Szkolenie online Podatek CIT minimalny

Cena: 690 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 690 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Aneta Drosik – Radca prawny. Lider praktyki podatków dochodowych w ADN Podatki Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego. Posiada ponad 10 lat praktyki zawodowej. Aneta jest ekspertem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance oraz procedur podatkowych. Kierowała wieloma projektami doradczymi oraz świadczyła usługi bieżącego wsparcia dla największych polskich podmiotów, w tym także z udziałem kapitału zagranicznego. Uczestniczyła w wielu fuzjach i przejęciach, a także licznych procesach restrukturyzacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w procesach przekształcania oraz łączenia spółek, zarówno krajowych, jak i transgranicznych. Brała udział w licznych badaniach due diligence przedsiębiorców z różnych branż. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji prasowych dotyczących zarówno bieżących kwestii podatkowych, jak i szeregu zagadnień specjalistycznych (w szczególności w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Portalu Finansowo-Księgowym). Jest także doświadczonym wykładowcą, ma za sobą kilkaset godzin szkoleniowych z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, w tym z zakresu cen transferowych, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, procedur podatkowych oraz bieżących zmian w przepisach.

Program szkolenia

1. Wstęp do podatku minimalnego – koszty usług niematerialnych a minimalny CIT
a) Likwidacja limitu w kosztach podatkowych kosztów usług niematerialnych od podmiotów powiązanych
b) Koszty usług niematerialnych jako jedna z podstaw naliczenia podstawy opodatkowania minimalnym CIT
c) Rozliczenie kosztów usług niematerialnych poniesionych przed 1.1.2022
d) Interpretacje KIS, wzory i przykłady rozliczeń

2. Przesłanki naliczenia minimalnego CIT. Pierwszy okres naliczenia:
a) Strata podatkowa jako pierwsza przesłanka liczenia minimalnego CIT
b) Niska rentowność jako druga przesłanka liczenia minimalnego CIT
c) Przyczyny wprowadzenia minimalnego CIT – wykładnia celowościowa
d) CIT minimalny a klasyczny CIT – wzajemne relacje, odliczenia
e) Zwolnienie na lata 2022 -2023
f) Stawka podatku

3. Uniknięcie minimalnego CIT – krok 1: wyłączenia podmiotowe
a) podatnicy rozpoczynający działalność
b) przedsiębiorstwa finansowe
c) podatnicy ze spadkiem przychodów
d) podatnicy z określoną strukturą udziałową
e) wyłączenia branżowe
f) ominięcie podatku minimalnego przy powiązaniach grupowych
g) podatnicy komunalni
h) mali podatnicy
i) podatnicy z określoną strukturą rentowności z lat poprzednich
j) inne wyłączenia

4. Uniknięcie minimalnego CIT – krok 2: próg rentowności
a) amortyzacja
b) leasing finansowy i operacyjny
c) przypadki, gdy cena przedmiotu transakcji wynika z przepisów ustaw
d) zbywanie wierzytelności
e) wzrost kosztów energii elektrycznej
f) podatki pomijane przy wyliczaniu progu rentowności
g) pomijanie części wynagrodzeń i pochodnych

5. Podstawa opodatkowania, wpłata podatku, odliczenia
a) dwie metody liczenia podstawy opodatkowania
b) wpływ przychodów podatkowych na podatek minimalny
c) koszty usług niematerialnych na rzecz podmiotów powiązanych jako element podstawy opodatkowania
d) koszty finansowania dłużnego na rzecz podmiotów powiązanych jako element podstawy opodatkowania
e) odliczenia od podstawy opodatkowania – ogólne oraz dokonywane przez podmioty strefowe
f) stawki i odliczenia oraz wpłata podatku.

Informacje organizacyjne

Cena: 690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
20-12-2023Online

Zaufali nam: