SZKOLENIE 2-DNIOWE

Podatki VAT i CIT 2022

Kategoria: ,

Dostępne terminy
26-07-202227-07-2022Gdańsk
26-07-202227-07-2022Kraków
27-07-202228-07-2022Warszawa
27-07-202228-07-2022Poznań
28-07-202229-07-2022Katowice
28-07-202229-07-2022Toruń
28-07-202229-07-2022Wrocław
25-08-202226-08-2022Katowice
29-08-202230-08-2022Poznań
29-08-202230-08-2022Wrocław
29-08-202230-08-2022Gdańsk
30-08-202231-08-2022Łódź
30-08-202231-08-2022Kraków
30-08-202231-08-2022Warszawa
15-09-202216-09-2022Warszawa
20-09-202221-09-2022Katowice
26-09-202227-09-2022Łódź
26-09-202227-09-2022Gdańsk
26-09-202227-09-2022Poznań
27-09-202228-09-2022Warszawa
28-09-202229-09-2022Warszawa
29-09-202230-09-2022Kraków
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1190 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Prowadzący*

Aneta Lech-Pożarowska – doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Autor licznych artykułów ukazujących się na łamach prasy branżowej oraz autor i współautor wielu publikacji poświęconych ustawie VAT, m.in. „VAT – ewidencjonowanie i dokumentowanie w świetle nowych przepisów”.

Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, Senior Associate w spółce doradztwa podatkowego ADN, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach podatkowych. Obejmował stanowisko zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz pełnił rolę trenera podatkowego w utworzonym przy Ministerstwie Finansów – Centrum Edukacji Zawodowej. Przeszkolił kilkuset pracowników różnych organów podatkowych m.in. Krajową Informację Podatkową, Ministerstwo Finansów, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe. Wieloletni praktyk prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej. Autor i współautor wielu publikacji prawnych oraz podatkowych. Publikacje w szczególności dla portalu prawno-podatkowego TaxFin.pl. Wykładowca wyższych uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego (w szczególności podatku VAT i Ordynacji podatkowej). Prowadził zajęcia dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych oraz pracowników technicznych reprezentujących różne branże i sektory gospodarki. Obecnie realizuje szkolenia i warsztaty dla Akademii Biznesu MDDP. Prowadził zajęcia m.in dla: PKP SA, Orlen Asfalt Sp. z o.o., Uniteam Poland Sp. z o.o., GSG Service Sp. z o.o., PAMAPOL SA, IKEA Purchasing Services Poland Sp. Z o.o., Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. Jest autorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT” czy też „Przeglądu Podatku dochodowego”. W 2012 r. Marcin Pacyna wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Iwona Biernat-Baran – prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz izbie skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Poza pracą zawodową realizuje również pasje naukowe jako doktorant w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA UJ, gdzie kończy przygotowywać pracę doktorską dotyczącą kontroli podatkowej. Na tym Wydziale prowadzi również zajęcia dla studentów z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym proceduralnym. Posiada bogate doświadczenie związane z kontrolą podatkową. Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym. Prezes Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.

Wojciech Gandurski– radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii doradztwa podatkowego. Ukończył Wydział Prawa  i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Prawo. Ma ponad 9-letnie doświadczenie w kwestiach podatkowych,  które między innymi zdobył pracując w firmach należących do tzw. Wielkiej Czwórki. Był zaangażowany w wiele projektów  dotyczących przeglądów i analiz podatkowych (w tym w ramach badań sprawozdań finansowych) w szczególności w zakresie podatku CIT i VAT, których celem była identyfikacja ryzyk podatkowych oraz obszarów optymalizacji u podmiotów.

Anna Karczewska – prawnik, ekonomista, ekspert w zakresie podatków bezpośrednich i międzynarodowych, współpracownik z Kancelarią ADN Podatki. Ukończone Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych organizowane przez SGH a także Podyplomowe Studia Prawo karne skarbowe i gospodarcze organizowane przez Uniwersytet Jagielloński. Były pracownik urzędu skarbowego oraz prawnik w Ministerstwie Finansów, tax manager w międzynarodowym holdingu. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (między innymi dla KAS-u z zakresu kontroli skarbowej i procedur dowodowych). Od kilku lat związana ze Szkołą Główną Handlową, gdzie prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Podatkowych. Doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego specjalizacja: prawo podatkowe. Członek International Fiscal Association. Prelegent na konferencjach sejmowych dotyczących podatku VAT.

Paweł Wójciak – doradca podatkowy (nr wpisu 10194), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek – założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, dysponuje wieloletnim doświadczeniem w praktyce doradczej realizowanej we współpracy z czołowymi polskimi firmami doradztwa podatkowego, w tym ponad 10-letnie doświadczenie trenerskie z zakresie problematyki prawa podatkowego. Specjalizuje się z tematyce podatków dochodowych z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów opodatkowania. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Jacek Matarewicz – adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł. Ekspert BCC ds. VAT, akcyzy oraz prawa karnoskarbowego. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Floryda. Uczestniczył w procesach konsolidacji oraz przeglądach podatkowych największych polskich firm zajmujących się dystrybucją i obrotem energii elektrycznej. Uczestniczył i kierował zespołami w licznych projektach obejmujących przegląd prawidłowości rozliczeń VAT w spółkach. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu podatników w postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach kontrolnych, a także przed sądami administracyjnymi.

Michał Krawczyk – specjalista podatkowy, trener. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego i szkoleń podatkowych. Ponadto jest partnerem biznesowym w Spółce Doradztwa Podatkowego TAX SUPPORT CENTER Sp. z o.o. we Wrocławiu. Pracę w dziedzinie podatków rozpoczął w 1999 r. natomiast działalność szkoleniową w 2008 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik Tax Advisors Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego (TAXAGROUP) oraz pracownik organów podatkowych. Jest absolwentem Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Szkoły Trenerów i Coachów Biznesu Grupy SET. W latach 1999–2003 pracował w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w Wydziale Podatku od towarów i usług, a w latach 2003–2011 i 2012-2014 w Dziale Kontroli Podatkowej Urzędu Skarbowego, gdzie zajmował się kontrolą podatkową, poczynając od stanowiska Inspektora do Starszego Komisarza Skarbowego. W latach 2011–2012 pracował również w Spółce z o.o. jako Dyrektor Administracyjno-Finansowy. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów cykl szkoleń dotyczących kontroli podmiotów handlujących przez Internet oraz w zakresie procedury kontroli podatkowej i skarbowej. Prowadził również szkolenia w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Prowadzi szkolenia w zakresie przepisów Ordynacji Podatkowej, w tym zagadnień dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego, procedury kontroli podatkowej, postępowania celno-skarbowego, postępowania podatkowego oraz podatków VAT i CIT. Jest autorem i współautorem prasowych i książkowych publikacji podatkowych.

Aneta Drosik – radca prawny, lider praktyki podatków dochodowych w ADN Podatki. Posiada ponad 10 lat praktyki zawodowej. Jest ekspertem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance oraz procedur podatkowych. Kierowała wieloma projektami doradczymi oraz świadczyła usługi bieżącego wsparcia dla największych polskich podmiotów, w tym także z udziałem kapitału zagranicznego. Uczestniczyła w wielu fuzjach i przejęciach, a także licznych procesach restrukturyzacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w procesach przekształcania oraz łączenia spółek, zarówno krajowych jak i transgranicznych. Brała udział w licznych badaniach due diligence przedsiębiorców z różnych branż. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji prasowych dotyczących zarówno bieżących kwestii podatkowych, jak i szeregu zagadnień specjalistycznych (w szczególności w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Portalu Finansowo – Księgowym). Jest także doświadczonym wykładowcą, ma za sobą kilkaset godzin szkoleniowych z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, w tym z zakresu cen transferowych, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, procedur podatkowych oraz bieżących zmian w przepisach.

Joanna Szymańska –Kubica – licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz kilkunastu kierunków studiów podyplomowych w zakresie finansów, doradztwa podatkowego, rachunkowości, audytu, kadr i płac, prawa karno-skarbowego, prawa gospodarczego i handlowego, międzynarodowych strategii podatkowych, prawa innych krajów, prawa spółek z udziałem Skarbu Państwa. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych, ukończone egzaminy na biegłego rewidenta, zaliczone egzaminy do Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

*szkolenie poprowadzą dedykowani trenerzy

Program

DZIEŃ I

Podatek VAT 2022  z uwzględnieniem zmian wynikających z „Polskiego Ładu” oraz pakietów: KSEF, SLIM-VAT, SLIM-VAT-2, JPK i innych – kierunki nowelizacji i podsumowanie wcześniejszych zmian

CZĘŚĆ I: Podatek VAT w 2022 r. po zmianach wynikających z „Polskiego Ładu”

1.Grupa VAT jako nowa kategoria podatnika – od lipca 2022 r.:
a)zasady opodatkowania wewnątrz grupy,
b)stosowanie proporcji odliczania VAT od zakupów mieszanych,
c)mechanizm podzielonej płatności w GV,
d)dokumentacja w GV,
e)rejestracja GV i przesłanki do założenia GV,
f)zwroty VAT,
g)odpowiedzialność poszczególnych członków GV za zobowiązania Grupy,
h)rozliczenia po zakończeniu statutu podatnika przez GV.

2.Możliwość opodatkowania VAT niektórych usług finansowych.
3.Szybki zwrot VAT dla podatników stosujących rozliczenia bezgotówkowe.
4.Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla określonych czynności dokonywanych z mocy prawa.
5.Zmiany w kodach CN.
6.Zmiany w deklaracjach kwartalnych.

CZĘŚĆ II: Podatek VAT w 2022 r. po zmianach wynikających z pakietu „KSEF”

1.Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF) w 2022 jako wstęp do obligatoryjnego stosowania od 2023 roku.
2.Faktura ustrukturyzowana jako rodzaj faktury elektronicznej.
3.Brak zależności wystawiania faktur w KSEF od uzyskania akceptacji odbiorcy.
4.Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.
5.Korygowanie faktur ustrukturyzowanych.
6.Zniesienie uciążliwych warunków dla faktur korygujących w zakresie posiadania dokumentacji uzgodnieniowej.
7.Duplikaty oraz noty.
8.Sposób autoryzacji w systemie KSeF oraz wyznaczanie osób upoważnionych (w tym uprawnienia służb księgowych i biur rachunkowych).
9.Możliwość przekazania danych faktury podmiotom trzecim bez ingerencji systemowej (tzw. anonimowy dostęp i jego praktyczne znaczenie).
10.Przyspieszony zwrot VAT w przypadku stosowania faktur ustrukturyzowanych.
11.Faktury ustrukturyzowane wystawiane dla konsumentów.
12.Ułatwienia w zakresie zapewnienia autentyczności, integralności oraz czytelności.
13.Ułatwienia w zakresie JPK_FA.
14.Zmiany w fakturowaniu (zaliczki, korekty, duplikaty, terminy).

CZĘŚĆ III: Podatek VAT w 2022 r. po zmianach wynikających z pakietu „SLIM VAT 2”

1.Dostosowanie przepisów do Brexitu (zapisy dotyczące Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej).
2.Transakcje łańcuchowe i dostosowanie przepisów dotyczących organizacji transportu w eksporcie towarów i WDT.
3.Określenie momentu ujęcia korekty WNT i importu usług.
4.Możliwość korekty deklaracji w zakresie importu towarów w celu uniknięcia prawa do utraty rozliczenia importu w deklaracji .
5.Zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności przedstawicieli bezpośrednich i pośrednich w imporcie towarów.
6.Oświadczenia niezbędne przy sprzedaży budynków, lokali i budowli składane w akcie notarialnym.
7.Uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług oraz dostawy odwróconej (problematyka 3 miesięcy na ujęcie importu usług) – powrót do zasad sprzed 2017 r.
8.Uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu WNT (problematyka 3 miesięcy na ujęcie importu usług) – powrót do zasad sprzed 2017 r.
9.Sposób rozliczania WNT w razie otrzymania faktury po 3 miesiącach.
10.Możliwość korygowania podatku naliczonego za różne okresy.
11.Zmiana terminu na zgłoszenie VAT-26 (samochody osobowe).
12.Zmiany w uldze na złe długi (wydłużenie okresu na zastosowanie ulgi, zniesienie różnych ograniczeń formalnych, wprowadzenie ulgi w odniesieniu do konsumentów).
13.Rachunek VAT: możliwość przelewania środków z rachunków VAT w różnych bankach.
14.Zapłata KRUS z rachunku VAT.

CZĘŚĆ IV: Podatek VAT w 2022 r. po zmianach wynikających z pakietu JPK

1.Specjalne oznaczenia dla podatników ułatwiających poprzez użycie interfejsu elektronicznego dokonanie na terytorium Unii Europejskiej określonych czynności (pakiet e-commerce).
2.Specjalne oznaczenia dla podatników ułatwiających dostawy, którzy nie korzystają z procedury szczególnej (pakiet e-commerce).
3.Zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE” (pakiet e-commerce).
4.Obowiązek stosowania określonych oznaczeń w razie korzystania z ulgi na złe długi.
5.Zbiorcze wykazywanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone oraz faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną.
6.GTU – zmiana oznaczeń niektórych czynności.
7.Pozostałe zmiany (zmiany w oznaczeniach transakcji powiązanych –TP, zmiany w ujmowaniu importu towarów, ujmowanie faktur korygujących za pomocą dokumentu WEW, zmiany w oznaczeniach MPP).

CZĘŚĆ V: Podatek VAT w 2022 r. propozycje zmian z pakietu „SLIM VAT 3”

1.Podniesienie progu dla małego podatnika do 2 mln euro rocznie
2.Uregulowanie właściwych kursów walut stosowanych do przeliczenia podstawy opodatkowania przy korektach in plus oraz in minus.
3.WDT – doprecyzowanie, że w razie otrzymania dokumentów z opóźnieniem wykazuje się w dacie powstania obowiązku podatkowego.
4.Zmiany w zwolnieniach z VAT dla zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz importu towarów dla palcówek dyplomatycznych.
5.Zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT
6.Podniesienie z 500 do 10 tyś. Zł progu, który pozwala na przyjęcie, że proporcja odliczenia wynosi 100% (pod warunkiem, że przekroczyła 98 %).
7.Brak konieczności uwzględniania korekty rocznej podatku naliczonego, jeżeli proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji wstępnej.
8.Wprowadzenie przepisu o braku obowiązku wystawienia faktury w przypadku, gdy wpłata zaliczki oraz dostawa towarów/usługa zostaną dokonane w tym samym okresie rozliczeniowym.
9.Możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej z tytułu otrzymania płatności na rachunek VAT w przypadku zmiany faktora.
10.Brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących on line.
11.Obniżenie 20% sankcji VAT do 10% oraz 15 % sankcji do 5%; możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe.
12.Umożliwienie zasad korygowania transakcji rozliczanych w ramach OSS oraz IOSS, gdy podatnik na moment jej składania nie korzysta z procedury OSS.
13.Możliwość przelewów VAT pomiędzy rachunkami VAT członków grupy VAT.
14.Wprowadzenie zmian w zakresie WIS, WIA.

DZIEŃ II

Podatek CIT 2022 po nowelizacji ustaw podatkowych – elementy Polskiego Ładu oraz zagadnienia bieżące i kierunki zmian

CZĘŚĆ I „Polski Ład” – praktyczne aspekty wybranych rozwiązań.

1.Obowiązki płatników (rozliczanie zaliczek według różnych metod, ulga dla klasy średniej, nowe zwolnienia i ich rozliczanie, PIT-2, zmiany w udostępnianiu pracownikom aut służbowych do celów prywatnych, itp.).
2.Uregulowanie sankcji za nielegalne zatrudnianie pracowników – zatrudnianie „na czarno” oraz nieujawnianie części wynagrodzenia.
3.Minimalny CIT – zasady ustalania i opłacania.
4.Przerzucanie dochodów w relacji z podmiotem powiązanym.
5.Zmiany w amortyzacji (spółki nieruchomościowe, lokale i budynki mieszkalne, wartość rynkowa jako podstawa amortyzacji w niektórych przypadkach).
6.Zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych (zmiany w TP-R, zmiany w oświadczeniach, zmiany w zakresie korekty cen transferowych, zmiany w lokalnej dokumentacji, nowe zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji, itp.).
7.Zmiany w podatku u źródła (limit 2 mln zł, certyfikaty rezydencji, opinia o stosowaniu preferencji, nowe obowiązki dokumentacyjne, itp.).
8.Zmiany w przepisach o finansowaniu dłużnym (limit 3 mln zł).
9.Obowiązek zapewnienia rozliczeń bezgotówkowych oraz obowiązek integracji kas fiskalnych z terminalami.
10.Wstęp do rozwiązań, które zaczną obowiązywać w 2023 r.: obniżenie limitu transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami, ukryta dywidenda, sankcje za rozliczenia gotówkowe z konsumentem, „JPK” w podatku CIT i PIT – przesyłanie ksiąg i ewidencji.

CZĘŚĆ II CIT estoński (ryczałt od dochodów spółek) – praktyczne stosowanie na podstawie Objaśnień podatkowych oraz pojawiających się interpretacji i orzecznictwa.

1.Analiza warunków uprawniających do opodatkowania ryczałtem od spółek (CIT estońskim):
a)omówienie warunków wejścia (m.in. zatrudnienie, formy działalności, wspólnicy, kwestie przekształceń, itp.),
b)warunki niezbędne do utrzymania przez cały czas opodatkowania ryczałtem od spółek,
c)sytuacje pozbawiające prawa do CIT-u estońskiego na bieżąco oraz wstecz,
d)określony sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych jako warunek wybrania tej formy opodatkowania.

2.Rozliczanie korekty wstępnej oraz dochodu z przekształcenia:
a)rozliczenie przychodów i kosztów przez spółkę, która prowadziła działalność w tej samej formie,
b)rozliczenie przychodów i kosztów przez spółkę powstałą z przekształcenia innej spółki,
c)rozliczenie przychodów i kosztów przez spółkę powstałą z przekształcenia osoby fizycznej.

3.Opodatkowanie spółki i wspólników:
a)dochód z ukrytych zysków,
b)dochód z nieujawnionych operacji gospodarczych,
c)dochód z przejęć majątku,
d)wstępne omówienie opodatkowania podziału zysku w kolejnych latach,
e)analiza możliwości i skutków wypłat zaliczek na poczet zysku.

CZĘŚĆ III Pozostałe zagadnienia bieżące – przychody, koszty, kierunki interpretacyjne

1.Przychody podatkowe – zagadnienia bieżące, najnowsze Objaśnienia podatkowe, interpretacje ogólne, uchwały NSA, itp.:
a)przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej,
b)zaliczki i przedpłaty a przychód,
c)przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych,
d)przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
e)przychody w przypadku refakturowania.

2.Koszty uzyskania przychodów – zagadnienia bieżące, najnowsze Objaśnienia podatkowe, interpretacje ogólne, uchwały NSA, itp.:
a)moment rozpoznania kosztu podatkowego,
b)dokumentowanie poniesionych wydatków,
c)korekta przychodów i kosztów,
d)rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych,
e)koszty zapłacone i poniesione,
f)koszty bezpośrednie,
g)koszty pośrednie.

3.Różne zagadnienia, w tym podsumowanie wcześniejszych zmian:
a)opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych CIT – wybrane zagadnienia,
b)rozliczanie hipotetycznych kosztów odsetkowych (dopłaty, zostawienie zysku w spółce),
c)zmiany w odliczaniu strat podatkowych na przestrzeni ostatnich lat – nowe zakazy (podsumowanie zmian),
d)zakaz obniżania stawek amortyzacyjnych w określonych przypadkach,
e)zakaz stosowania szybszej amortyzacji dla środków trwałych używanych w określonych przypadkach (np. wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingu),
f)spółki nieruchomościowe i ich obowiązki jako płatnika podatku,
g)konieczność publikacji danych o strategiach podatkowych przez duże przedsiębiorstwa,
h)rozwiązania antykryzysowe w związku z COVID-19 na rok 2022 r. (np. umorzenia z różnych tarcz a przychody, jednorazowa amortyzacja, odroczenia terminów, itp.).

*kolejność omawianych podatków może ulec zmianie

Informacje organizacyjne

1190 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Koszt uczestnictwa jednej osoby w wybranym dniu szkolenia: 690 zł + 23% VAT
Podatek VAT → ZGŁOŚ SIĘ
Podatek CIT → ZGŁOŚ SIĘ

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

NOWOŚĆ
Po szkoleniu wykładowca pozostaje przez godzinę do Państwa dyspozycji w celu dodatkowych konsultacji.

Szkolenie realizowane również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy

26-07-202227-07-2022Gdańsk
26-07-202227-07-2022Kraków
27-07-202228-07-2022Warszawa
27-07-202228-07-2022Poznań
28-07-202229-07-2022Katowice
28-07-202229-07-2022Toruń
28-07-202229-07-2022Wrocław
25-08-202226-08-2022Katowice
29-08-202230-08-2022Poznań
29-08-202230-08-2022Wrocław
29-08-202230-08-2022Gdańsk
30-08-202231-08-2022Łódź
30-08-202231-08-2022Kraków
30-08-202231-08-2022Warszawa
15-09-202216-09-2022Warszawa
20-09-202221-09-2022Katowice
26-09-202227-09-2022Łódź
26-09-202227-09-2022Gdańsk
26-09-202227-09-2022Poznań
27-09-202228-09-2022Warszawa
28-09-202229-09-2022Warszawa
29-09-202230-09-2022Kraków

Zaufali nam: