Szkolenie online Projektowanie systemów controllingu i raportowania wewnętrznego

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

dr inż. Michał Kowalski – adiunkt w Katedrze Systemów Zarządzania na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstw, doświadczony analityk i doradca finansowy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansami korporacyjnymi, zarządzaniem systemami finansowymi przedsiębiorstw, rachunkowością zarządczą, projektowaniem systemów controllingu, wyceną i zarządzaniem wartością oraz controllingiem wartości. W swoim dorobku zawodowym ma między innymi: opracowywania biznes planów, planów finansowych, studiów wykonalności, prace przy projektach podatkowych w tym wykorzystujących struktury międzynarodowe, oceny projektów inwestycyjnych, wdrożenia koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM), systemów controllingu i budżetowania w tym opartych na działaniach, projektowanie systemów motywacyjnych, doradztwo przy wdrażaniu systemów finansowych i controllingowych, w tym modułów FI i CO SAP, wyceny przedsiębiorstw, fuzje i przejęcia, IPO, SPO, restrukturyzacje kapitałowej, restrukturyzacje kosztów i wdrożenia programów naprawczych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu rachunkowości finansowej i menadżerskiej, controlingu, finansów, zarządzania wartością przedsiębiorstw i inwestycji kapitałowych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z obszaru zarządzania finansami, wykonawcą kilku projektów badawczych finansowanych ze środków unijnych i Narodowego Centrum Nauki.

Program szkolenia

I. Wprowadzenie do controllingu i raportowania zarządczego

1. Cele i zadania.

2. Współczesne trendy – od controllingu raportowego do controllingu zarządczego.

II. Controlling, rachunkowość zarządcza i systemy raportowania menadżerskiego – przegląd najlepszych praktyk

1. Kompleksowe systemy raportowania zarządczego.

2. Zarządcze układy prezentowania wyników.

3. Przykłady controllingowych raportów zarządzania kosztami i wynikiem od poziomu naczelnego kierownictwa do operacyjnego zarządzania efektywnością kontraktów, produkcji.

III. Projektowanie systemu rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie

1. Organizacja controlingu w przedsiębiorstwie – zadania, wymagania, pozycja kontrolera w strukturze organizacyjnej, organizacja controllingu w strukturach dużych grup kapitałowych.

2. Zasady budowania systemu raportowania zarządczego.

3. Zarządcze układy prezentowania wyników (modele rachunków pokryć finansowych, układy rodzajowe kosztów dedykowane do zarządzanie, wielowymiarowe układy raportowania kosztów).

4. Zasady wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności (rodzaje ośrodków odpowiedzialności, mierniki efektywności).

5. Zasady przekształcania centrów kosztów w wewnętrzne centra zysków.

IV. Warsztat: projektowanie systemu controllingu w przedsiębiorstwie

V. Projektowanie systemu controllingu wartości

1. Perspektywa właściciela czyli dlaczego controlling kosztów i wyniku to za mało.

2. Miary w controllingu właścicielskim.

3. Narzędzia raportowania kapitału i controllingu wartości – przegląd najlepszych praktyk od raportowania korporacyjnego do oceny wartości kontraktu czy Klienta, minimalna marża kreowania wartości, powiązania z wartością rynkową.

VI. Warsztat: projektowanie narzędzi controllingu wartości – problemy praktyczne

VII. Systemy raportowania zarządczego jako wsparcie dla zarządzania strategią przedsiębiorstwa – przegląd najlepszych praktyk

VIII. Systemy raportowania zarządczego jako wsparcie dla systemów motywacyjnych przedsiębiorstwa – przegląd najlepszych praktyk

Informacje organizacyjne

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – Rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
25-03-202426-03-2024Online
10-06-202411-06-2024Online

Zaufali nam: