Budżet kontraktów budowlanych

Cena: 890 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 890 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

dr hab. inż. Roman Kotapski – ekspert w zakresie zarządzania kosztami, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o., wydawca pisma Controlling i Zarządzanie, Redaktor Naczelny Wydawnictwa MARINA. Profesor w Katedrze Rachunku kosztów, Zarządzania podatkami i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, controllingu. Opracował i wdrożył systemy budżetowania, controllingu, zakładowe plany kont, procedury i zasady kalkulacji cen i kosztów m.in. w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, produkcyjnych, handlowych, radiu, wodociągowo-kanalizacyjnych, komunalnych, szpitalach. Autor ponad 200 artykułów na temat rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i budżetowania publikowanych na łamach specjalistycznych czasopism, m.in. Wodociągi – Kanalizacja, Controlling i Zarządzanie, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Rachunkowość, Rachunkowość Budżetowa, Biuletyn Rachunkowości i Finansów, Rachunkowość finansowa i audyt. Jest autorem, współautorem wielu książek m.in. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2006), Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie (Wyd. ODDK 2002), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem (Wyd. PWE 2001), ABC kosztów przedsiębiorstwa telewizyjnego (Wyd. Montevideo 2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym (Wyd. Poltext 2009), Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań (Wydawnictwo MARINA 2009), Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym (Wydawnictwo MARINA 2014), Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2020), Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021), Raportowanie finansowe, niefinansowe i kosztowe w polskich instytucjach kultury (wyd. Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o. o., Katowice, 2021).

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla kierowników kontraktów budowlanych. Wskazany jest udział:
prezesów zarządu, dyrektorów działów operacyjnych, pracowników zaplecza budowy oraz działów ekonomicznych i controllingu itp.

Cel szkolenia

Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi.

Zakres tematyczny szkolenia

Szkolenie jest poświęcone problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione zagadnienia dotyczące: kosztów kontraktów, w tym w szczególności wpływu rozliczeń kosztów pośrednich na jego wynik, tworzenia budżetu kontraktu i jego wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, systemu kontroli kosztów kontraktu, w tym jego ewidencji przychodów i kosztów. Zostaną również przedstawione problemy organizacyjne, które mają wpływ na sprawny proces tworzenia budżetu kontraktu.

Program szkolenia

1. Zarządzanie kosztami:
a) zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa,
b) rachunek kosztów – istota i zadania,
c) rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza,
d) kryteria klasyfikacji kosztów.

2. Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem:
a) istota i cele budżetowania,
b) system budżetowania przedsiębiorstwa,
c) budżet działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego,
d) ośrodki odpowiedzialności a budżet przedsiębiorstwa,
e) Wdrożenie systemu budżetowania przedsiębiorstwem.

3. Budżet kontraktu budowlanego:
a) koszty budowy,
b) kosztorys a budżet,
c) budżet kosztów budowy,
d) budżet kosztów budowy – zadanie,
e) organizacja systemu budżetowania w obszarze realizacji kontraktów budowlanych,
f) kalkulacja kosztów składowych budżetu kontraktu budowlanego – robocizna, transport, sprzęt.

4. Kontrola budżetowa kontraktu budowlanego:
a) istota i system kontroli budżetowej przedsiębiorstwa,
b) sprawozdanie z wykonania budżetu kontraktu,
c) ewidencja przychodów i kosztów kontraktu budowlanego dla potrzeb zarządzania kontraktem,
d) wpływ rozliczanych kosztów pośrednich na wynik kontraktu,
e) współpraca kierownika kontraktu z działem księgowości.

Informacje organizacyjne

Cena: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat ukończenia szkolenia

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00-16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
19-09-2024Warszawa

Zaufali nam: