Odpowiedzialność członków zarządu, dyrektorów finansowych i głównych księgowych – warsztaty praktyczne

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 1290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadząca szkolenie

Monika Drab – Właściciel Kancelarii Radcowskiej M.D. Legal Solutions. Jest radcą prawnym, doradcą restrukturyzacyjnym i certyfikowanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Komisji Nadzoru Finansowego a także będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji, jak również zasiadając w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o., Pilmet S.A., Huta Szkła Ujście S.A. Jest autorką bardzo poczytnego bloga dla kadry zarządzającej Odpowiedzialność Członka Zarządu. Specjalizuje się w doradztwie i ochronie prawnej na rzecz kadry zarządzającej. W 2019 r. została też ekspertką Business Centre Club ds. odpowiedzialności prawnej członka zarządu oraz prawa spółek kapitałowych. Specjalizuje się w doradztwie i ochronie prawnej członków zarządów w zakresie ich odpowiedzialności cywilnej, karnej i finansowej. W szczególności za: decyzje biznesowe, działanie na szkodę spółki, długi i zobowiązania spółki.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do członków zarządów, rad nadzorczych, dyrektorów finansowych a także prokurentów, pełnomocników ds. zarządu, dyrektorów oraz kierowników biur zarządu, głównych księgowych, prawników.

Opis szkolenia

Na osobach pełniących w spółkach funkcje prezesów, członków zarządu i głównych księgowych spoczywa ogromna odpowiedzialność. Szkolenie dostarczy Państwu rzetelnej wiedzy, która pozwoli zminimalizować ryzyko związane z wykonywaniem obowiązków i podejmowaniem decyzji. W gąszczu przepisów problematycznym jest właściwie ocenić ryzyka związane z biznesową aktywnością lub jej brakiem. Podczas szkolenia zostanie przekazana praktyczna wiedza, która pomoże poruszać się po licznych i często sprzecznych regulacjach prawnych oraz ocenić, czy podejmowane w określonych przypadkach decyzje nie będą skutkowały naruszeniem norm prawa karnego.

Program szkolenia

Odpowiedzialność członków zarządu, dyrektorów finansowych i głównych księgowych za decyzje

1. Przede wszystkim poznasz odpowiedź na pytanie: za co odpowiada zarząd i jak się zabezpieczyć – case studies.

2. Poznasz Schemat odpowiedzialności, który wpływa na każdy podpis członka zarządu, który niewątpliwie stanowić będzie dla Ciebie kompendium wiedzy o odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

3. Jakie są najgroźniejsze obszary odpowiedzialności?

4. Dowiesz się bezsprzecznie, co nowelizacja KSH zmieniła w odpowiedzialności członka zarządu.

5. Zasada biznesowej oceny ryzyka – nowość, czy usankcjonowanie praktyki?

6. Business judgement rule – jak udowodnić prawidłowość decyzji biznesowej?

7. Rewizja kontaktów menadżerskich – które zapisy uratują Cię, a które pogrążą?

8. Zmiana przepisów o odpowiedzialności członków zarządu za szkodę.

Nowelizacja KSH w praktyce

1. Dowiesz się także, czy warto być w grupie spółek.

2. Holdingi umowne a holdingi faktyczne.

3. Grupa spółek – pojęcie, uczestnictwo i rejestracja.

4. Zmiana definicji spółki dominującej.

5. Przedstawimy Ci check listę w związku z nowelizacją KSH.

6. Co zrobić, gdy wspólnicy wydają Ci polecenia?

Wiążące polecenie dla zarządu OD A DO Z

1. Przede wszystkim dowiesz się, jak ważnie i skutecznie wydawać wiążące polecenia?

2. Co może być przedmiotem wiążącego polecenia?

3. Prawidłowy sposób wydawania wiążących poleceń.

4. Odmowa wykonania wiążącego polecenia – czy możliwa i za jaką „cenę”?

5. Odpowiedzialność za skutki wykonania i wydania wiążącego polecenia szkodę – kto ponosi? Jak się od niej uwolnić?

6. Rewolucyjna nowość – odpowiedzialność za obniżenie wartości udziału albo akcji spółki zależnej.

Ochrona prywatnego majątku – odpowiedzialność członków zarządu, dyrektorów finansowych i głównych księgowych (case studies)

1. Dlaczego członkowie zarządu każdej godziny, każdego dnia ryzykują (zazwyczaj nieświadomie) swoim majątkiem prywatnym?

2. Co zrobić, aby nigdy komornik nie zapukał do ich drzwi za sprawy spółki?

3. Polisy D&O – wszystko co musisz z nich wyczytać – niewątpliwie będzie dla Ciebie zaskoczeniem.

4. Jak działać na co dzień, aby nie narażać swojej rodziny i majątku?

5. Do czego służy votum separatum w Zarządzie?

Podział obowiązków w zarządzie – case studies

1. Członek Zarządu ds. Finansowych, Wiceprezes ds. Personalnych – czy to dobre rozwiązania?

2. Jak zorganizować podział obowiązków w zarządzie, który zabezpieczy przed odpowiedzialnością?

Absolutorium dla członka zarządu

1. Dowiesz się jakie są jego skutki i ograniczenia.

2. Poznasz rozwiązanie, co zrobić, gdy nie uzyskasz absolutorium.

Odwołanie z funkcji członka zarządu – case studies

1. Dowiesz się, jak zrobić, aby nie zostać łatwo odwołanym z zarządu. Krok po kroku omówimy możliwe sposoby zabezpieczeń przez nagłą utratą funkcji.

Kogo członek zarządu powinien obawiać się najbardziej?

1. Poznasz actio pro socio.

2. Dowiesz się, jak zadbać o własne interesy w zarządzie.

Zakaz konkurencji członka zarządu

1. Poznasz klauzulę, która zapewni Ci wypłatę ustalonego odszkodowania za zakaz konkurencji.

Rezygnacja z pełnienia członka zarządu – case studies

1. Poznasz pułapkę prawną, która powoduje problemy członków zarządu.

2. Nauczysz się poprawnie redagować rezygnację z funkcji członka zarządu.

Odpowiedzialność karna, wekslowa, za podatki, wobec pracowników

1. Poznasz ryzyka i sposoby na ich unikanie.

Regulamin zarządu kodeksem drogowym dla członków zarządu

1. Dowiesz się jakie zapisy mogą Cię uratować a jakie pogrążyć.

2. Otrzymasz wytyczne co do treści Regulaminu zarządu.

3. Otrzymasz wytyczne co do poprawnej treści uchwał podejmowanych przez zarząd.

Posiedzenia zarządu od A do Z – case studies

1. Zwoływanie, odbywanie, głosowania, protokoły z posiedzeń zarządu.

2. Nowe zasady protokołowania uchwał zarządu.

Informacje organizacyjne

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl

Dostępne terminy
27-05-2024Warszawa

Zaufali nam: