FORUM Dyrektor Finansowy 2023

Cena: 2495 zł + 23% VAT

Kategoria: , , ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 2495 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Premierowa debata roku!

„Przywództwo to zdolność przekładania wizji na rzeczywistość.”
Warren Bennis

Organizacje stoją w obliczu wielu wyzwań. Od stale zmieniających się przepisów, przez następstwa pandemii, po ewoluujące miejsca pracy, niedobór talentów i szerokie skutki niestabilności geopolitycznej czy zagrożenia bezpieczeństwa. Te wyzwania łącznie stwarzają pilną potrzebę radykalnej transformacji organizacji. W dzisiejszym szybko zmieniającym się, konkurencyjnym środowisku dyrektorzy finansowi i liderzy finansowi odgrywają coraz bardziej strategiczną rolę w swoich organizacjach i jako liderzy stają przed wyzwaniami, które na nowo wytyczają przyszłą ścieżkę działania w obliczu bezprecedensowych zmian.

Najważniejsze wyzwania i priorytety Dyrektora Finansowego

 

Program

 

Dostępne terminy
18-10-202319-10-2023Warszawa

Zaufali nam: