FORUM Dyrektor Finansowy 2024

Cena: 1995 zł + 23% VAT

Kategoria: , , ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1995 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
TRANSFORM to STAY AHEAD

„Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie.”
Peter Drucker

Forum Dyrektor Finansowy to wyjątkowe wydarzenie zaprojektowane we współpracy z Radą Programową, w skład której wchodzą CFO/Dyrektorzy Finansowi z różnych branż w Polsce.
Program wydarzenia nakreśla obszary związane z przyszłością finansów i wspiera liderów działów finansowych w sprawnym przeprowadzaniu wszystkich zmian w strukturze organizacyjnej, talentach,
technologii i procesach, które są potrzebne do osiągnięcia przyszłej wizji finansów.

Obowiązki CFO/Dyrektora Finansowego są szersze i bardziej zróżnicowane niż kiedykolwiek wcześniej. Wraz ze wzrostem wykorzystania technologii cyfrowych, wpływem zmian klimatycznych na środowisko oraz falą niepewności geopolitycznej i gospodarczej, łącznie wyzwania te stwarzają pilną potrzebę radykalnej transformacji organizacji. W dzisiejszym dynamicznym krajobrazie liderzy działów finansowych muszą wykazywać się zdolnością adaptacji i chęcią wykorzystania nowych umiejętności i perspektyw. Muszą brać pod uwagę wpływ sił kulturowych i technologicznych na podejmowanie decyzji biznesowych oraz być gotowi do wyznaczania i kształtowania strategicznego kierunku swojej firmy.

Najważniejsze wyzwania i priorytety CFO/Dyrektora Finansowego

Dostępne terminy
08-10-202409-10-2024Warszawa

Zaufali nam: