Zarządzanie zmianą – jak wdrożyć i zarządzać procesem zmian w organizacji?

Cena: 1790 zł + 23% VAT

Kategoria: , ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Zmiany budują przewagę konkurencyjną niemal każdej organizacji. Przeważnie obawiamy się ich, gdyż jesteśmy niepewni co przyniosą. Zmiana ma wiele twarzy od strategicznej transformacji organizacji realizowanej poprzez program zmian, poprzez działania operacyjne – projekty, aż do niewielkich zmian taktycznych wdrażanych w organizacjach na co dzień. Badania pokazują, że ok. 75% zmian w organizacji jest źle przeprowadzonych i nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. To z kolei generuje frustracje i zniechęcenie, a poprzez wrogie nastawienie pracowników do sytuacji – paraliżuje pracę niejednego menedżera. Dlatego, nieocenione jest, aby każdy znał podstawowe mechanizmy wdrażania i przeprowadzania zmian, ponieważ zwiększają one szanse na jej sukces. Dobre przygotowanie i przeprowadzenie zmiany jest konieczne i długoterminowo zapewnia firmom sukces, lecz niewątpliwie wymaga umiejętności i znajomości procesu.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie zarządzania zmianą, a w szczególności poznanie aspektów psychologicznych oraz narzędzi i metod do wykorzystania w tym procesie.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:
• Rozumieć symptomy nadchodzących zmian i ich przyczyny.
• Analizować wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na zmiany w firmie.
• Zrozumieć psychologiczne aspekty procesu zmiany.
• Przygotować się do wdrożenia zmiany, opracować strategię i plan oraz ewaluację procesu.
• Zrozumieć rolę i zadania kluczowych postaci w procesie zmiany.
• Zidentyfikować źródła i przyczyny oporu wobec zmiany.
• Zrozumieć i zaspokoić potrzeby interesariuszy procesu zmiany.
• Opracować i zastosować skuteczną komunikację w procesie zmiany.
• Wykorzystywać w praktyce poznane techniki, narzędzia i metody do zarządzania zmianą.

Adresaci szkolenia

Menedżerowie, agenci, promotorzy zmian w organizacjach, koordynatorzy i kierownicy projektów, a także kierownicy programów.

Metodyka szkolenia

Szkolenie oparte jest na studium przypadku, organizacji będącej w procesie zmian. Program podzielony jest na bloki tematyczne, zawierające praktyczne zastosowanie teorii i przebiega według następującego schematu: prezentacji (mini-wykładu) dotyczącej konkretnego zagadnienia a następnie ćwiczenia poznanych narzędzi i technik. Zawiera kilkanaście ćwiczeń indywidualnych i zespołowych. Ćwiczenia pozwalają Uczestnikom poznać kolejne etapy procesu i użyć rekomendowane modele i schematy już w trakcie zajęć, w odniesieniu do konkretnej sytuacji biznesowej. Materiał teoretyczny ilustrowany jest przykładami z biznesu, literatury i prasy branżowej oraz filmami.

Program szkolenia

1. Prezentacja doświadczeń oraz weryfikacja poglądów Uczestników.

Ćwiczenie: opisz sytuację, w której się znajdujesz. Dlaczego zmiana jest konieczna?

2. Co powoduje, że zmiany są konieczne?:
• stabilność a zmiana w kontekście osiągania sukcesu,
• przyczyny zmian we współczesnym świecie,
• rodzaje zmian,
• przykłady firm, które przespały zmianę.

Ćwiczenie: Wyzwalacze zmian w Twojej firmie i dlaczego trudno jest wdrażać zmiany?

3. Jak zachowuje się człowiek w zmianie?:
• odczucia wobec zmian i ich przyczyny,
• typy reakcji na zmianę i związane z tym zachowania,
Model 4 Pokoje – i jego zastosowanie,
• nawyki i kluczowe zachowania w procesie zmiany.

Ćwiczenie: Ocena reakcja Indywidualna na Zmianę. Gdzie znajdujesz się w procesie zmiany?

4. Jak zachowuje się organizacja w procesie zmiany?:
• typowe błędy w przeprowadzaniu zmian w organizacji,
Model 7 Kroków w procesie zmiany,
• jak ocenić gotowość organizacji do zmiany? Narzędzie oceny.

Ćwiczenie: Co możesz zrobić, aby napędzić gotowość do zmian w Twoim konkretnym przypadku.

5. Jak zakomunikować zmianę? – Zacznij od wizji i przygotuj plan:
• jak określić cel i korzyści zmiany?,
• jakie są cechy przekonującej wizji?,
• wykorzystanie historii dla komunikacji wizji,
• rola komunikacji w procesie zmiany,
• formy komunikacji i plan komunikacji zmian,
• strategie wywierania wpływu w zmianie – czyli jak pozyskiwać wsparcie dla zmian.

Ćwiczenie: Przygotuj plan komunikacji dla zmiany, którą planujesz.

6. Kluczowe postacie w procesie zmiany:
• budowanie koalicji na rzecz zmian,
• mapa interesariuszy – Zaangażowanie kluczowych postaci w proces zmiany – Ćwiczenie: Diagnoza Postaw Interesariuszy Zmiany,
• strategie postępowania w przypadku oporu przeciw zmianie,
• program jako narzędzie wdrażania kompleksowych zmian i transformacji,
• zespół przeprowadzający zmianę – kompetencje i kryteria doboru członków zespołu.

Ćwiczenie: Określ mapę interesariuszy w procesie zmiany. Kogo obsadzisz w jakiej roli?

7. Harmonogramowanie wdrażania zmian – mapa drogowa:
• metodologia planowania i pomocne narzędzia:  mapa dla zmian, struktura podziału pracy, zasady tworzenia harmonogramu,
• możliwe ryzyka w procesie i strategie reagowania.

Ćwiczenie: Opracuj mapę drogową dla wdrożenia zmiany w organizacji.

8. Pokazywanie szybkich wyników i zakorzenianie zmiany w organizacji:
• jak można pokazać szybkie wyniki we wdrażaniu zmian?,
• wsparcie pracowników w procesie zmian, analiza luki kompetencji oraz sposoby zapewnienia wsparcia,
• ocena procesu zmian oraz pomiar efektywności. Zakotwiczenie nowych nawyków w systemach motywacyjnych,
• informacja zwrotna: reagowanie na problemy, źródła wsparcia w procesie.

9. Zwinne metody zarządzania jako odpowiedź na konieczność zmian:
• zmiany w projektach – przekleństwo czy konieczność?,
• tradycyjne podejście do zmian w projektach,
• jak zwinne zarządzanie pomaga budować zwinną organizację – czyli czego możemy nauczyć się o zmianie do AGILE?
• zakończenie szkolenia.

10. Podsumowanie i weryfikacja oczekiwań Uczestników. Przygotowanie indywidualnych zadań do wdrożenia.


*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Cena: 1790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 16:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
22-08-202423-08-2024Gdańsk
26-08-202427-08-2024Warszawa
16-09-202417-09-2024Wrocław
23-09-202424-09-2024Kraków
23-09-202424-09-2024Warszawa

Zaufali nam: