Szkolenie online Podatek VAT 2022/2023 po zmianach oraz kierunki nowelizacji i podsumowanie wcześniejszych zmian

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 540 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
PROMOCJA

Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób na to samo szkolenie online, otrzymają Państwo darmowy dostęp do webinaru „Korekta podatku VAT”.

Webinar dostępny jest dzięki współpracy z portalem taxfin.pl

Prowadzący

Aneta Lech-Pożarowska – doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Autor licznych artykułów ukazujących się na łamach prasy branżowej oraz autor i współautor wielu publikacji poświęconych ustawie VAT, m.in. „VAT – ewidencjonowanie i dokumentowanie w świetle nowych przepisów”.

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. Jest autorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT” czy też „Przeglądu Podatku dochodowego”. W 2012 r. Marcin Pacyna wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Michał Krawczyk – specjalista podatkowy, trener. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego i szkoleń podatkowych. Ponadto jest partnerem biznesowym w Spółce Doradztwa Podatkowego TAX SUPPORT CENTER Sp. z o.o. we Wrocławiu. Pracę w dziedzinie podatków rozpoczął w 1999 r. natomiast działalność szkoleniową w 2008 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik Tax Advisors Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego (TAXAGROUP) oraz pracownik organów podatkowych. Jest absolwentem Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Szkoły Trenerów i Coachów Biznesu Grupy SET. W latach 1999–2003 pracował w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w Wydziale Podatku od towarów i usług, a w latach 2003–2011 i 2012-2014 w Dziale Kontroli Podatkowej Urzędu Skarbowego, gdzie zajmował się kontrolą podatkową, poczynając od stanowiska Inspektora do Starszego Komisarza Skarbowego. W latach 2011–2012 pracował również w Spółce z o.o. jako Dyrektor Administracyjno-Finansowy. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów cykl szkoleń dotyczących kontroli podmiotów handlujących przez Internet oraz w zakresie procedury kontroli podatkowej i skarbowej. Prowadził również szkolenia w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Prowadzi szkolenia w zakresie przepisów Ordynacji Podatkowej, w tym zagadnień dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego, procedury kontroli podatkowej, postępowania celno-skarbowego, postępowania podatkowego oraz podatków VAT i CIT. Jest autorem i współautorem prasowych i książkowych publikacji podatkowych.

*szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Program

CZĘŚĆ I: Zmiany w VAT na lata 2022-2023 wynikające z „Polskiego Ładu”
1.Grupa VAT jako nowa kategoria podatnika – od stycznia 2023 r.:
a)zasady opodatkowania wewnątrz grupy,
b)stosowanie proporcji odliczania VAT od zakupów mieszanych,
c)mechanizm podzielonej płatności w GV,
d)dokumentacja w GV,
e)rejestracja GV i przesłanki do założenia GV,
f)zwroty VAT,
g)odpowiedzialność poszczególnych członków GV za zobowiązania Grupy,
h)rozliczenia po zakończeniu statutu podatnika przez GV,
i)zasady prowadzenia ewidencji do 30.06.2023 oraz od 1.07.2023r.
2.Możliwość opodatkowania VAT niektórych usług finansowych, w tym obowiązek podatkowy, fakturowanie, odliczanie VAT, itp.
3.Szybki zwrot VAT dla podatników stosujących rozliczenia bezgotówkowe.
4.Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla określonych czynności dokonywanych z mocy prawa.
5.Zmiany w deklaracjach kwartalnych.

CZĘŚĆ II: Podatek VAT w latach 2022 r.-2023 po zmianach wynikających z pakietu „KSEF”
1.Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF) w 2022 jako wstęp do obligatoryjnego stosowania. Wdrożenie procedur przygotowawczych do systemu obowiązkowego.
2.Faktura ustrukturyzowana jako rodzaj faktury elektronicznej.
3.Brak zależności wystawiania faktur w KSEF od uzyskania akceptacji odbiorcy.
4.Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.
5.Korygowanie faktur ustrukturyzowanych.
6.Zniesienie uciążliwych warunków dla faktur korygujących w zakresie posiadania dokumentacji uzgodnieniowej.
7.Duplikaty oraz noty.
8.Sposób autoryzacji w systemie KSeF oraz wyznaczanie osób upoważnionych (w tym uprawnienia służb księgowych i biur rachunkowych).
9.Możliwość przekazania danych faktury podmiotom trzecim bez ingerencji systemowej (tzw. anonimowy dostęp i jego praktyczne znaczenie).
10.Przyspieszony zwrot VAT w przypadku stosowania faktur ustrukturyzowanych.
11.Faktury ustrukturyzowane wystawiane dla konsumentów.
12.Ułatwienia w zakresie zapewnienia autentyczności, integralności oraz czytelności.
13.Ułatwienia w zakresie JPK_FA.
14.Zmiany w fakturowaniu (zaliczki, korekty, duplikaty, terminy).

CZĘŚĆ III: Podatek VAT w 2022 r. po zmianach wynikających z pakietu „SLIM VAT 2”
1.Dostosowanie przepisów do Brexitu (zapisy dotyczące Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej).
2.Transakcje łańcuchowe i dostosowanie przepisów dotyczących organizacji transportu w eksporcie towarów i WDT.
3.Określenie momentu ujęcia korekty WNT i importu usług.
4.Możliwość korekty deklaracji w zakresie importu towarów w celu uniknięcia prawa do utraty rozliczenia importu w deklaracji .
5.Zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności przedstawicieli bezpośrednich i pośrednich w imporcie towarów.
6.Oświadczenia niezbędne przy sprzedaży budynków, lokali i budowli składane w akcie notarialnym.
7.Uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług oraz dostawy odwróconej (problematyka 3 miesięcy na ujęcie importu usług) – powrót do zasad sprzed 2017 r.
8.Uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu WNT (problematyka 3 miesięcy na ujęcie importu usług) – powrót do zasad sprzed 2017 r.
9.Sposób rozliczania WNT w razie otrzymania faktury po 3 miesiącach.
10.Możliwość korygowania podatku naliczonego za różne okresy.
11.Zmiana terminu na zgłoszenie VAT-26 (samochody osobowe).
12.Zmiany w uldze na złe długi (wydłużenie okresu na zastosowanie ulgi, zniesienie różnych ograniczeń formalnych, wprowadzenie ulgi w odniesieniu do konsumentów).
13.Rachunek VAT: możliwość przelewania środków z rachunków VAT w różnych bankach.
14.Zapłata KRUS z rachunku VAT.

CZĘŚĆ IV: Podatek VAT w 2022 r. po zmianach wynikających z pakietu JPK
1.Specjalne oznaczenia dla podatników ułatwiających poprzez użycie interfejsu elektronicznego dokonanie na terytorium Unii Europejskiej określonych czynności (pakiet e-commerce).
2.Specjalne oznaczenia dla podatników ułatwiających dostawy, którzy nie korzystają z procedury szczególnej (pakiet e-commerce).
3.Zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE” (pakiet e-commerce).
4.Obowiązek stosowania określonych oznaczeń w razie korzystania z ulgi na złe długi.

CZĘŚĆ V: Podatek VAT w 2022 r. – propozycje zmian z pakietu „SLIM VAT 3” od IV kwartału 2022
1.Podniesienie progu dla małego podatnika do 2 mln euro rocznie
2.Uregulowanie właściwych kursów walut stosowanych do przeliczenia podstawy opodatkowania przy korektach in plus oraz in minus.
3.WDT – doprecyzowanie, że w razie otrzymania dokumentów z opóźnieniem wykazuje się w dacie powstania obowiązku podatkowego.
4.Zmiany w zwolnieniach z VAT dla zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz importu towarów dla palcówek dyplomatycznych.
5.Zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT
6.Podniesienie z 500 do 10 tyś. Zł progu, który pozwala na przyjęcie, że proporcja odliczenia wynosi 100% (pod warunkiem, że przekroczyła 98 %).
7.Brak konieczności uwzględniania korekty rocznej podatku naliczonego, jeżeli proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji wstępnej.
8.Wprowadzenie przepisu o braku obowiązku wystawienia faktury w przypadku, gdy wpłata zaliczki oraz dostawa towarów/usługa zostaną dokonane w tym samym okresie rozliczeniowym.
9.Możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej z tytułu otrzymania płatności na rachunek VAT w przypadku zmiany faktora.
10.Brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących on line.
11.Obniżenie 20% sankcji VAT do 10% oraz 15 % sankcji do 5%; możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe.
12.Umożliwienie zasad korygowania transakcji rozliczanych w ramach OSS oraz IOSS, gdy podatnik na moment jej składania nie korzysta z procedury OSS.
13.Możliwość przelewów VAT pomiędzy rachunkami VAT członków grupy VAT.
14.Wprowadzenie zmian w zakresie WIS, WIA.

Informacje organizacyjne

Cena: 540 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

PROMOCJA
Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób na to samo szkolenie online, otrzymają Państwo darmowy dostęp do webinaru „Korekta podatku VAT”.
Webinar dostępny jest dzięki współpracy z portalem taxfin.pl

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie również w formie stacjonarnej

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-16:00

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
16:00 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@akademiamddp.pl

Joanna Domaszewska 
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

30-08-2022Online
16-09-2022Online
27-09-2022Online

Zaufali nam: