Szkolenie online Onbording od podszewki – jak przygotować i wdrożyć skuteczny program

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1390 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Beata Wiernikcka – Bełz – trener, konsultant HR, Coach, Dietcoach oraz Coach/Mentor Kryzysowy. Specjalista w zakresie budowania i wdrażania rozwiązań dedykowanych zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz szeroko pojętej efektywności osobistej. Zespoły, którymi kierowała przez 16 lat pracy w różnych firmach, efektywnie wykorzystywały nowoczesne metody i narzędzia, przyczyniając się do wzrostu poziomu motywacji pracowników i poprawy relacji międzyludzkich. Doświadczony i certyfikowany trener biznesu (Akademia Trenerów Biznesu SET) i NLP (Practitioner in the Art of NLP, Business Practitioner in the Art of NLP, Master NLP). Trener z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, rozwoju kompetencji menadżerskich oraz budowania skutecznych i zmotywowanych zespołów, wykładowca w Instytucie Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Politechnice Łódzkiej na studiach podyplomowych ZZL. Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego. Ukończyła również Polsko-Niemieckie Studium Menadżerskie.

Adresaci szkolenia

Menedżerowie i specjaliści działu HR oraz menedżerów odpowiedzialnych za proces wdrożenia nowych pracowników do organizacji.

Cel szkolenia

Przygotowanie menedżerów i specjalistów HR do przyjęcia roli projektanta, zarządzającego oraz koordynatora procesu adaptacji pracowniczej w organizacjach (niezależnie od jej wielkości, profilu, sektora czy branży). Doskonalenie umiejętności własnych w tym zakresie. W trakcie warsztatów zostanie omówione i przepracowane krok po kroku opracowanie i wdrożenie programu adaptacji pracownika.

Korzyści ze szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy:

• poznają różne podejścia do procesu onboardingu i zdefiniują najkorzystniejsze rozwiązania dla swoich firm,
• podejmą próbę stworzenia zarysu procesu,
• dowiedzą się jak samodzielnie zaprojektować proces adaptacji pracowników w organizacji,
• poznają zasady opracowania programu adaptacji wraz z dokumentacją adekwatną do potrzeb organizacji,
• poznają i przećwiczą techniki przeprowadzania rozmowy powitalnej oraz rozmowy podsumowującej (w różnych wariantach),
• poznają wskaźniki pomiaru efektywności procesu adaptacji,
• dowiedzą się jak zaprojektować optymalny i angażujący proces wdrożenia nowego pracownika we własnej firmie,
• zbudują swój wizerunek eksperta w obszarze adaptacji pracownika.

Program szkolenia

1. Onboarding – ogólna charakterystyka oraz wpływ na postrzeganie i funkcjonowanie organizacji:
• wizerunek firmy,
• lojalność talentów,
• fluktuacja i koszty zatrudnienia

2. Onboarding jako kluczowy element poprawy efektywności działania organizacji i pracowników

3. Model onbordingu w różnych kulturach organizacyjnych zgodnie z modelem Camerona i Quinna

4. Adaptacja pracowników a aktualny model biznesowy organizacji

5. Założenia programów „onboardingowych”, czyli obszary efektywnego wdrożenia pracownika. Zasada 4 C:
• obszar proceduralny – Compliance,
• obszar zadań i celów – Clarification,
• obszar „zasad gry” kultura organizacyjna – Culture,
• obszar relacji i integracji – Connection

6. Proces adaptacji społeczno – zawodowej pracownika obejmującego nowe stanowisko pracy

7. Elementy składowe procesu adaptacji w odniesieniu do treści pracy

8. Struktura i rola podmiotów wspierających proces adaptacji

9. Ryzyka psychospołeczne, wyzwania i bariery we wdrożeniach pracowników w procesach adaptacji z perspektywy nowego pracownika, jak i pozostałych członków zespołu

10. Etapy procesu adaptacji pracowniczej w oparciu o studium przypadku:
• zakres działań przed przyjęciem pracownika,
• zakres działań po przyjęciu pracownika,
• zakres działań w trakcie okresu adaptacji (harmonogramowanie),
• zakres działań na koniec procesu adaptacji,
• podsumowanie procesu, agregacja i archiwizacja danych i informacji z procesu

11. Procedura adaptacji nowego pracownika w organizacji (tryb, role, modele, obszary informacyjne, ewaluacja, horyzont czasowy)

12. Narzędzia przydatne w procesie adaptacji

Informacje organizacyjne

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

9:30 rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – 16:00 szkolenie
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
16-10-202317-10-2023Online
23-11-202324-11-2023Online

Zaufali nam: