NOWOŚĆ

Zakładowa kontrola produkcji dla producentów wyrobów budowlanych

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 1290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadząca szkolenie

Joanna Jurasz – właściciel firmy doradczej i wdrożeniowej świadczącej usługi w zakresie współpracy z producentami, Upoważnionymi przedstawicielami, importerami, dystrybutorami / sprzedawcami wyrobów budowlanych. Pierwsze doświadczenia na rynku tychże usług zdobyła już w 2009 r. Specjalizacją prowadzącej jest Zakładowa Kontrola Produkcji oraz prowadzenie postępowań o uzyskanie Krajowych oraz Europejskich Ocen Technicznych. Posiada doświadczenie przy realizacji blisko 250 współprac z Klientami produkującymi różnorodne wyroby budowlane, owocuje to gotowością do pracy nad wyrobami innowacyjnymi, realizowanymi w ramach prac badawczo-rozwojowych (B+R) oraz projektów opartych o prawa patentowe. Osoba Pani Joanny Jurasz gwarantuje więc dla tego zakresu pełne wsparcie w procesie legalnego wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu oraz rzetelnej i adekwatnej oceny zgodności. Swoją praktykę doradczo-wdrożeniową w 2017 r. Pani Joanna Jarosz rozszerzyła o możliwość realizacji specjalistycznych szkoleń branżowych.

Adresaci szkolenia

1. Podmioty wymienione w Rozporządzeniu 305/2011 (CPR) i Ustawie o wyrobach budowlanych: Producenci, Upoważnieni Przedstawiciele, którzy wprowadzają wyroby budowlane do obrotu i są objęci obowiązkiem wdrożenia system ZKP,

2. Osoby odpowiedzialne za system Zakładowej Kontroli Produkcji w firmie,

3. Pełnomocnicy ds. Jakości, Pełnomocnicy ds. ZKP, Działy Kontroli Jakości,

4. Inspektorzy jednostek certyfikujących, Auditorzy wewnętrzni systemu Zakładowej Kontroli Produkcji

5. Wszystkie osoby chcące pogłębić wiedze w tym zakresie

Cel szkolenia

Zapoznanie się z wytycznymi do: opracowania, aktualizacji, doskonalenia i/lub integracji systemu Zakładowej Kontroli Produkcji ze szczególnym uwzględnieniem dobrej praktyki. W trakcie szkolenia duży nacisk kładziemy na realne podejście do omawianego tematu z uwzględnieniem sytuacji, w których nie ma wymagań dotyczących ZKP w dokumentacji odniesienia dla produkowanych wyrobów.

Program szkolenia

1. Opracowanie dokumentacji Zakładowej Kontroli Produkcji (procedury, instrukcje, formularze),

2. Identyfikacja i identyfikowalność u Producenta wyrobu budowlanego – na co zwrócić uwagę,

3. System zarządzania jakością wg ISO 9001 a system Zakładowej Kontroli Produkcji – tworzenie zintegrowanej dokumentacji, wyznaczanie różnic

4. Opracowanie optymalnego dla Producenta planu kontroli i badań dla wyrobów budowlanych,

5. Zasady znakowania wyrobów znakiem CE (system europejski) i B (system krajowy) oraz sporządzanie Krajowej / Deklaracji Właściwości Użytkowych dla asortymentu Producenta

6. Oświadczenie o jednostkowym zastosowaniu dla wyrobów budowlanych produkowanych nieseryjnie.

Informacje organizacyjne

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k. nie posiada certyfikatu jakości ISO 9001 oraz akredytacji w przedmiotowym zakresie.

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 9:00 – 15:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
tel. 22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl

Wioletta Świercz
tel. 22 208 21 29
wioletta.swiercz@adnakademia.pl

Dostępne terminy
10-04-2024Warszawa

Zaufali nam: