Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1490 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

dr hab. inż. Roman Kotapski – ekspert w zakresie zarządzania kosztami, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o., Profesor w Katedrze Rachunku kosztów, Zarządzania podatkami i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, controllingu. Opracował i wdrożył systemy budżetowania, controllingu, zakładowe plany kont, procedury i zasady kalkulacji cen i kosztów m.in. w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, produkcyjnych, handlowych, radiu, wodociągowo-kanalizacyjnych, komunalnych, szpitalach. Autor ponad 200 artykułów na temat rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i budżetowania publikowanych na łamach specjalistycznych czasopism, m.in. Wodociągi – Kanalizacja, Controlling i Zarządzanie, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Rachunkowość, Rachunkowość Budżetowa, Biuletyn Rachunkowości i Finansów, Rachunkowość finansowa i audyt.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:
• pracowników przedsiębiorstw, w których zamierza się wdrożyć lub już funkcjonuje system budżetowania bez względu na reprezentowaną branżę,
• właścicieli przedsiębiorstw,
• prezesów,
• dyrektorów finansowych,
• specjalistów ds. controllingu,
• pracowników działów ekonomicznych i controllingu oraz księgowości.

Zakres tematyczny szkolenia

Na zajęciach będą omówione zagadnienia dotyczące tworzenia budżetu przedsiębiorstwa jak i budżetów cząstkowych dotyczących poszczególnych obszarów jego działalności. Również zostaną omówione zagadnienia kontroli budżetowej i jej wykorzystaniu do poprawienia działalności procesów wyodrębnionych w przedsiębiorstwie. W dalszej części zostaną omówione problemy dotyczące aspektów organizacyjnych funkcjonowania systemu budżetowania w przedsiębiorstwie. Istotną częścią szkolenia będzie omówienie procesu wdrożenia systemu budżetowania.

Cel szkolenia

Podstawowym celem zajęć jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie funkcjonowania i wdrożenia budżetowania w przedsiębiorstwie oraz stosowanych narzędzi jak budżety, rachunek wyników przedsiębiorstwa, karty kalkulacyjne zleceń, zakładowy plan kont i raporty do zarządzania przedsiębiorstwem.

Metodyka szkolenia

Zajęcia prowadzone będą w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy zajęć będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, związanych z poruszaną na wykładzie tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie zajęć. Atrakcyjność zajęć zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą ich tematykę oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu oraz zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach.

Program szkolenia

1. Istota i cele zarządzania kosztami:
a) cele zarządzania kosztami,
b) kryteria klasyfikacji kosztów,
c) grupowanie kosztów w przedsiębiorstwie – ćwiczenie.

2. Ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kosztów w przedsiębiorstwie:
a) istota i zadania ośrodków odpowiedzialności,
b) kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności,
c) ośrodki odpowiedzialności a miejsca powstawania kosztów,
d) wyodrębnianie procesów, ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwie – ćwiczenie.
3. Istota i cele budżetowania:
a) istota budżetowania,
b) cele budżetowania,
c) warunki skutecznego wykorzystania budżetowania do zarządzania przedsiębiorstwa,
d) system budżetowania.

4. Budżet główny i jego struktura:
a) istota i struktura budżetu głównego przedsiębiorstw,
b) budżet operacyjny a budżet finansowy przedsiębiorstwa,
c) układ budżetu głównego,
d) projekt budżetu przedsiębiorstwa – ćwiczenie,
e) systemy budżetowania przedsiębiorstw – studia przypadków.

5. Budżetowanie sprzedaży:
a) struktura i zakres budżetu sprzedaży,
b) koszty sprzedaży,
c) budżet sprzedaży – ćwiczenie.

6. Budżetowanie działań marketingowych:
a) struktura i zakres budżetu działań marketingowych,
b) koszty działań marketingowych,
c) budżet działań marketingowych – ćwiczenie.

7. Budżet kosztów produkcji i usług:
a) koszty wydziału produkcyjnego,
b) budżet kosztów zleceń produkcyjnych,
c) budżet kosztów wydziału produkcyjnego,
d) projektowanie budżetu kosztów wydziału produkcyjnego – ćwiczenie,
e) budżet kosztów zlecenia – ćwiczenie.

8. Budżet kosztów logistyki:
a) zakres kosztów logistyki,
b) budżet kosztów zaopatrzenia,
c) budżet kosztów wydziałów logistycznych,
d) projekt budżetu wydziału pomocniczego – ćwiczenie.

9. Budżet kosztów ogólnozakładowych przedsiębiorstwa:
a) budżet kosztów zarządzania i obsługi przedsiębiorstwa,
b) budżet kosztów utrzymania infrastruktury ogólnej,
c) budżet kosztów ogólnych przedsiębiorstwa,
d) budżet i wynik działalności komórki organizacyjnej – ćwiczenie.

10. Kontrola budżetowa:
a) istota kontroli budżetowej,
b) analiza wykonania budżetu,
c) raport controllera,
d) odchylenia od budżetu – ćwiczenie.

11. Wdrożenie i funkcjonowanie systemu budżetowania.

Informacje organizacyjne

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 09:00 – 16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl

Dostępne terminy
28-10-202429-10-2024Warszawa

Zaufali nam: