Szkolenie online Umowy cywilnoprawne na listach płac

Cena: 890 zł + 23% VAT 

Kategoria: , , ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 890 zł + 23% VAT 
Szczegółowy plan

Adresaci szkolenia

Kierownicy, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych oraz osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

Podczas szkolenia Uczestnicy dowiedzą się
  • jak prawidłowo ustalić jakim ubezpieczeniom objęty będzie zleceniobiorca,
  • jak prawidłowo rozliczać umowy zlecenia z uwzględnieniem obowiązujących zmian w 2022 roku,
  • jak prawidłowo rozliczać umowy o dzieło,
  • jak naliczyć świadczenia dla zleceniobiorców z tytułu choroby lub macierzyństwa,
  • jak rozliczyć pozostałe świadczenia w aspekcie składkowym i podatkowym,
Program szkolenia

1. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia:
• zlecenie z osobą, która nie ma innego tytułu do ubezpieczeń,
• zlecenie z własnym pracownikiem w różnych przypadkach,
• zlecenie z pracownikiem innej firmy,
• zlecenie z osobą świadczącą usługi w ramach kilku umów zlecenia,
• zlecenie z osobą uczącą się do 26 roku życia,
• zlecenie z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.

2. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne osób świadczących usługi na podstawie umowy o dzieło:
• dzieło z własnym pracownikiem,
• dzieło z pozostałymi osobami.

3. Umowy cywilnoprawne – zasady rozliczania wynagrodzenia z uwzględnieniem obowiązujących zmian od 2023 roku:
• zasady ustalania wysokości przysługującego świadczenia z tytułu umowy zlecenia,
• zasady rozliczania umów zawartych na okres dłuższy jak jeden miesiąc,
• ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne,
• ustalanie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne,
• zryczałtowany podatek – umowy cywilnoprawne z osobami niemającymi rezydencji podatkowej w Polsce,
• zryczałtowany podatek dla rezydentów podatkowych w Polsce,
• zaliczka na podatek dochodowy z uwzględnieniem zmian od 2023 roku:
– prawo do 20% kosztów uzyskania przychodów,
– prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów,
– ustalanie wysokości zaliczki w przypadku wypłaty w trakcie i po zakończeniu umowy
• wpłata na PPK w przypadku umów zlecenia.
• składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP i FEP finansowane przez zleceniodawcę.

4. Zasady ustalania świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa dla zleceniobiorców.

5. Inne świadczenia dla zleceniobiorców.

Informacje organizacyjne

Cena: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00-15:00 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
26-08-2024Online
20-09-2024Online

Zaufali nam: