

10:00 – 15:00 zajęcia
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
09-10-2023Online
16-11-2023Online
07-12-2023Online

Zaufali nam: