Podatek VAT 2022 po zmianach oraz kierunki nowelizacji i podsumowanie wcześniejszych zmian

Kategoria: ,

Dostępne terminy
27-07-2022Gdańsk
27-07-2022Kraków
27-07-2022Warszawa
28-07-2022Poznań
28-07-2022Wrocław
28-07-2022Toruń
28-07-2022Katowice
26-08-2022Katowice
29-08-2022Wrocław
30-08-2022Kraków
30-08-2022Gdańsk
30-08-2022Poznań
30-08-2022Warszawa
31-08-2022Łódź
16-09-2022Warszawa
20-09-2022Katowice
26-09-2022Gdańsk
26-09-2022Łódź
27-09-2022Warszawa
27-09-2022Poznań
28-09-2022Wrocław
29-09-2022Warszawa
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 690 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Prowadzący*

Aneta Lech-Pożarowska – doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Autor licznych artykułów ukazujących się na łamach prasy branżowej oraz autor i współautor wielu publikacji poświęconych ustawie VAT, m.in. „VAT – ewidencjonowanie i dokumentowanie w świetle nowych przepisów”.

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. Jest autorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT” czy też „Przeglądu Podatku dochodowego”. W 2012 r. Marcin Pacyna wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Iwona Biernat-Baran – Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz izbie skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Poza pracą zawodową realizuje również pasje naukowe jako doktorant w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA UJ, gdzie kończy przygotowywać pracę doktorską dotyczącą kontroli podatkowej. Na tym Wydziale prowadzi również zajęcia dla studentów z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym proceduralnym. Posiada bogate doświadczenie związane z kontrolą podatkową. Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym. Prezes Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.

Jacek Matarewicz – adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł. Ekspert BCC ds. VAT, akcyzy oraz prawa karnoskarbowego. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Floryda. Uczestniczył w procesach konsolidacji oraz przeglądach podatkowych największych polskich firm zajmujących się dystrybucją i obrotem energii elektrycznej. Uczestniczył i kierował zespołami w licznych projektach obejmujących przegląd prawidłowości rozliczeń VAT w spółkach. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu podatników w postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach kontrolnych, a także przed sądami administracyjnymi.

Michał Krawczyk – specjalista podatkowy, trener. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego i szkoleń podatkowych. Ponadto jest partnerem biznesowym w Spółce Doradztwa Podatkowego TAX SUPPORT CENTER Sp. z o.o. we Wrocławiu. Pracę w dziedzinie podatków rozpoczął w 1999 r. natomiast działalność szkoleniową w 2008 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik Tax Advisors Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego (TAXAGROUP) oraz pracownik organów podatkowych. Jest absolwentem Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Szkoły Trenerów i Coachów Biznesu Grupy SET. W latach 1999–2003 pracował w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w Wydziale Podatku od towarów i usług, a w latach 2003–2011 i 2012-2014 w Dziale Kontroli Podatkowej Urzędu Skarbowego, gdzie zajmował się kontrolą podatkową, poczynając od stanowiska Inspektora do Starszego Komisarza Skarbowego. W latach 2011–2012 pracował również w Spółce z o.o. jako Dyrektor Administracyjno-Finansowy. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów cykl szkoleń dotyczących kontroli podmiotów handlujących przez Internet oraz w zakresie procedury kontroli podatkowej i skarbowej. Prowadził również szkolenia w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Prowadzi szkolenia w zakresie przepisów Ordynacji Podatkowej, w tym zagadnień dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego, procedury kontroli podatkowej, postępowania celno-skarbowego, postępowania podatkowego oraz podatków VAT i CIT. Jest autorem i współautorem prasowych i książkowych publikacji podatkowych.

*szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Program

CZĘŚĆ I: Podatek VAT w 2022 r. po zmianach wynikających z „Polskiego Ładu”

1.Grupa VAT jako nowa kategoria podatnika – od lipca 2022 r.:
a)zasady opodatkowania wewnątrz grupy,
b)stosowanie proporcji odliczania VAT od zakupów mieszanych,
c)mechanizm podzielonej płatności w GV,
d)dokumentacja w GV,
e)rejestracja GV i przesłanki do założenia GV,
f)zwroty VAT,
g)odpowiedzialność poszczególnych członków GV za zobowiązania Grupy,
h)rozliczenia po zakończeniu statutu podatnika przez GV.

2.Możliwość opodatkowania VAT niektórych usług finansowych.
3.Szybki zwrot VAT dla podatników stosujących rozliczenia bezgotówkowe.
4.Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla określonych czynności dokonywanych z mocy prawa.
5.Zmiany w kodach CN.
6.Zmiany w deklaracjach kwartalnych.

CZĘŚĆ II: Podatek VAT w 2022 r. po zmianach wynikających z pakietu „KSEF”

1.Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF) w 2022 jako wstęp do obligatoryjnego stosowania od 2023 roku.
2.Faktura ustrukturyzowana jako rodzaj faktury elektronicznej.
3.Brak zależności wystawiania faktur w KSEF od uzyskania akceptacji odbiorcy.
4.Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.
5.Korygowanie faktur ustrukturyzowanych.
6.Zniesienie uciążliwych warunków dla faktur korygujących w zakresie posiadania dokumentacji uzgodnieniowej.
7.Duplikaty oraz noty.
8.Sposób autoryzacji w systemie KSeF oraz wyznaczanie osób upoważnionych (w tym uprawnienia służb księgowych i biur rachunkowych).
9.Możliwość przekazania danych faktury podmiotom trzecim bez ingerencji systemowej (tzw. anonimowy dostęp i jego praktyczne znaczenie).
10.Przyspieszony zwrot VAT w przypadku stosowania faktur ustrukturyzowanych.
11.Faktury ustrukturyzowane wystawiane dla konsumentów.
12.Ułatwienia w zakresie zapewnienia autentyczności, integralności oraz czytelności.
13.Ułatwienia w zakresie JPK_FA.
14.Zmiany w fakturowaniu (zaliczki, korekty, duplikaty, terminy).

CZĘŚĆ III: Podatek VAT w 2022 r. po zmianach wynikających z pakietu „SLIM VAT 2”

1.Dostosowanie przepisów do Brexitu (zapisy dotyczące Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej).
2.Transakcje łańcuchowe i dostosowanie przepisów dotyczących organizacji transportu w eksporcie towarów i WDT.
3.Określenie momentu ujęcia korekty WNT i importu usług.
4.Możliwość korekty deklaracji w zakresie importu towarów w celu uniknięcia prawa do utraty rozliczenia importu w deklaracji .
5.Zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności przedstawicieli bezpośrednich i pośrednich w imporcie towarów.
6.Oświadczenia niezbędne przy sprzedaży budynków, lokali i budowli składane w akcie notarialnym.
7.Uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług oraz dostawy odwróconej (problematyka 3 miesięcy na ujęcie importu usług) – powrót do zasad sprzed 2017 r.
8.Uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu WNT (problematyka 3 miesięcy na ujęcie importu usług) – powrót do zasad sprzed 2017 r.
9.Sposób rozliczania WNT w razie otrzymania faktury po 3 miesiącach.
10.Możliwość korygowania podatku naliczonego za różne okresy.
11.Zmiana terminu na zgłoszenie VAT-26 (samochody osobowe).
12.Zmiany w uldze na złe długi (wydłużenie okresu na zastosowanie ulgi, zniesienie różnych ograniczeń formalnych, wprowadzenie ulgi w odniesieniu do konsumentów).
13.Rachunek VAT: możliwość przelewania środków z rachunków VAT w różnych bankach.
14.Zapłata KRUS z rachunku VAT.

CZĘŚĆ IV: Podatek VAT w 2022 r. po zmianach wynikających z pakietu JPK

1.Specjalne oznaczenia dla podatników ułatwiających poprzez użycie interfejsu elektronicznego dokonanie na terytorium Unii Europejskiej określonych czynności (pakiet e-commerce).
2.Specjalne oznaczenia dla podatników ułatwiających dostawy, którzy nie korzystają z procedury szczególnej (pakiet e-commerce).
3.Zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE” (pakiet e-commerce).
4.Obowiązek stosowania określonych oznaczeń w razie korzystania z ulgi na złe długi.
5.Zbiorcze wykazywanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone oraz faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną.
6.GTU – zmiana oznaczeń niektórych czynności.
7.Pozostałe zmiany (zmiany w oznaczeniach transakcji powiązanych –TP, zmiany w ujmowaniu importu towarów, ujmowanie faktur korygujących za pomocą dokumentu WEW, zmiany w oznaczeniach MPP).

CZĘŚĆ V: Podatek VAT w 2022 r. propozycje zmian z pakietu „SLIM VAT 3”

1.Podniesienie progu dla małego podatnika do 2 mln euro rocznie
2.Uregulowanie właściwych kursów walut stosowanych do przeliczenia podstawy opodatkowania przy korektach in plus oraz in minus.
3.WDT – doprecyzowanie, że w razie otrzymania dokumentów z opóźnieniem wykazuje się w dacie powstania obowiązku podatkowego.
4.Zmiany w zwolnieniach z VAT dla zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz importu towarów dla palcówek dyplomatycznych.
5.Zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT
6.Podniesienie z 500 do 10 tyś. Zł progu, który pozwala na przyjęcie, że proporcja odliczenia wynosi 100% (pod warunkiem, że przekroczyła 98 %).
7.Brak konieczności uwzględniania korekty rocznej podatku naliczonego, jeżeli proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji wstępnej.
8.Wprowadzenie przepisu o braku obowiązku wystawienia faktury w przypadku, gdy wpłata zaliczki oraz dostawa towarów/usługa zostaną dokonane w tym samym okresie rozliczeniowym.
9.Możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej z tytułu otrzymania płatności na rachunek VAT w przypadku zmiany faktora.
10.Brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących on line.
11.Obniżenie 20% sankcji VAT do 10% oraz 15 % sankcji do 5%; możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe.
12.Umożliwienie zasad korygowania transakcji rozliczanych w ramach OSS oraz IOSS, gdy podatnik na moment jej składania nie korzysta z procedury OSS.
13.Możliwość przelewów VAT pomiędzy rachunkami VAT członków grupy VAT.
14.Wprowadzenie zmian w zakresie WIS, WIA.

Informacje organizacyjne

Cena: 690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Szkolenie realizowane również w formie online

Godziny i miejsce zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

NOWOŚĆ
Po szkoleniu wykładowca pozostaje przez godzinę do Państwa dyspozycji w celu dodatkowych konsultacji.

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy

27-07-2022Gdańsk
27-07-2022Kraków
27-07-2022Warszawa
28-07-2022Poznań
28-07-2022Wrocław
28-07-2022Toruń
28-07-2022Katowice
26-08-2022Katowice
29-08-2022Wrocław
30-08-2022Kraków
30-08-2022Gdańsk
30-08-2022Poznań
30-08-2022Warszawa
31-08-2022Łódź
16-09-2022Warszawa
20-09-2022Katowice
26-09-2022Gdańsk
26-09-2022Łódź
27-09-2022Warszawa
27-09-2022Poznań
28-09-2022Wrocław
29-09-2022Warszawa

Zaufali nam: