Zarządzanie flotą samochodową w firmach

Cena: 890 + 23% VAT

Kategoria: , , ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 890 + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Oferta szkoleniowa skierowana jest do pracowników działów flotowych niezależnie od piastowanego stanowiska. Także dla osób z wyższej kadry zarządzającej np. członków zarządów i dyrektorów nadzorujących pracę takiej komórki, a dążących do bliższego poznania różnych aspektów funkcjonowania floty samochodowej w firmie. Na szkolenia zapraszamy również osoby których zarządzanie flotą to tylko część obowiązków służbowych: działy finansowo-księgowe oraz pracowników działu administracji.

Cel szkolenia

Celem głównym szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat najistotniejszych zagadnień dotyczących funkcjonowania pojazdów wykorzystywanych w działalności firm, a tym samym podniesienie poziomu kompetencji w zakresie umiejętności zarządczych w tym aspekcie. Cele szczegółowe to:
• omówienie zagadnień serwisowania pojazdów służbowych i kwestii współpracy z warsztatami naprawczymi. Wskazówki pozwalające na właściwe sformułowanie umów dwustronnych mogących zbudować optymalne warunki współpracy, a co w konsekwencji najważniejsze – umożliwią pełną mobilność floty.
• zapoznanie z różnymi możliwościami finansowania samochodów, jak też złożonego zagadnienia doboru kryteriów przy wyborze konkretnych typów, marek i modeli do floty firmowej. Analiza dylematu: zakup za gotówkę, leasing czy też najem długoterminowy.
• analiza kosztów całkowitych posiadania pojazdów w przedsiębiorstwie (Total Cost of Ownership). Kontrolowanie i obniżanie kosztów, szacowanie ryzyka wartości rezydualnej, wskazanie możliwości redukcji kosztów flotowych.
• przybliżenie tematyki ubezpieczeń komunikacyjnych oraz szkód we flocie firmowej. Zapoznanie uczestnika z zarządzaniem szkodowością samochodów służbowych, przede wszystkim na podstawie praktycznych przykładów.
• nabycie wiedzy w zakresie bardzo istotnej kwestii zaopatrzenia pojazdów firmowych w paliwo. Rozważenie korzyści/wad dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia, wskazanie na typowe błędy w tej mierze mogące generować dodatkowe koszty dla firmy.
• zapoznanie z podstawowymi systemami oraz analiza zasadności korzystania ze wsparcia informatycznego i telemetrycznego w zarządzaniu flotą. Ocena kiedy, przy jakiej specyfice pracy, jest to niezbędne, a kiedy Fleet Manager może poradzić sobie przy pomocy prostszych narzędzi.
• uświadomienie występowania specyficznych ryzyk w pracy Fleet Managera oraz radzenia sobie w trudnych, np. psychologicznie, sytuacjach w aspekcie opieki nad flotą firmową.

Korzyści ze szkolenia

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu z zarządzania flotą samochodową każdy uczestnik dowie się w jaki sposób prawidłowo zarządzać pojazdami w dużych flotach, a także w małych przedsiębiorstwach posiadających kilka pojazdów. Pod okiem specjalisty-praktyka otrzyma niezbędną wiedzę, której źródłem są praktyczne doświadczenia prowadzącego, jak też innych uczestników. Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie wprowadzić usprawnienia w pracy swojego działu, a co za tym idzie, wpłynąć na poprawę i/lub optymalizację funkcjonowania floty w firmie. Oprócz tych bezpośrednich korzyści związanych ze wskazywaniem konkretnych rozwiązań stosowanych w branży, każdy uczestnik wyjdzie ze szkolenia ze wzmocnioną motywacją do pracy, jak i refleksją na temat konieczności rozwoju osobistego i zawodowego.

Program szkolenia

Podczas intensywnego szkolenia uczestnik nauczy się i zdobędzie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Jakie zastosować rozwiązania mając na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników oraz floty?

2. W jaki sposób zbudować regulamin korzystania samochodów służbowych w firmie a co za tym idzie określić jasne zasady użytkowania pojazdów służbowych?

3. Jak zbudować dobrą współpracę z warsztatami naprawczymi, co umożliwi pełną mobilność i optymalny stan techniczny naszej floty?

4. Jak wybrać odpowiedni sposób finansowania samochodów oraz jakie kryteria uwzględnić przy wyborze konkretnych typów, marek i modeli do floty firmowej?

5. Jak identyfikować koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem samochodów, a następnie kontrolować je i redukować?

6. Jak zarządzać szkodowością samochodów służbowych, przede wszystkim na podstawie przykładów  z życia wziętych?

7. Jak najbardziej optymalnie zorganizować zaopatrzenie pojazdów firmowych w paliwo?

8. Czy i jak korzystać ze wsparcia informatycznego i telemetrycznego w zarządzaniu flotą?

9. Jakie specyficzne ryzyka i problemy występują w pracy Fleet Managera oraz jak radzić sobie w trudnych sytuacjach w aspekcie opieki nad flotą firmową?

10. Jakie są najistotniejsze kwestie prawne w pracy Fleet Managera?

11. Pytania i odpowiedzi dot. zarządzania flotą samochodową w firmach.

Informacje organizacyjne

Cena: 890 + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
10-10-2024Warszawa

Zaufali nam: