MS PowerPoint poziom zaawansowany – tworzenie profesjonalnych prezentacji

Cena: 790 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu pogłębienie posiadanej wiedzy dot. tworzenia slajdów w programie PowerPoint.
Przeznaczone jest ono dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu przygotowywania prezentacji i chcących ją poszerzyć.

Korzyści ze szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie m. in. wiedział, jak stworzyć spójną prezentację i tworzyć efektowne grafiki, które ją urozmaicą. Nauczy się wykorzystywać animacje i pliki multimedialne, by ożywić i wzmocnić przekaz. Pozna też dobre praktyki przygotowywania i tworzenia prezentacji, która przekonuje i na długo zapada w pamięć.

Program szkolenia

I. Spójna prezentacja

1. Kolorystyka prezentacji – tworzenie własnego schematu kolorów

2. Układy slajdów – tworzenie nowych, wykorzystywanie wbudowanych

3. Wzorce slajdów – zarządzanie ogólnym wyglądem wszystkich slajdów z jednego miejsca, automatyczne ujednolicenie czcionki na wszystkich slajdach, dodawanie kilku wzorców w jednym pliku – po co i jak to robić

4. Motywy – wykorzystywanie elementów z wbudowanych motywów i dostosowywanie ich do swojego pomysłu; tworzenie własnego motywu i wykorzystywanie go w innych prezentacjach

5. Łączenie slajdów pochodzących z innych prezentacji – z zachowaniem spójności motywu

6. Wzorce notatek, materiałów informacyjnych (opcjonalnie)

7. Porządkowanie slajdów dzięki sekcjom (opcjonalnie)

II. Tekst w prezentacji

1. Sposoby szybkiego wprowadzania tekstu do prezentacji

2. SmartArt jako szybkie narzędzie wizualizowania tekstu – wybrane zagadnienia edycji i animacji grafik

III. Ożywianie przekazu dzięki filmom i sensownym animacjom

1. Wyzwalacze – ich zastosowanie w niestandardowej animacji, narzędzie „okienko zaznaczania”

2. Kompletna animacja jednego obiektu – od pojawienia się na slajdzie do jego opuszczenia

3. Możliwości pracy z filmem pochodzącym z Internetu i dysku

4. Sposoby wyświetlania filmu

5. Zakładki w filmie i ich zastosowanie

6. Łączenie animacji z wyświetlanym filmem

7. Ustawianie klatki tytułowej

8. Wybór określonej sceny z filmu

9. Kompresja osadzonego pliku (opcjonalnie)

IV. Obraz w prezentacji

1. Dostosowywanie zdjęć do potrzeb prezentacji (np. kadrowanie, usuwanie tła, zmiana kolorystyki)

2. Rysowanie nieszablonowych kształtów

3. Wypełnianie obrazem kształtów i liter

4. Film jako tło kształtów i liter

5. Wykorzystywanie kolorów ze zdjęć: przenoszenie ich na tekst i grafikę, używanie kodu RGB

6. Zapisywanie stworzonych grafik jako oddzielnego pliku JPG, PNG

7. Zapisywanie slajdów w postaci obrazów

V. Nowości wersji „PowerPoint 365” (opcjonalnie)

1. Nowe typy obrazów, ikony

2. Modele 3D i ich animacja

3. Efekt animacyjny „płynna zmiana” („morph”)

4. Narzędzie linkujące „powiększenie” (tzw. interaktywna agenda).

W zależności od sposobu pracy i woli grupy mogą zostać zrealizowane również tematy opcjonalne.

Informacje organizacyjne

Cena: 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 09:00 – 15:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Justyna Świdnicka
22 208 28 47
justyna.swidnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
05-05-2023Warszawa
05-06-2023Warszawa
30-08-2023Warszawa
04-10-2023Warszawa
15-11-2023Warszawa
06-12-2023Warszawa

Zaufali nam: