Szkolenie online Zarządzanie zespołem – jak inspirować i angażować pracowników do pracy?

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1490 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności inspirowania i zapraszania członków zespołu do zaangażowanego i aktywnego działania oraz realizowania celów organizacji.

Korzyści ze szkolenia

Po szkoleniu Uczestnicy:
• nabędą umiejętności jasnej i precyzyjnej komunikacji opartej o pobudzanie do kreatywnego myślenia,
• poznają źródła motywacji poszczególnych członków zespołu,
• poznają sposoby aktywowania potencjału i zaangażowania pracowników,
• nabędą umiejętności wdrażania metod i narzędzi dopasowanych do poziomu oczekiwań zespołu,
• będą potrafili przeprowadzać rozmowy indywidualne, zarówno motywujące jak i dyscyplinujące,
• będą wyznaczali właściwe cele, w oparciu o narzędzia i wartości zespołu,
• poprzez własną postawę będą budowali swój nieformalny autorytet.

Profil Uczestnika

Uczestnicy:
• managerowie z pewnym doświadczeniem, którym zależy na lepszych wynikach pracy własnej i zespołu,
• liderzy którym zależy na dobrych relacjach z pracownikami i stworzeniu dzięki temu bazy do bardziej zaangażowanych działań zespołowych na rzecz organizacji,
• kierownicy, którzy chcą nauczyć się jak pozafinansowo motywować ludzi do pracy,
• managerowie, którzy chcą nauczyć się jasno wytyczać cele i umiejętnie je egzekwować.

Metodyka szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Zawiera mini wykłady, ćwiczenia indywidualne i grupowe, zadania/gry symulacyjne, dyskusje moderowane, studia przypadków, wymianę doświadczeń. Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne potrzebne do zastosowania w praktyce.

Trener

Kamila Karczewska – certyfikowany trener biznesu, certyfikowany coach i trener mentalny, wykładowca na UE we Wrocławiu. Facylitator Access Consciousness Bars. Współpracuje z klientami biznesowymi i indywidualnymi, jako konsultant, trener szkoleniowy i coach w obszarze rozwoju osobistego i wzmacniania pozycji rynkowej firm, również poprzez szkolenia i podwyższanie kompetencji pracowników. Swoje szkolenia prowadzi w oparciu o proces szkoleniowy zawierający elementy treningu mentalnego i accelerated learning, dzięki którym uczestnicy już od samego początku są zaangażowani i skoncentrowani na wyzwaniach z którymi na co dzień się spotykają, a podczas całego procesu dostają wszystkie odpowiedzi na pytania z którymi przyszli. Specjalizuje się w szkoleniach z obszarów: przywództwa zarządzania i budowania zespołów, komunikacji i asertywności, profesjonalnej obsługi trudnego klienta z elementami postawy i komunikacji asertywnej, zarządzania stresem, zarządzania czasem, access consciousness – pracy z uwalnianiem trudnych emocji i stresu. 12 letnie doświadczenie zawodowe zdobyła pracując na stanowiskach menedżerskich w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Kompetencji związanych z rozwojem i efektywnością osobistą uczyła się na polskich uczelniach, a także na seminariach i warsztatach u światowej sławy trenerów: AnthonyRobbins, Brian Tracy, John Maxwell, Bob Proctor. Podczas 8 letniej pracy trenerskiej przeszkoliła ponad 4.000 osób.

Anna Gąsiorowska – praktyk, mentor, coach, windykator, trener najlepszych negocjatorów w Polsce i Europie. Posiada 30 letnie doświadczenie w zarządzaniu I sprzedaży. W wieku 24 lat została Dyrektorem ds. Windykacji, Kontroli Kredytowej i Prokurentem. Zarządzała należnościami 16 spółek Grupy Kronospan w Polsce, a także pracą działów Grupy w Europie Zachodniej i Wschodniej. Od lat wspiera firmy, przedsiębiorców i osoby prywatne w etycznym odzyskiwaniu pieniędzy, przeprowadzaniu skutecznych negocjacji z kontrahentami oraz usprawnianiu komunikacji. Szkoli zespoły sprzedażowe, zakupowe, właścicieli, prezesów, księgowe i pracowników produkcji. Uczy jak rozmawiać budując relacje i przede wszystkim pokazuje, jak oddzielić emocje od problemu. Skuteczne egzekwowanie to dzisiaj cenna umiejętność, która swoje odzwierciedlenie ma w każdym sektorze firmy. Uczy, jak przeprowadzać trudne rozmowy, zarówno z klientami, jak i współpracownikami. Jest wielokrotną medalistką i Mistrzynią̨ Polski, Mistrzynią Europy i Vice Mistrzynią Świata Kettlebell sport. Trener z wieloletnim doświadczeniem i pasją. Od lat zajmuje się̨ również nowoczesną dietetyką, psychologią, coachingiem i treningiem mentalnym. Jej zdaniem, człowiek do szczęścia potrzebuje zarówno ciągłego rozwoju zawodowego, doskonalenia swoich kompetencji w pracy, ale także rozwoju fizycznego.

*Szkolenie będzie prowadził jeden dedykowany trener.

Program szkolenia

1. Trening mentalny Lidera:
• umiejętne zarządzanie własnymi emocjami, jako ważny element pracy z zespołem,
• emocjonalny detoks, czyli jak lider dba o swoją mentalną równowagę, by zadbać o siebie.

2. Komunikacja w zespole jako najważniejsza kompetencja lidera i członków zespołu:
• częste błędy w komunikacji, które mogą drogo kosztować,
• jak się komunikować, by naprawdę się rozumieć?
• 4 elementy komunikacji pogłębionej F. von Thuna,
• mówimy o tym samym, ale rozumiemy inaczej – jak unikać nieporozumień?
• wizja i nastawienie w komunikacji – od ogółu do szczegółu.

3. 4 podstawowe role lidera:
• organizowanie – pracy własnej oraz zespołu, zrozumienie vs odpowiedzialność,
• motywowanie – jako skuteczne narzędzie do realizacji celów organizacji i poszczególnych członków zespołu,
• delegowanie – jako narzędzie rozwoju pracownika i podwyższanie jego kompetencji,
• weryfikacja – by unikać błędów, nieporozumień i konsekwencji.

4. Motywowanie pracowników:
• teorie motywacji i ich zastosowanie w praktyce kierowania, wg dwuczynnikowej teorii Herzberga,
• narzędzia motywowania,
• sposoby motywowania przez komunikację,
• wyznaczanie celów i komunikowanie,
• feedback i feedforward,
• budowanie zaangażowania i zaufania, a motywowanie.
prawa motywowania wg Danego.

5. Asertywność w komunikacji i współdziałaniu:
• jak zaangażować zespół do realizowania wspólnych celów,
• 3 charakterystyczne nieświadome postawy burzące skuteczną komunikację,
• analiza transakcyjna wg E. Berna wspierająca postawę współdziałania w zespole,
• sztuka osiągania celów poprzez skuteczne ich komunikowanie.

6. Konflikty w zespole – jak im zapobiegać lub skutecznie rozwiązywać:
• organizowanie skutecznych spotkań i narad zespołowych.
• rozmowa wspierająca vs dyscyplinująca.
• narzędzia wspierające efektywne współdziałanie w zespole – Kodeks Zespołu.


*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00-15:00 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
24-07-202425-07-2024Online
22-08-202423-08-2024Online

Zaufali nam: