Szkolenie online Podatek VAT 2023 z uwzględnieniem zmian wynikających z SLIM-VAT-3, SLIM-VAT-2 „Polskiego Ładu” i innych, w tym zapowiedź KSeF – kierunki nowelizacji i podsumowanie wcześniejszych zmian

Cena: 690 zł + 23% VAT

Kategoria: , ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 690 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Aneta Lech-Pożarowska – doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Autor licznych artykułów ukazujących się na łamach prasy branżowej oraz autor i współautor wielu publikacji poświęconych ustawie VAT, m.in. „VAT – ewidencjonowanie i dokumentowanie w świetle nowych przepisów”.

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. Jest autorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT” czy też „Przeglądu Podatku dochodowego”. W 2012 r. Marcin Pacyna wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Michał Krawczyk – specjalista podatkowy, trener. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego i szkoleń podatkowych. Ponadto jest partnerem biznesowym w Spółce Doradztwa Podatkowego we Wrocławiu. Pracę w dziedzinie podatków rozpoczął w 1999 r. natomiast działalność szkoleniową w 2008 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik Tax Advisors Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego (TAXAGROUP) oraz pracownik organów podatkowych. Jest absolwentem Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Szkoły Trenerów i Coachów Biznesu Grupy SET. Wcześniej pracował w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w Wydziale Podatku od towarów i usług, a później w Dziale Kontroli Podatkowej Urzędu Skarbowego, gdzie zajmował się kontrolą podatkową, poczynając od stanowiska Inspektora do Starszego Komisarza Skarbowego.

*szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Program szkolenia

CZĘŚĆ I: Zmiany w VAT 2023 r. wynikające z najnowszego pakietu „SLIM VAT 3”

1. Podniesienie progu dla małego podatnika do 2 mln euro rocznie.

2. Uregulowanie właściwych kursów walut stosowanych do przeliczenia podstawy opodatkowania przy korektach in plus oraz in minus.

3. WDT – doprecyzowanie, że w razie otrzymania dokumentów z opóźnieniem wykazuje się w dacie powstania obowiązku podatkowego.

4. Zmiany w zwolnieniach z VAT dla zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz importu towarów dla palcówek dyplomatycznych.

5. Zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT.

6. Podniesienie z 500 do 10 tyś. zł progu, który pozwala na przyjęcie, że proporcja odliczenia wynosi 100% (pod warunkiem, że przekroczyła 98 %).

7. Brak konieczności uwzględniania korekty rocznej podatku naliczonego, jeżeli proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji wstępnej.

8. Wprowadzenie przepisu o braku obowiązku wystawienia faktury w przypadku, gdy wpłata zaliczki oraz dostawa towarów/usługa zostaną dokonane w tym samym okresie rozliczeniowym.

9. Możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej z tytułu otrzymania płatności na rachunek VAT w przypadku zmiany faktora.

10. Brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących on line.

11. Zmiany w naliczaniu sankcji 15%, 20%, 30% i 100% za błędy oraz możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe.

12. Umożliwienie zasad korygowania transakcji rozliczanych w ramach OSS oraz IOSS, gdy podatnik na moment jej składania nie korzysta z procedury OSS.

13. Możliwość przelewów VAT pomiędzy rachunkami VAT członków grupy VAT.

14. Wprowadzenie zmian w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych.

CZĘŚĆ II: Zmiany na rok 2023 r. wynikające z pakietu „Polski Ład” – Grupy VAT

1. Grupa VAT jako nowa kategoria podatnika – od stycznia 2023 r.

2. Zasady opodatkowania wewnątrz grupy.

3. Stosowanie proporcji odliczania VAT od zakupów mieszanych.

4. Mechanizm podzielonej płatności w GV.

5. Dokumentacja w GV.

6. Rejestracja GV i przesłanki do założenia GV.

7. Zwroty VAT w Grupie.

8. Odpowiedzialność poszczególnych członków GV za zobowiązania Grupy.

9. Rozliczenia po zakończeniu statutu podatnika przez GV.

10. Zasady prowadzenia ewidencji do 30.06.2023 oraz od 1.07.2023 r.

CZĘŚĆ III: Podsumowanie zmian wprowadzonych pakietem „Polski Ład” w VAT w roku 2022

1. Możliwość opodatkowania VAT niektórych usług finansowych, w tym obowiązek podatkowy, fakturowanie, odliczanie VAT, itp.

2. Szybki zwrot VAT dla podatników stosujących rozliczenia bezgotówkowe.

3. Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla określonych czynności dokonywanych z mocy prawa.

4. Zmiany w deklaracjach kwartalnych.

5. Zmiany pochodne – np. czynny żal w przypadku korygowania JPK.

CZĘŚĆ IV: Nowości w fakturowaniu tradycyjnym wprowadzone w 2022 r. oraz zmiany w dokumentowaniu transakcji

1. Zmiany odnoszące się do oznaczania duplikatów faktur.

2. Uproszczenie treści faktury zaliczkowej.

3. Wydłużenie terminu do wystawienia faktury przed sprzedażą i zapłatą do 60 dni.

4. Zmiany w treści faktur korygujących oraz nowe regulacje dotyczące zbiorczych faktur korygujących.

5. Oznaczenia w JPK_VAT w ramach pakietu e-commerce od 1.1.2022 (WSTO, IED).

6. Zmiany w oznaczeniu od 1.1.2022 ulgi na złe długi w JPK_VAT.

CZĘŚĆ V: Praktyczne stosowanie wybranych rozwiązań wprowadzonych pakietem SLIM-VAT 2

1. Określenie momentu ujęcia korekty WNT i importu usług.

2. Możliwość korekty deklaracji w zakresie importu towarów w celu uniknięcia prawa do utraty rozliczenia importu w deklaracji .

3. Uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług oraz dostawy odwróconej (problematyka 3 miesięcy na ujęcie importu usług) – powrót do zasad sprzed 2017 r.

4. Uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu WNT (problematyka 3 miesięcy na ujęcie importu usług) – powrót do zasad sprzed 2017 r.

5. Sposób rozliczania WNT w razie otrzymania faktury po 3 miesiącach.

6. Możliwość korygowania podatku naliczonego za różne okresy.

7. Zmiana terminu na zgłoszenie VAT-26 (samochody osobowe).

8. Zmiany w uldze na złe długi (wydłużenie okresu na zastosowanie ulgi, zniesienie różnych ograniczeń formalnych, wprowadzenie ulgi w odniesieniu do konsumentów).

CZĘŚĆ VI: Wprowadzenie do KSeF – faktury ustrukturyzowane: system fakultatywny w latach 2022-2023 i przygotowanie do systemu obowiązkowego od 2024 roku

1. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF) w 2022 jako wstęp do obligatoryjnego stosowania. Wdrożenie procedur przygotowawczych do systemu obowiązkowego.

2. Faktura ustrukturyzowana jako rodzaj faktury elektronicznej.

3. Akceptacji odbiorcy na e-faktury.

4. Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.

5. Korygowanie faktur ustrukturyzowanych.

6. Zniesienie uciążliwych warunków dla faktur korygujących w zakresie posiadania dokumentacji uzgodnieniowej.

7. Duplikaty oraz noty.

8. Możliwość przekazania danych faktury podmiotom trzecim bez ingerencji systemowej (tzw. anonimowy dostęp i jego praktyczne znaczenie).

9. Przyspieszony zwrot VAT w przypadku stosowania faktur ustrukturyzowanych.

10. Faktury ustrukturyzowane wystawiane dla konsumentów.

11. Ułatwienia w zakresie zapewnienia autentyczności, integralności oraz czytelności.

12. Ułatwienia w zakresie JPK_FA.

CZĘŚĆ VII: Nowości orzecznicze, zapowiedź przyszłych zmian

1. VAT in the digital Age 2025-2028 r. – przyszła rewolucja w VAT w obszarze rozliczeń wewnątrzwspólnotowych.

2. Obowiązki dostawców usług płatniczych w całej UE i w Polsce – projekt ustawy.

3. Ważne orzeczenia i interpretacje ważne dla podatku VAT.

4. Inne zagadnienia.

Informacje organizacyjne

Cena: 690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. 

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-16:00

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
16:00 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska 
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
29-03-2023Online
17-04-2023Online
26-04-2023Online

Zaufali nam: