SZKOLENIE 2-DNIOWE

Podatki VAT i CIT 2023

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Dostępne terminy Drukuj szkolenie
29-03-202330-03-2023Warszawa
30-03-202331-03-2023Gdańsk
30-03-202331-03-2023Wrocław
17-04-202318-04-2023Warszawa
25-04-202326-04-2023Wrocław
25-04-202326-04-2023Kraków
26-04-202327-04-2023Warszawa
26-04-202327-04-2023Poznań
27-04-202328-04-2023Katowice
27-04-202328-04-2023Gdańsk
17-05-202318-05-2023Łódź
29-05-202330-05-2023Wrocław
30-05-202331-05-2023Gdańsk
30-05-202331-05-2023Kraków
30-05-202331-05-2023Poznań
31-05-202301-06-2023Katowice
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Aneta Lech-Pożarowska – doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Autor licznych artykułów ukazujących się na łamach prasy branżowej oraz autor i współautor wielu publikacji poświęconych ustawie VAT, m.in. „VAT – ewidencjonowanie i dokumentowanie w świetle nowych przepisów”.

Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, Senior Associate w spółce doradztwa podatkowego ADN, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach podatkowych. Obejmował stanowisko zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz pełnił rolę trenera podatkowego w utworzonym przy Ministerstwie Finansów – Centrum Edukacji Zawodowej. Przeszkolił kilkuset pracowników różnych organów podatkowych m.in. Krajową Informację Podatkową, Ministerstwo Finansów, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe. Wieloletni praktyk prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej. Autor i współautor wielu publikacji prawnych oraz podatkowych. Publikacje w szczególności dla portalu prawno-podatkowego TaxFin.pl. Wykładowca wyższych uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego (w szczególności podatku VAT i Ordynacji podatkowej). Prowadził zajęcia dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych oraz pracowników technicznych reprezentujących różne branże i sektory gospodarki. Obecnie realizuje szkolenia i warsztaty dla Akademii Biznesu MDDP. Prowadził zajęcia m.in dla: PKP SA, Orlen Asfalt Sp. z o.o., Uniteam Poland Sp. z o.o., GSG Service Sp. z o.o., PAMAPOL SA, IKEA Purchasing Services Poland Sp. Z o.o., Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. Jest autorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT” czy też „Przeglądu Podatku dochodowego”. W 2012 r. Marcin Pacyna wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Iwona Biernat-Baran – prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz izbie skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Poza pracą zawodową realizuje również pasje naukowe jako doktorant w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA UJ, gdzie kończy przygotowywać pracę doktorską dotyczącą kontroli podatkowej. Na tym Wydziale prowadzi również zajęcia dla studentów z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym proceduralnym. Posiada bogate doświadczenie związane z kontrolą podatkową. Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym. Prezes Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.

Wojciech Gandurski– radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii doradztwa podatkowego. Ukończył Wydział Prawa  i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Prawo. Ma ponad 9-letnie doświadczenie w kwestiach podatkowych,  które między innymi zdobył pracując w firmach należących do tzw. Wielkiej Czwórki. Był zaangażowany w wiele projektów  dotyczących przeglądów i analiz podatkowych (w tym w ramach badań sprawozdań finansowych) w szczególności w zakresie podatku CIT i VAT, których celem była identyfikacja ryzyk podatkowych oraz obszarów optymalizacji u podmiotów.

Anna Karczewska – prawnik, ekonomista, ekspert w zakresie podatków bezpośrednich i międzynarodowych, współpracownik z Kancelarią ADN Podatki. Ukończone Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych organizowane przez SGH a także Podyplomowe Studia Prawo karne skarbowe i gospodarcze organizowane przez Uniwersytet Jagielloński. Były pracownik urzędu skarbowego oraz prawnik w Ministerstwie Finansów, tax manager w międzynarodowym holdingu. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (między innymi dla KAS-u z zakresu kontroli skarbowej i procedur dowodowych). Od kilku lat związana ze Szkołą Główną Handlową, gdzie prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Podatkowych. Doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego specjalizacja: prawo podatkowe. Członek International Fiscal Association. Prelegent na konferencjach sejmowych dotyczących podatku VAT.

Paweł Wójciak – doradca podatkowy (nr wpisu 10194), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek – założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, dysponuje wieloletnim doświadczeniem w praktyce doradczej realizowanej we współpracy z czołowymi polskimi firmami doradztwa podatkowego, w tym ponad 10-letnie doświadczenie trenerskie z zakresie problematyki prawa podatkowego. Specjalizuje się z tematyce podatków dochodowych z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów opodatkowania. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Jacek Matarewicz – adwokat i doradca podatkowy; doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług (VAT) oraz akcyzie i cłach. Doradza podmiotom z wielu sektorów gospodarki, w szczególności z branży motoryzacyjnej, nieruchomościowej, deweloperskiej, finansowej oraz energetycznej, w tym spółkom posiadającym koncesje na dystrybucję, obrót, przesyłanie i wytwarzanie energii elektrycznej. Uczestniczy w procesach konsolidacji oraz przeglądach podatkowych największych polskich firm, a także w projektach obejmujących przegląd prawidłowości rozliczeń VAT. Z sukcesem reprezentuje podatników w postępowaniach podatkowych oraz kontrolnych, a także przed sądami administracyjnymi. Współpracuje z Business Center Club jako ekspert ds. VAT, akcyzy i prawa karnoskarbowego. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców oraz aplikantów adwokackich. Autor kilkuset publikacji z zakresu podatków i prawa, w tym monografii oraz komentarzy do ustawy o VAT, ustawy o podatku akcyzowym oraz dyrektywy 2006/112/WE. Jeden z najlepszych doradców podatkowych w obszarze VAT i akcyzy w Polsce, co potwierdzają wysokie miejsca, które corocznie zajmuje w prestiżowych rankingach podatkowych.

Michał Krawczyk – specjalista podatkowy, trener. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego i szkoleń podatkowych. Ponadto jest partnerem biznesowym w Spółce Doradztwa Podatkowego we Wrocławiu. Pracę w dziedzinie podatków rozpoczął w 1999 r. natomiast działalność szkoleniową w 2008 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik Tax Advisors Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego (TAXAGROUP) oraz pracownik organów podatkowych. Jest absolwentem Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Szkoły Trenerów i Coachów Biznesu Grupy SET. Wcześniej pracował w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w Wydziale Podatku od towarów i usług, a później w Dziale Kontroli Podatkowej Urzędu Skarbowego, gdzie zajmował się kontrolą podatkową, poczynając od stanowiska Inspektora do Starszego Komisarza Skarbowego.

Aneta Drosik – radca prawny, lider praktyki podatków dochodowych w ADN Podatki. Posiada ponad 10 lat praktyki zawodowej. Jest ekspertem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance oraz procedur podatkowych. Kierowała wieloma projektami doradczymi oraz świadczyła usługi bieżącego wsparcia dla największych polskich podmiotów, w tym także z udziałem kapitału zagranicznego. Uczestniczyła w wielu fuzjach i przejęciach, a także licznych procesach restrukturyzacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w procesach przekształcania oraz łączenia spółek, zarówno krajowych jak i transgranicznych. Brała udział w licznych badaniach due diligence przedsiębiorców z różnych branż. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji prasowych dotyczących zarówno bieżących kwestii podatkowych, jak i szeregu zagadnień specjalistycznych (w szczególności w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Portalu Finansowo – Księgowym). Jest także doświadczonym wykładowcą, ma za sobą kilkaset godzin szkoleniowych z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, w tym z zakresu cen transferowych, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, procedur podatkowych oraz bieżących zmian w przepisach.

Joanna Szymańska –Kubica – licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz kilkunastu kierunków studiów podyplomowych w zakresie finansów, doradztwa podatkowego, rachunkowości, audytu, kadr i płac, prawa karno-skarbowego, prawa gospodarczego i handlowego, międzynarodowych strategii podatkowych, prawa innych krajów, prawa spółek z udziałem Skarbu Państwa. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych, ukończone egzaminy na biegłego rewidenta, zaliczone egzaminy do Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

*szkolenie poprowadzą dedykowani trenerzy

Program szkolenia

Kolejność omawianych bloków może ulec zmianie. 

BLOK I

Podatek VAT 2023 z uwzględnieniem zmian wynikających z SLIM-VAT-3, SLIM-VAT-2 „Polskiego Ładu” i innych, w tym zapowiedź KSeF – kierunki nowelizacji i podsumowanie wcześniejszych zmian

CZĘŚĆ I: Zmiany w VAT 2023 r. wynikające z najnowszego pakietu „SLIM VAT 3”

1. Podniesienie progu dla małego podatnika do 2 mln euro rocznie.

2. Uregulowanie właściwych kursów walut stosowanych do przeliczenia podstawy opodatkowania przy korektach in plus oraz in minus.

3. WDT – doprecyzowanie, że w razie otrzymania dokumentów z opóźnieniem wykazuje się w dacie powstania obowiązku podatkowego.

4. Zmiany w zwolnieniach z VAT dla zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz importu towarów dla palcówek dyplomatycznych.

5. Zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT.

6. Podniesienie z 500 do 10 tyś. zł progu, który pozwala na przyjęcie, że proporcja odliczenia wynosi 100% (pod warunkiem, że przekroczyła 98 %).

7. Brak konieczności uwzględniania korekty rocznej podatku naliczonego, jeżeli proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji wstępnej.

8. Wprowadzenie przepisu o braku obowiązku wystawienia faktury w przypadku, gdy wpłata zaliczki oraz dostawa towarów/usługa zostaną dokonane w tym samym okresie rozliczeniowym.

9. Możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej z tytułu otrzymania płatności na rachunek VAT w przypadku zmiany faktora.

10. Brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących on line.

11. Zmiany w naliczaniu sankcji 15%, 20%, 30% i 100% za błędy oraz możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe.

12. Umożliwienie zasad korygowania transakcji rozliczanych w ramach OSS oraz IOSS, gdy podatnik na moment jej składania nie korzysta z procedury OSS.

13. Możliwość przelewów VAT pomiędzy rachunkami VAT członków grupy VAT.

14. Wprowadzenie zmian w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych.

CZĘŚĆ II: Zmiany na rok 2023 r. wynikające z pakietu „Polski Ład” – Grupy VAT

1. Grupa VAT jako nowa kategoria podatnika – od stycznia 2023 r.

2. Zasady opodatkowania wewnątrz grupy.

3. Stosowanie proporcji odliczania VAT od zakupów mieszanych.

4. Mechanizm podzielonej płatności w GV.

5. Dokumentacja w GV.

6. Rejestracja GV i przesłanki do założenia GV.

7. Zwroty VAT w Grupie.

8. Odpowiedzialność poszczególnych członków GV za zobowiązania Grupy.

9. Rozliczenia po zakończeniu statutu podatnika przez GV.

10. Zasady prowadzenia ewidencji do 30.06.2023 oraz od 1.07.2023 r.

CZĘŚĆ III: Podsumowanie zmian wprowadzonych pakietem „Polski Ład” w VAT w roku 2022

1. Możliwość opodatkowania VAT niektórych usług finansowych, w tym obowiązek podatkowy, fakturowanie, odliczanie VAT, itp.

2. Szybki zwrot VAT dla podatników stosujących rozliczenia bezgotówkowe.

3. Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla określonych czynności dokonywanych z mocy prawa.

4. Zmiany w deklaracjach kwartalnych.

5. Zmiany pochodne – np. czynny żal w przypadku korygowania JPK.

CZĘŚĆ IV: Nowości w fakturowaniu tradycyjnym wprowadzone w 2022 r. oraz zmiany w dokumentowaniu transakcji

1. Zmiany odnoszące się do oznaczania duplikatów faktur.

2. Uproszczenie treści faktury zaliczkowej.

3. Wydłużenie terminu do wystawienia faktury przed sprzedażą i zapłatą do 60 dni.

4. Zmiany w treści faktur korygujących oraz nowe regulacje dotyczące zbiorczych faktur korygujących.

5. Oznaczenia w JPK_VAT w ramach pakietu e-commerce od 1.1.2022 (WSTO, IED).

6. Zmiany w oznaczeniu od 1.1.2022 ulgi na złe długi w JPK_VAT.

CZĘŚĆ V: Praktyczne stosowanie wybranych rozwiązań wprowadzonych pakietem SLIM-VAT 2

1. Określenie momentu ujęcia korekty WNT i importu usług.

2. Możliwość korekty deklaracji w zakresie importu towarów w celu uniknięcia prawa do utraty rozliczenia importu w deklaracji .

3. Uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług oraz dostawy odwróconej (problematyka 3 miesięcy na ujęcie importu usług) – powrót do zasad sprzed 2017 r.

4. Uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu WNT (problematyka 3 miesięcy na ujęcie importu usług) – powrót do zasad sprzed 2017 r.

5. Sposób rozliczania WNT w razie otrzymania faktury po 3 miesiącach.

6. Możliwość korygowania podatku naliczonego za różne okresy.

7. Zmiana terminu na zgłoszenie VAT-26 (samochody osobowe).

8. Zmiany w uldze na złe długi (wydłużenie okresu na zastosowanie ulgi, zniesienie różnych ograniczeń formalnych, wprowadzenie ulgi w odniesieniu do konsumentów).

CZĘŚĆ VI: Wprowadzenie do KSeF – faktury ustrukturyzowane: system fakultatywny w latach 2022-2023 i przygotowanie do systemu obowiązkowego od 2024 roku

1. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF) w 2022 jako wstęp do obligatoryjnego stosowania. Wdrożenie procedur przygotowawczych do systemu obowiązkowego.

2. Faktura ustrukturyzowana jako rodzaj faktury elektronicznej.

3. Akceptacji odbiorcy na e-faktury.

4. Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.

5. Korygowanie faktur ustrukturyzowanych.

6. Zniesienie uciążliwych warunków dla faktur korygujących w zakresie posiadania dokumentacji uzgodnieniowej.

7. Duplikaty oraz noty.

8. Możliwość przekazania danych faktury podmiotom trzecim bez ingerencji systemowej (tzw. anonimowy dostęp i jego praktyczne znaczenie).

9. Przyspieszony zwrot VAT w przypadku stosowania faktur ustrukturyzowanych.

10. Faktury ustrukturyzowane wystawiane dla konsumentów.

11. Ułatwienia w zakresie zapewnienia autentyczności, integralności oraz czytelności.

12. Ułatwienia w zakresie JPK_FA.

CZĘŚĆ VII: Nowości orzecznicze, zapowiedź przyszłych zmian

1. VAT in the digital Age 2025-2028 r. – przyszła rewolucja w VAT w obszarze rozliczeń wewnątrzwspólnotowych.

2. Obowiązki dostawców usług płatniczych w całej UE i w Polsce – projekt ustawy.

3. Ważne orzeczenia i interpretacje ważne dla podatku VAT.

4. Inne zagadnienia.

BLOK II

Podatek CIT 2023 – aktualne problemy i zmiany 2023 oraz podsumowanie wcześniejszych zmian, w tym korekta Polskiego Ładu w obszarze podatku CIT.

I. Zawieszenie oraz modyfikacja przepisów o podatku minimalnym:

1. Niekorzystna zmiana progu rentowności – kalkulacja rentowności na przykładach.

2. Case study – jak wyliczyć dochód / stratę?

3. Wyłączenia z opodatkowania – z uwzględnieniem planowanych zmian (wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe na przykładach).

4. Próg rentowności w dochodowości grupy spółek.

5. Zasady obliczenia „minimalnego CIT” – przykłady.

6. Alternatywna metoda ustalania podstawy opodatkowania.

7. Koszty nabycia określonych usług lub praw niematerialnych oraz koszty finansowania dłużnego a podstawa opodatkowania podatkiem minimalnym.

8. Koszty finansowania dłużnego.

9. Zmniejszenia, wyłączenia i odliczenia od podatku minimalnego.

10. Odliczenia od podatku.

II. Modyfikacja przepisów o kosztach finansowania dłużnego – 2022/2023:

1. Obecne brzmienie art. 15C ustawy o CIT z uwzględnieniem poprawionego brzmienia przepisów od 2022 roku.

2. Jak liczyć limit – przykłady.

3. Nowe brzmienie przepisu art. 15C.

4. Przepisy doprecyzowujące.

III. Nowe wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem zmian na rok 2023:

1. Odsetki od pożyczek na transakcje kapitałowe.

2. Planowana zmiana przepisów w zakresie kosztów finansowania dłużnego na transakcje kapitałowe.

3. Przepisy przejściowe – z mocą wsteczną.

4. Koniec ukrytej dywidendy.

IV. Transakcje rajowe wczoraj, dziś i jutro – modyfikacja przepisów o należytej staranności w cenach transferowych:

1. Podniesienie progów dokumentacyjnych.

2. Zmiana zakresu obowiązku dokumentacyjnego w pośrednich transakcjach rajowych.

3. Likwidacja domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym.

4. Ułatwienia w identyfikacji rzeczywistego właściciela należności.

5. Przepisy przejściowe obowiązujące z mocą wsteczną.

V. Spółki holdingowe – dwa osobne sposoby rozliczania na lata 2022 i 2023 :

1. Opodatkowanie spółek holdingowych – na czym polega.

2. Podstawowe warunki skorzystania z powyższych preferencji.

3. Ulga dywidendowa a preferencyjne opodatkowanie polskich spółek holdingowych.

4. Zyski ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych a ulga dywidendowa.

5. Zwiększenie kręgu przedsiębiorców mogących skorzystać z ulgi – wykreślenie niektórych warunków.

6. Termin wejścia w życie – przepisy przejściowe.

VI. Estoński CIT – zmiany w latach 2022/2023:

1. Przypomnienie zmian z roku 2022 – podstawowe założenia.

2. Poprawki w ramach estońskiego CIT –zmiany na rok 2023:
a) doprecyzowanie przepisów dotyczących korekty wstępnej,
b) podatek z przekształcenia – termin zapłaty,
c) zmiana dot. warunku zatrudnienia,
d) złożenie zawiadomienia zaw-rd przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego,
e) podstawa opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek – zmiana terminu zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy oraz ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto,
f) doprecyzowanie przepisów dotyczących ukrytej dywidendy,
g) sposób określania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, użytkowanie samochodów osobowych.

VII. Zmiany w zakresie podatku u źródła na lata 2022/2023

1. Zasady potrącania podatku u źródła do 2 mln zł i ponad 2 mln zł.

2. Oświadczenie zarządu, zapłata i wniosek o zwrot lub opinia o stosowaniu preferencji.

3. Nowe zwolnienia dla niektórych podatników od 2023.

4. Zmiana przepisów w 2023 odnoszących się do oświadczeń w procedurze pay & refund.

5. Legislacyjne zamieszanie w podatku u źródła. Nowe rozporządzenie wykonawcze.

VIII. Inne zmiany w ustawie o CIT na rok 2023:

1. Ulga na złe długi – uproszczenia oraz proporcjonalne rozliczenie.

2. Nowe zasady wrzucania w koszty składek płatnika od wynagrodzeń ze stosunku pracy i zrównanych.

3. Podatek od przychodów z budynków – uproszczenie procedury zwrotu podatku.

4. Zmiana w zakresie opodatkowania tzw. przerzucania dochodów, przypomnienie zagadnienia:
a) objęcie podatkiem wyłącznie poniesionych kosztów zaliczonych do KUP,
b) doprecyzowanie, że podmiotem powiązanym, na rzecz którego ponoszone są koszty uznane za przerzucane dochody jest podmiot będący nierezydent,
c) doprecyzowanie warunku dotyczącego 50% przychodów uzyskiwanych przez podmiot powiązany oraz warunku dotyczącego przenoszenia przychodów na rzecz innego podmiotu (co najmniej 10%),
d) uproszczenie warunku dotyczącego preferencyjnego opodatkowania w państwie podmiotu powiązanego.

5. Ciekawostki w zakresie oskładkowania członków zarządu i prokurentów.

IX. Przypomnienie ważnych zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2022 roku:

1. Zmiany w amortyzacji (spółki nieruchomościowe, lokale i budynki mieszkalne, wartość rynkowa jako podstawa amortyzacji w niektórych przypadkach).

2. Zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych (zmiany w TP-R, zmiany w oświadczeniach, zmiany w zakresie korekty cen transferowych, zmiany w lokalnej dokumentacji, nowe zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji, itp.).

3. Zmiany w podatku u źródła (limit 2 mln zł, certyfikaty rezydencji, opinia o stosowaniu preferencji, nowe obowiązki dokumentacyjne, itp.).

4. Jak ujmować w kosztach usługi niematerialne od podmiotów powiązanych po wykreśleniu art. 15e – dotyczy również kosztów przechodzących z lat wcześniejszych.

5. Wstęp do rozwiązań, które zaczną obowiązywać w latach 2023-2026: obniżenie limitu transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami, sankcje za rozliczenia gotówkowe z konsumentem, „JPK” w podatku CIT i PIT – przesyłanie ksiąg i ewidencji.

Informacje organizacyjne

1290 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Koszt uczestnictwa jednej osoby w wybranym dniu szkolenia: 740 zł + 23% VAT
Podatek VAT → ZGŁOŚ SIĘ
Podatek CIT → ZGŁOŚ SIĘ

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
29-03-202330-03-2023Warszawa
30-03-202331-03-2023Gdańsk
30-03-202331-03-2023Wrocław
17-04-202318-04-2023Warszawa
25-04-202326-04-2023Wrocław
25-04-202326-04-2023Kraków
26-04-202327-04-2023Warszawa
26-04-202327-04-2023Poznań
27-04-202328-04-2023Katowice
27-04-202328-04-2023Gdańsk
17-05-202318-05-2023Łódź
29-05-202330-05-2023Wrocław
30-05-202331-05-2023Gdańsk
30-05-202331-05-2023Kraków
30-05-202331-05-2023Poznań
31-05-202301-06-2023Katowice

Zaufali nam: