SZKOLENIE 2-DNIOWE

Podatki VAT i CIT 2024

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Dostępne terminy Drukuj szkolenie
29-07-202430-07-2024Kraków
29-07-202430-07-2024Wrocław
30-07-202431-07-2024Poznań
30-07-202431-07-2024Warszawa
31-07-202401-08-2024Gdańsk
27-08-202428-08-2024Gdańsk
27-08-202428-08-2024Wrocław
28-08-202429-08-2024Łódź
28-08-202429-08-2024Kraków
28-08-202429-08-2024Poznań
28-08-202429-08-2024Warszawa
29-08-202430-08-2024Katowice
26-09-202427-09-2024Warszawa
30-09-202401-10-2024Katowice
30-09-202401-10-2024Toruń
17-10-202418-10-2024Łódź
18-11-202419-11-2024Szczecin
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1490 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Aneta Lech-Pożarowska – doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Autor licznych artykułów ukazujących się na łamach prasy branżowej oraz autor i współautor wielu publikacji poświęconych ustawie VAT, m.in. „VAT – ewidencjonowanie i dokumentowanie w świetle nowych przepisów”.

Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, Senior Associate w spółce doradztwa podatkowego ADN, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach podatkowych. Obejmował stanowisko zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz pełnił rolę trenera podatkowego w utworzonym przy Ministerstwie Finansów – Centrum Edukacji Zawodowej. Przeszkolił kilkuset pracowników różnych organów podatkowych m.in. Krajową Informację Podatkową, Ministerstwo Finansów, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe. Wieloletni praktyk prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej. Autor i współautor wielu publikacji prawnych oraz podatkowych. Publikacje w szczególności dla portalu prawno-podatkowego TaxFin.pl. Wykładowca wyższych uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego (w szczególności podatku VAT i Ordynacji podatkowej). Prowadził zajęcia dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych oraz pracowników technicznych reprezentujących różne branże i sektory gospodarki. Obecnie realizuje szkolenia i warsztaty dla ADN Akademii. Prowadził zajęcia m.in dla: PKP SA, Orlen Asfalt Sp. z o.o., Uniteam Poland Sp. z o.o., GSG Service Sp. z o.o., PAMAPOL SA, IKEA Purchasing Services Poland Sp. Z o.o., Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. Jest autorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT” czy też „Przeglądu Podatku dochodowego”. W 2012 r. Marcin Pacyna wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Iwona Biernat-Baran – prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz izbie skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Poza pracą zawodową realizuje również pasje naukowe jako doktorant w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA UJ, gdzie kończy przygotowywać pracę doktorską dotyczącą kontroli podatkowej. Na tym Wydziale prowadzi również zajęcia dla studentów z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym proceduralnym. Posiada bogate doświadczenie związane z kontrolą podatkową. Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym. Prezes Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.

Wojciech Gandurski– radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii doradztwa podatkowego. Ukończył Wydział Prawa  i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Prawo. Ma ponad 9-letnie doświadczenie w kwestiach podatkowych,  które między innymi zdobył pracując w firmach należących do tzw. Wielkiej Czwórki. Był zaangażowany w wiele projektów  dotyczących przeglądów i analiz podatkowych (w tym w ramach badań sprawozdań finansowych) w szczególności w zakresie podatku CIT i VAT, których celem była identyfikacja ryzyk podatkowych oraz obszarów optymalizacji u podmiotów.

Anna Karczewska – doradca podatkowy; ukończyła Podyplomowe Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje pracę doktorską poświęconą koncepcji oraz ewolucji pojęcia dochodu w ustawach podatkowych. Doświadczenia zawodowe zdobywała w pracy w aparacie skarbowym, Ministerstwie Finansów oraz sektorze prywatnym pracując jako tax manager w międzynarodowym holdingu czy dyrektor departamentu podatków bezpośrednich i międzynarodowych w kancelarii podatkowej. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (m.in. dla Krajowej Administracji Skarbowej z międzynarodowego prawa podatkowego oraz MDR). Wieloletnia wykładowczyni na podyplomowych studiach z zakresu prawa podatkowego w SGH. Uznany ekspert w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, prelegentka na konferencjach poświęconych zagadnieniem podatkowym. Członkini International Fiscal Association. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu przepisów prawa i podatków.

Paweł Wójciak – doradca podatkowy (nr wpisu 10194), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek – założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, dysponuje wieloletnim doświadczeniem w praktyce doradczej realizowanej we współpracy z czołowymi polskimi firmami doradztwa podatkowego, w tym ponad 10-letnie doświadczenie trenerskie z zakresie problematyki prawa podatkowego. Specjalizuje się z tematyce podatków dochodowych z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów opodatkowania. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Jacek Matarewicz – adwokat i doradca podatkowy; doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług (VAT) oraz akcyzie i cłach. Doradza podmiotom z wielu sektorów gospodarki, w szczególności z branży motoryzacyjnej, nieruchomościowej, deweloperskiej, finansowej oraz energetycznej, w tym spółkom posiadającym koncesje na dystrybucję, obrót, przesyłanie i wytwarzanie energii elektrycznej. Uczestniczy w procesach konsolidacji oraz przeglądach podatkowych największych polskich firm, a także w projektach obejmujących przegląd prawidłowości rozliczeń VAT. Z sukcesem reprezentuje podatników w postępowaniach podatkowych oraz kontrolnych, a także przed sądami administracyjnymi. Współpracuje z Business Center Club jako ekspert ds. VAT, akcyzy i prawa karnoskarbowego. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców oraz aplikantów adwokackich. Autor kilkuset publikacji z zakresu podatków i prawa, w tym monografii oraz komentarzy do ustawy o VAT, ustawy o podatku akcyzowym oraz dyrektywy 2006/112/WE. Jeden z najlepszych doradców podatkowych w obszarze VAT i akcyzy w Polsce, co potwierdzają wysokie miejsca, które corocznie zajmuje w prestiżowych rankingach podatkowych.

Michał Krawczyk – ekspert podatkowy, Wspólnik w Kancelarii KrafTax Sp. z o.o. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.

Aneta Drosik – radca prawny, lider praktyki podatków dochodowych w ADN Podatki. Posiada ponad 10 lat praktyki zawodowej. Jest ekspertem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance oraz procedur podatkowych. Kierowała wieloma projektami doradczymi oraz świadczyła usługi bieżącego wsparcia dla największych polskich podmiotów, w tym także z udziałem kapitału zagranicznego. Uczestniczyła w wielu fuzjach i przejęciach, a także licznych procesach restrukturyzacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w procesach przekształcania oraz łączenia spółek, zarówno krajowych jak i transgranicznych. Brała udział w licznych badaniach due diligence przedsiębiorców z różnych branż. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji prasowych dotyczących zarówno bieżących kwestii podatkowych, jak i szeregu zagadnień specjalistycznych (w szczególności w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Portalu Finansowo – Księgowym). Jest także doświadczonym wykładowcą, ma za sobą kilkaset godzin szkoleniowych z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, w tym z zakresu cen transferowych, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, procedur podatkowych oraz bieżących zmian w przepisach.

Joanna Szymańska –Kubica – licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz kilkunastu kierunków studiów podyplomowych w zakresie finansów, doradztwa podatkowego, rachunkowości, audytu, kadr i płac, prawa karno-skarbowego, prawa gospodarczego i handlowego, międzynarodowych strategii podatkowych, prawa innych krajów, prawa spółek z udziałem Skarbu Państwa. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych, ukończone egzaminy na biegłego rewidenta, zaliczone egzaminy do Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

*szkolenie poprowadzą dedykowani trenerzy

Program szkolenia

Kolejność omawianych bloków może ulec zmianie. 

BLOK I

Podatek VAT 2024 z uwzględnieniem zmian wynikających z pakietów KSeF (elementy podatkowe KSeF), inne planowane zmiany oraz najważniejsze wdrożone aspekty podatkowe.

CZEŚĆ I: Podatkowe aspekty KSeF

1. Wystawianie faktur w KSeF a obowiązek podatkowy:
a) proces wystawiania faktur w KSeF,
b) przygotowanie danych faktury,
c) przesłanie faktury do KSeF,
d) autoryzacja wysyłki do KSeF,
e) weryfikacja prawidłowości faktury przez KSeF (walidacja),
f) informacja zwrotna (UPO lub odrzucenie faktury),
g) powiązanie obowiązku podatkowego z datą faktury,
h) kursy walut stosowane w fakturach i zmiany wynikające z pakietu KSEF,
i) termin wystawienia faktury w świetle ustawy o VAT – czy KSeF coś zmienia?

2. Odliczanie VAT – zmiany wynikające z pakietu KSeF:
a) otrzymanie faktury ustrukturyzowanej w KSeF,
b) otrzymanie faktury ustrukturyzowanej poza KSeF w formie papierowej lub elektronicznej,
c) sposób przekazania faktury ustrukturyzowanej poza KSeF,
d) dostęp do faktur ustrukturyzowanych otrzymanych w KSeF.

3. Rozliczanie faktur korygujących, noty korygujące i duplikaty.
a) faktury korygujące w KSeF,
b) korygowanie faktur ustrukturyzowanych w okresie obowiązkowego KSeF,
c) korygowanie faktur ustrukturyzowanych wyłącznie w KSeF,
d) korygowanie faktur wystawionych poza KSeF wyłącznie w KSeF
e) korekty faktur poza KSeF – w jakich sytuacjach to będzie możliwe?
f) czy można do faktury ustrukturyzowanej wystawić fakturę korygującą w tradycyjnej formie?
g) korekty in minus oraz in plus podatku należnego – jaki moment korekty podatku?
h) korekty in minus oraz in plus podatku naliczonego – jaki moment korekty podatku?
i) nota korygująca a KSeF – likwidacja przepisów o notach korygujących,
j) zmiany w treści faktury korygującej i duplikatu faktury,
k) przypadki, w których zostaną duplikaty.

4. Faktury zaliczkowe. Paragony i kasy fiskalne. Załączniki do faktur. Dokumenty uznawane za faktury:
a) bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych) a KSeF,
b) faktury z kas fiskalnych i faktury uproszczone a KSeF, w tym odroczenie przepisów
c) czy możliwe jest anulowanie faktury wystawionej w KSeF?
d) czy możliwe jest przekazywanie w KSeF załączników do faktur ustrukturyzowanych – w tym najnowsze zmiany dla branży telekomunikacyjnej i paliwowej
e) czy w KSeF można wystawiać dokumenty inne niż faktury?
f) faktury zaliczkowe w KSeF, w tym podsumowanie zmian od września 2023 r.,
g) Możliwość pominięcia faktury zaliczkowej w określonych przypadkach – zmiany od września 2023 r. w zakresie faktur ustrukturyzowanych, papierowych oraz elektronicznych.

5. Podatkowe przywileje wynikające ze stosowania KSeF oraz sankcje za niestosowanie KSeF:
a) brak konieczności zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści, czytelności treści faktury,
b) 40-dniowy zwrot VAT,
c) brak obowiązku przekazania organom podatkowy faktur sprzedażowych w strukturze JPK_FA (brak wypływu na JPK_WB, JPK_MAG),
d) brak konieczności przechowywania faktur przez podatnika przez 10 lat,
e) ułatwienia w zakresie korekt in minus,
f) sankcje za brak wystawienia oraz za brak przesłania faktury do KSeF.

6. KSeF a dokumentowanie w JPK:
a) numer systemowy nadany przez KSeF a pojedyncze przelewy „split payment”,
b) numer systemowy nadany przez KSeF a zbiorcze przelewy „split payment”,
c) numer systemowy nadany przez KSeF a pojedyncze lub zbiorcze przelewy „zwykłe” między podatnikami VAT czynnymi,
d) dane raportowane w JPK a KSeF,
e) numer systemowy nadany fakturze w KSeF a ujęcie faktury JPK_V7,
f) struktura numeru KSeF – dane zawarte w numerze KSeF.

CZEŚĆ II: Nowe zmiany 2024-2025 i planowe zmiany w VAT na kolejne lata

1. System kaucyjny:
a) opodatkowanie sprzedaży towarów w opakowaniach wielokrotnego użytku,
b) opodatkowanie sprzedaży w opakowaniach na napoje,
c) opodatkowanie zwrotu tzw. odpadów opakowaniowych,
d) nowe definicje: „podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje”,
e) podstawa opodatkowania wartości opakowania wielokrotnego użytku,
f) zwrot opodatkowania przez kupującego lub brak zwrotu a rozliczenie VAT,
g) nowe obowiązki dokumentacyjne.

2. VAT w przypadku tzw. „podatku od plastiku”:

a) wzmianka o nowej opłacie,
b) dokumentowanie i naliczanie VAT od opłat za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami,
c) wliczanie opłaty w cenę sprzedawanego produktu,
d) stawka VAT od nowej opłaty, a stawka przewidziana dla tego produktu (np. napoju lub posiłku),
e) kwoty netto czy brutto,
f) nowa opłata a paragony (informacje na paragonach, wyodrębnianie nowej opłaty).

3. Płatności transgraniczne w 2024 a obowiązki w VAT – omówienie nowej ewidencji odbiorców płatności i płatności transgranicznych w odniesieniu do świadczonych tzw. usług płatniczych.

4. Kasy fiskalne w 2024 – nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku fiskalizacji.

CZĘŚĆ III: Podsumowanie zmiany w VAT z lat wcześniejszych (SLIM-VAT 3, elementy SLIM-VAT 2)

1. Rozliczenia kwartalne VAT:
a) status Małego Podatnika – Podniesienie progu do 2 mln euro rocznie – VAT Slim 3,
b) rozliczenia kwartalne podatników stosujących estoński CIT – Polski Ład,
c) doprecyzowanie zasad składnia JPK_V7 przez podatników rozliczających się kwartalnie.

2. Nowelizacja zasad korygowania rozliczeń VAT:
a) doprecyzowanie zasad korygowania odwrotnych obciążeń – VAT Slim 2,
b) zniesienie „szyku rozwartego” w przypadku korekt odwrotnych obciążeń – VAT Slim 2,
c) nowe możliwości wyboru okresu rozliczeniowego dla korekty w przypadku skorzystania z odliczenia podatku naliczonego – VAT Slim 2,
d) kurs waluty w przypadku korekty podstawy opodatkowania – VAT Slim 3,
e) zmiany w uldze na złe długi (wydłużenie okresu na zastosowanie ulgi, zniesienie różnych ograniczeń formalnych, wprowadzenie ulgi w odniesieniu do nabywców nie będących podatnikami VAT),
f) WDT – korekta rozliczenia w przypadku spóźnionego otrzymania dokumentów – VAT Slim 3,
g) WNT – zniesienie obowiązku korekty odliczenia VAT w przypadku braku faktury WNT – VAT Slim 3,
h) Import towarów – wprowadzenie możliwości korekty JPK w przypadku nie wykazania importu towarów w procedurze uroszczonej – VAT Slim 2.

3. Zmiany w zasadach dokumentowania sprzedaży:
a) zmiana treści faktur korygujących od 2022 r. – Pakiet KSeF,
b) nowe możliwości wystawiania faktur korygujących w KSeF od września 2023 r. – Pakiet KSeF,
c) zmiana treści faktur zaliczkowych od 2022 r. – Pakiet KSeF,
d) możliwość pominięcia wystawienia faktury zaliczkowej w szczególnych przypadkach od września 2023 r. – Pakiet KSeF,
e) nr KSeF w fakturze rozliczeniowej od września 2023 r. – Pakiet KSeF,
f) doprecyzowanie zasad wystawiania faktur do paragonów od lipca 2023 r. – VAT Slim 3,
g) brak konieczności drukowania raportów fiskalnych z kas on line oraz wirtualnych – VAT Slim 3,
h) HUB paragonowy – nowe możliwości przekazywania paragonów w postaci elektronicznej od 15 września 2023 r. – VAT Slim 3,
i) wydłużenie terminu wystawienia faktury przed dokonaniem dostawy towarów, wykonaniem usługi lub otrzymaniem zaliczki od 2022 r. – Pakiet KSeF,
j) zmiana treści duplikatów faktur – Pakiet KSeF.

4. Struktura odliczenia VAT:
a) proporcja VAT: podniesienie progu pozwalającego na przyjęcie proporcji 100% – VAT Slim 3,
b) proporcja VAT: szacunkowe określania proporcji przez podatnika – VAT Slim 3,
c) korekta roczna struktury odliczenia VAT: określenie przypadków, w których nie jest obowiązkowa – VAT Slim 3.

5. Pozostałe zmiany wynikające z pakietu SLIM VAT 3 od lipca 2023 r.:
a) zmiany w odpowiedzialności solidarnej: faktoring,
b) sankcje VAT: zmiany w naliczaniu sankcji 15%, 20%, 30% i 100% oraz możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe,
c) zmiany w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych,
d) możliwość przelewów VAT pomiędzy rachunkami VAT członków grupy VAT.

BLOK II

Podatek CIT 2024 oraz planowane zmiany, w tym przesyłanie JPK w CIT (PIT) – aktualne problemy, podsumowanie wcześniejszych zmian, nowelizacja przepisów w 2024 roku, w tym podatek minimalny.

CZĘŚĆ I: Zmiany na 2024 – polski podatek minimalny

1. Zasady opodatkowania podatkiem minimalnym.

2. Wyliczenie progu rentowności.

3. Wyliczenie dochodu lub straty.

4. Wyłączenia z opodatkowania – kto nie musi płacić podatku minimalnego z uwagi na charakter podmiotu lub prowadzonej działalności?

5. Próg rentowności w dochodowości grupy spółek powiązanych.

6. Ustalanie podstawy opodatkowania – dwie metody. Przykłady wyliczeń.

7. Odliczenia od podatku minimalnego.

CZĘŚĆ II: Przygotowanie do globalnego podatku wyrównawczego (minimalnego) od 2025 r. – aspekty podatkowe (temat zależny od stanu legislacji i nie dotyczy szczegółów zagadnienia, które jest zagadnieniem bardziej bilansowym)

1. Geneza globalnego podatku wyrównawczego.

2. Dyrektywa Rady UE jako podstawa do legislacji w poszczególnych państwach UE.

3. Istota podatku wyrównawczego, ogólne omówienie metod.

4. Czy przepisy podatkowe w ogóle będą mieć zastosowanie w podatku wyrównawczym (i jakie), czy głównie regulacje bilansowe?

CZĘŚĆ III: Zmiany na 2024 – limity rozliczeń gotówkowych oraz zmiany w amortyzacji. Przypomnienie wybranych zmian wprowadzonych w 2023

1. Limit transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami na 2024 r. (w tym Biała Lista i mechanizm podzielonej płatności).

2. Uchylenie przepisów o sankcjach za rozliczenia gotówkowe z konsumentem.

3. Preferencyjna amortyzacja budynków i budowli na wybranych obszarach Polski.

4. Rozliczenie w kosztach podatkowych składek ZUS od pensji pracowniczych.

5. Rozliczanie kosztów usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, przechodzących z lat wcześniejszych po uchyleniu art. 15e.

6. Nowy NKUP – koszty odsetek od pożyczek przeznaczonych na transakcje kapitałowe.

CZĘŚĆ IV: Przygotowanie do przesyłania JPK bez żądania w CIT za 2025 według projektowanego rozporządzenia Ministra Finansów

1. Dane, o które należy uzupełnić księgi rachunkowe od 2025 r.

2. Uzupełnianie ksiąg rachunkowych o NIP, nr KSeF.

3. Konieczność wprowadzenia znaczników identyfikujących konta ksiąg rachunkowych.

4. Wprowadzenie do ksiąg określonych danych dotyczących nabycia, wytworzenia lub wykreślenia majątku trwałego.

5. Konieczność wykazywania w księgach różnic między podatkami, a rachunkowością.

6. Harmonogram wprowadzania zmian w latach 2025 -2026 – przygotowanie w roku 2024.

7. JPK w PIT – harmonogram wprowadzania zmian odnośnie terminów przesyłania plików.

CZĘŚĆ V : CIT estoński oraz fundacje rodzinne – wybrane zagadnienia

1. CIT estoński – warunki funkcjonowania w orzecznictwie sądów i interpretacjach KIS.

2. Opodatkowanie CIT estońskim zaliczek na poczet zysków, zysków oraz dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat.

3. Ukryte zyski oraz wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą – analiza przypadków (CIT estoński).

4. Samochody osobowe w CIT estońskim.

5. Fundacja rodzinna jako nowość w polskim systemie podatkowym od maja 2023 r.

6. CIT w fundacji rodzinnej (zwolnienie podmiotowe, stawki 15%, 19%, 25% oraz podatek od przychodów z budynków).

7. PIT w fundacji rodzinnej (zwolnienie, 10%, 15%).

CZĘŚĆ VI – Na bieżąco o przychodach podatkowych, kosztach uzyskania przychodów i innych zagadnieniach w CIT, m.in. na przykładzie wybranych interpretacji ogólnych, objaśnień podatkowych oraz uchwał NSA

Zagadnienia przykładowe:
1. Koszty kwalifikowane do ulgi B+R w przypadku nieobecności pracownika.

2. Wybór CIT estońskiego w trakcie roku podatkowego.

3. Ceny transferowe (wybrane zagadnienia, np. o broszurze MF w sprawie TPR, objaśnienia z zakresu metody koszt plus).

4. Konsekwencje zapłaty składek ZUS po terminie z perspektywy kosztów podatkowych płatnika (pracodawcy).

5. Składanie informacji przez spółki nieruchomościowe.

6. Zawsze na bieżąco – oficjalne informacje prasowe MF.

Informacje organizacyjne

1490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Koszt uczestnictwa jednej osoby w wybranym dniu szkolenia: 840 zł + 23% VAT
Podatek VAT → ZGŁOŚ SIĘ
Podatek CIT → ZGŁOŚ SIĘ

 

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
29-07-202430-07-2024Kraków
29-07-202430-07-2024Wrocław
30-07-202431-07-2024Poznań
30-07-202431-07-2024Warszawa
31-07-202401-08-2024Gdańsk
27-08-202428-08-2024Gdańsk
27-08-202428-08-2024Wrocław
28-08-202429-08-2024Łódź
28-08-202429-08-2024Kraków
28-08-202429-08-2024Poznań
28-08-202429-08-2024Warszawa
29-08-202430-08-2024Katowice
26-09-202427-09-2024Warszawa
30-09-202401-10-2024Katowice
30-09-202401-10-2024Toruń
17-10-202418-10-2024Łódź
18-11-202419-11-2024Szczecin

Zaufali nam: