Kierowanie zespołem pracowniczym

Cena: 1790 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Dostępne terminy Drukuj szkolenie
16-10-202317-10-2023Katowice
19-10-202320-10-2023Gdańsk
19-10-202320-10-2023Poznań
23-10-202324-10-2023Warszawa
26-10-202327-10-2023Wrocław
09-11-202310-11-2023Kraków
16-11-202317-11-2023Poznań
20-11-202321-11-2023Warszawa
07-12-202308-12-2023Wrocław
11-12-202312-12-2023Katowice
18-12-202319-12-2023Gdańsk
21-12-202322-12-2023Warszawa
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

• umożliwienie Uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem,
• pogłębienie wiedzy o tym, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać,
• poznanie metod motywowania i wzbudzania twórczego zaangażowania członków zespołu,
• rozwijanie umiejętności określania indywidualnych cech członków zespołu, niezbędnych przy przydzielaniu odpowiednich zadań,
• poznanie sposobów formułowania celów i ustalania priorytetów,
• pogłębienie umiejętności w zakresie stosowania technik pracy zespołowej w rozwiązywaniu problemów,
• rozwinięcie umiejętności przełamywania barier komunikacyjnych,
• nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na sprawne przeprowadzenie rozmowy indywidualnej z pracownikiem,
• poznanie metod zainicjowania procesu budowania poczucia wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa wśród Członków Zespołu.

Program szkolenia

1. Kierowanie zespołem:
• zalety i wady pracy zespołowej,
• rodzaje zespołów,
• obowiązki liderów i koordynatorów,
• kompetencje kierujących zespołami.

2. Podstawy funkcjonowania zespołów:
• nadawanie uprawnień i odpowiedzialności – diagram RACI.
• dobór i rotacja członków zespołów,
• role zespołowe w praktyce,
• obowiązki i odpowiedzialność członków zespołów,
• charakterystyka skutecznych zespołów,
• przyczyny porażek  zespołów.

3. Zachowania zespołów:
• pomocne zachowania członków zespołów,
• destrukcyjne  zachowania członków zespołów,
• facylitacja w praktyce,
• zarządzanie konfliktami w zespole,
• style i techniki kierowania sytuacją konfliktową,
• asertywność i obrona przed manipulacją,
• typowe trudności w pracy zespołowej i metody radzenia sobie z nimi.

4. Motywowanie pracowników:
• teorie motywacji i ich zastosowanie w praktyce kierowania,
• narzędzia motywowania,
• sposoby motywowania przez komunikację,
• wyznaczanie celów i komunikowanie,
• feedback a motywowanie,
• budowanie zaangażowania i zaufania a motywowanie.

5. Zebrania zespołów:
• nieefektywne zebrani i ich przyczyny,
• przygotowanie i organizacja spotkania,
• role podczas zebrania i facylitacja zebrań,
• procesy grupowe i ich znaczenie,
• zarządzanie przestrzenią podczas różnych typów spotkań.

6. Delegowanie zadań:
• zalety delegowania,
• co i jak delegować?
• ograniczenia do delegowania i do przyjmowania delegowanych zadań,
• delegowanie metoda pięciu kroków,
• delegowanie zadań a delegowanie uprawnień.

7. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji przez zespół:
• zespołowe podejmowanie decyzji,
• proces podejmowania decyzji,
• droga do konsensusu,
• zjawiska utrudniające podejmowanie decyzji,
• techniki wspomagające rozwiązywanie problemów: burza mózgów, diagram pokrewieństwa, WAU, drabina wniosków, diagram SIPOC, Way-Way, Diagram Pareto, Diagram Ishikawy, matryce decyzyjne, analiza pola sił itp.

8. Kontrolowanie:
• system pomiaru wydajności zespołów,
• kontrolowanie nakładów i wyników,
• budowanie i wybieranie i wskaźników oraz ich wykorzystanie w procesie kontroli,
• systemy kontroli.

Informacje organizacyjne

Cena: 1790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia

Miejsce i godziny zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
16-10-202317-10-2023Katowice
19-10-202320-10-2023Gdańsk
19-10-202320-10-2023Poznań
23-10-202324-10-2023Warszawa
26-10-202327-10-2023Wrocław
09-11-202310-11-2023Kraków
16-11-202317-11-2023Poznań
20-11-202321-11-2023Warszawa
07-12-202308-12-2023Wrocław
11-12-202312-12-2023Katowice
18-12-202319-12-2023Gdańsk
21-12-202322-12-2023Warszawa

Zaufali nam: