PRAKTYCZNE WARSZTATY

Szkolenie online Przychody i koszty w ujęciu prawa podatkowego i bilansowego 2023 rok – warsztaty – 2 dni praktycznych aspektów rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1390 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Jak prawidłowo wyliczyć podatek dochodowy od osób prawnych? Na co zwrócić szczególną uwagę? Przepisy ustawy CIT są przedmiotem corocznych nowelizacji, zdarza się, że ustawodawca uchyla bądź zmienia je również w trakcie roku podatkowego. Wszystko to powoduje, że ustawy stają się nieczytelne, zaś podatnicy dopiero na etapie interpretacji czy orzeczeń sądowych dowiadują się jak w praktyce zastosować przepisy. Niniejsze warsztaty koncentrują się na praktycznych przykładach i wyliczeniach najczęściej występujących transakcji w firmach. Razem wyliczmy podatek i omówimy najważniejsze zagadnienia z nim związane. Wspólnie wypełnimy deklaracje i zgromadzimy niezbędną dokumentację.

Prowadzący szkolenie

Anna Karczewska – doradca podatkowy; ukończyła Podyplomowe Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje pracę doktorską poświęconą koncepcji oraz ewolucji pojęcia dochodu w ustawach podatkowych. Doświadczenia zawodowe zdobywała w pracy w aparacie skarbowym, Ministerstwie Finansów oraz sektorze prywatnym pracując jako tax manager w międzynarodowym holdingu czy dyrektor departamentu podatków bezpośrednich i międzynarodowych w kancelarii podatkowej. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (m.in. dla Krajowej Administracji Skarbowej z międzynarodowego prawa podatkowego oraz MDR). Wieloletnia wykładowczyni na podyplomowych studiach z zakresu prawa podatkowego w SGH. Uznany ekspert w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, prelegentka na konferencjach poświęconych zagadnieniem podatkowym. Członkini International Fiscal Association. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu przepisów prawa i podatków.

Program szkolenia

I. Zagadnienia wprowadzające:

1. Prawo podatkowe i prawo bilansowe – wzajemne relacje i powiązania.

2. Pojęcie przychodu w prawie podatkowym a pojęcie przychodu w prawie bilansowym.

3. Pojęcie kosztów w prawie podatkowym i bilansowym.

4. Bezpośredni i pośredni związek przyczynowy pomiędzy kosztem a przychodem w prawie podatkowym i bilansowym.

II. Przychody w praktyce – najnowsze interpretacje i orzecznictwo:

1. Przychód w świetle prawa bilansowego.

2. Przychód w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

3. Pojęcie przychodu w kontekście Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej.

4. Przychody rachunkowe nie stanowiące przychodu dla celów podatkowych.

5. Różnice w momencie rozpoznania przychodów:
a) data powstania przychodu,
b) płatność „z góry” a rozliczenie przychodu,
c) sprzedaż na raty,
d) data powstania przychodu z tytułu odszkodowania.

6. Przychody podatkowe nie będące przychodami rachunkowymi.

7. Przychód z tytułu refakturowania.

8. Przychód z nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń:
a) czym są nieodpłatne świadczenia,
b) nieodpłatne świadczenia niestanowiące przychodu podatkowego.

9. Odsetki a przychód.

10. Zaliczki, przedpłaty, zadatki.

11. Obniżanie przychodu o zwroty, rabaty, bonifikaty, skonta.

III. Koszty w praktyce – najnowsze interpretacje i orzecznictwo:

1. Podstawowe zasady kwalifikacji wydatków.

2. Koszty podatkowe i niepodatkowe (katalog NKUP).

3. Szczególne rodzaje kosztów:
a) koszty pracownicze z bilansowego i podatkowego punktu widzenia,
b) koszty reklamy i reprezentacji,
c) koszty nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
d) koszty finansowania dłużnego,
e) koszty finansowania własnego,
f) koszty podatkowe i niepodatkowe nieodliczonego podatku VAT,
g) odpisywanie w koszty należności straconych,
h) darowizny jako koszt podatkowy – ujęcie bilansowe i podatkowe,
i) płatności transgraniczne w kosztach podatkowych,
j) przeliczenia transakcji w walutach obcych,
k) podatek u źródła, wyliczanie, ubruttowienie na przykładach praktycznych,
l) samochody w firmie,
m) leasing operacyjny a finansowy – różnice bilansowe i podatkowe,
n) kary umowne i odszkodowania,
o) opodatkowanie prezentów dla kontrahentów,
p) odsetki.

IV. Alokacja kosztów uzyskania przychodów według klucza przychodowego:

1. Pojęcie przychodów z zysków kapitałowych.

2. Klucz alokacji kosztów do przychodów z zysków kapitałowych.

3. Najnowsze stanowisko organów podatkowych.

4. Analiza ryzyka prawidłowości klasyfikowania przepływów jednostki.

V. Podatek u źródła – na przykładach:

1. Przeliczanie najczęściej występujących transakcji:
a) odsetki,
b) dywidendy,
c) należności licencyjne,
d) usługi niematerialne.

VI. Podatek od przerzuconych dochodów i instrumenty hybrydowe:

1. Nowe regulacje.

2. Podatek od przerzuconych dochodów na przykładzie.

3. Instrumenty hybrydowe – na przykładzie.

VII. Deklaracje podatkowe – praktyczne aspekty wypełniania:

1. CIT – 8.

2. TP – RC.

3. IFT – 2R/IFT- 1R.

4. CIT – 10Z.

5. CIT – MIT.

Informacje organizacyjne

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
14-03-202415-03-2024Online
21-05-202422-05-2024Online

Zaufali nam: