Excel we wspomaganiu controllingu personalnego

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Kategoria: , , ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

UWAGA!
Do tego szkolenia niezbędne jest posiadanie Power Query. W Excelu 2016 i nowszych wersjach jest ono w standardzie. W Excelu 2010 i 2013 trzeba doinstalować dodatek Power Query. Jest on do pobrania bezpłatnie ze strony Microsoft, ale przy komputerach firmowych może być potrzebny do tego informatyk.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pokazanie, jak korzystając z możliwości Excela, a szczególnie Power Query przyspieszyć i zoptymalizować przygotowanie danych do budżetowania, planowania, raportowania, obliczanie i analizowanie odchyleń realizacji i planów w różnych procesach personalnych. 

Poziom szkolenia

Excel zaawansowany.

Korzyści ze szkolenia

Przygotowanie wzorów baz danych potrzebnych przy planowaniu, budżetowaniu, raportowaniu odchyleń, analizach i zestawieniach. Przygotowanie wzorów gotowych raportów z różnych zakresów
Umiejętność szybkiego i bezbłędnego łączenia danych z wielu plików, które będą się odświeżały, gdy w plikach bazowych coś ulegnie zmianie (zmodyfikujemy lub dopiszemy nowe dane). Przyspieszenie analizy danych i raportowania dzięki zastosowaniu Power Query.

Program szkolenia

1.1 Jak i jakie funkcje wykorzystać do kalkulacji kosztów i wskaźników z obszaru personalnego – funkcje tekstowe, logiczne, czasu, wyszukiwania i statystyczne.

1.2 Wykorzystanie Power Query jako narzędzia do łączenia danych z wielu źródeł i
przekształcanie ich na potrzeby raportowania, budżetowania, porównywania planów i realizacji.

1.3 Wykorzystanie tabel przestawnych do analizy danych, budowania raportów, kontroli wykonania budżetów.

1.4 Wykorzystanie formatowania warunkowego do wizualizacji wyników analiz i zwiększenia czytelności raportowania.

Powyższe funkcje i tabele przestawne posłużą do następujących obliczeń i analiz:

Obliczanie wybranych kosztów pracy do przygotowania budżetu – na przykładzie wybranych grup kosztów. 

Omówimy zasady przygotowywania plików do planowania kosztów, żeby łatwo można z nich było potem robić bazy zbiorcze i wszelkiego rodzaju raporty, analizy i zestawienia.

• Koszty wynagrodzeń

Plany płac poszczególnych działów (każdy dział w innym pliku) zaczytamy na wspólną bazę danych, żeby mieć wszystko w jednym pliku.

Na tej podstawie policzymy koszty wynagrodzeń w oparciu o przykładową listę płac
• Koszty motywowania pozafinansowego
• Koszty BHP
• Koszty szkoleń

Na podstawie planu szkoleń i z zastosowaniem bazy szkoleniowej skalkulujemy koszty szkoleń w podziale na szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz z uwzględnieniem szkoleń wyjazdowych (koszty noclegów, dojazdów)

Sporządzanie budżetu kosztów zasobów ludzkich na podstawie przygotowanych powyżej danych – Power Query.

Za pomocą Power Query połączymy dane z czterech zupełnie różnych plików (obliczonych w poprzednim punkcie) do jednej wspólnej bazy danych, która posłuży do raportów i analiz budżetowych.

Przygotujemy budżety kosztów pracy dla poszczególnych kosztów, pracowników, działów i miesięcy. Policzymy wskaźniki udziału procentowego oraz zmiany kosztów w czasie.

Na tej podstawie budżet globalny podzielimy na budżety cząstkowe działów.

Porównanie planów i realizacji kosztów pracy.

Jak przygotować dane, żeby łatwo porównać plany i realizację.

Obliczymy wartości planowane, zrealizowane, odchylenia wartościowe i procentowe w podziale na dowolne kategorie: miesiące, działy, pracowników, rodzaje kosztów itp.

Power Query jako narzędzie do przygotowania baz danych wspomagających analizę zatrudnienia.

Za pomocą Power Query przygotujemy bazę danych do analizy zatrudnienia w firmie biorąc pod uwagę wszystkich pracowników bez względu na stosunek prawny – umowy o pracę, jednoosobowa działalność gospodarcza, agencja pracy tymczasowej, umowy o dzieło, zlecenie.

Przygotujemy raporty pokazujące strukturę i dynamikę zatrudnienia w podziale na działy, rodzaje zatrudnienia, grupy wiekowe, stażowe, płeć, stanowisko, miesiące, lata. Pokażemy osoby i etaty. Wyliczymy zmiany w poszczególnych obszarach.

Power Query jako narzędzie do przygotowania baz danych wspomagających analizę absencji.

Za pomocą Power Query przygotujemy bazę danych do analizy nieobecności pracowników w firmie biorąc pod uwagę nieobecności na przełomie miesiąca, zliczając ciągłość nieobecności

Przygotujemy raporty pokazujące strukturę i dynamikę absencji w podziale na działy, stanowisko, miesiące, lata. Pokażemy dni robocze i dni kalendarzowe. Wyliczymy wskaźnik absencji, dostępny potencjał czasu pracy.

Omówimy i policzymy wskaźnik Bradforda czyli wskaźnik krótkich nieobecności w firmie.

Analizy fluktuacji.

Przygotujemy bazę danych do analizy fluktuacji pracowników w firmie biorąc pod uwagę dobrowolność odejść, dysfunkcjonalność, powody i uniknioność.

Przygotujemy raporty pokazujące strukturę i dynamikę fluktuacji w podziale na działy, stanowisko, miesiące, lata. Wyliczymy wskaźnik zwolnień, przyjęć, wymiany, ruchu kadry.

Na podstawie miesięcznych baz danych przygotujemy powyższe wskaźniki w układzie rocznym.

Omówimy i przeprowadzimy analizę kohortową czyli jak dana grupa pracowników zachowuje się w czasie.

Informacje organizacyjne

Cena: 1200 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Justyna Świdnicka
22 208 28 47
justyna.swidnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
09-09-202410-09-2024Warszawa
12-11-202413-11-2024Warszawa

Zaufali nam: