Szkolenie online Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym (X, Y, Z) – zmiany i różnice międzypokoleniowe

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1490 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Od liderów wymaga się dziś nieprzeciętnej efektywności, realizowania dużych i wymagających celów, które są możliwe do osiągnięcia tylko wówczas, gdy za liderami stoi zgrany i zaangażowany zespół. Zespół, który kieruje się wspólnie wyznaczonymi wartościami i podąża za swoją misją. To nie oznacza konieczności tworzenia zespołu z podobnych sobie ludzi. Przeciwnie im większa różnorodność, tym większa synergia i możliwość realizowania celów w lepszy jakościowo sposób. A co kiedy nasz zespół tworzą ludzie pokolenia X, Y, Z ?

Czy oczywiste różnice muszą przekreślać efektywność pracy i atmosferę w zespole? W oparciu o co budować różnorodne zespoły? Jakiej komunikacji unikać, a jaką stosować wobec ludzi reprezentujących różne pokolenia? Jakie style kierowania należy stosować i na co zwracać szczególną uwagę. Jakich przekonań i jakich mechanizmów unikać? Jakie codzienne działania wdrażać, by zespół znał swoje „po co?” oraz zasady ustalane wspólnie.

Dziś rola lidera jest szczególnie ważna. To on stanowi główne ogniowo i trzon organizacji, poprzez stworzenie zespołu, który będzie traktował swoją różnorodność, jako największy atut.

Adresaci szkolenia

Kadra kierownicza, menedżeroie wszystkich szczebli zarządzania, wszystkie osoby które, zarządzają lub będą zarządzać ludźmi.

Cel szkolenia

• wzrost świadomości różnic międzypokoleniowych i ich źródeł,
• poznanie mechanizmów wpływających na kształtowanie się różnic międzypokoleniowych,
• rozwój kompetencji komunikacji i współpracy międzypokoleniowej,
• budowanie motywacji, zaangażowania i przynależności zespołowej,
• umiejętność dopasowania stylu komunikowania się i zarządzania do różnych pokoleń,
• poznanie stylów zarządzania wg Daniela Golemana – i potrzeby pracy nad poszerzaniem swoich możliwości stosowania każdego ze stylów,
• wykorzystanie technik coachingowych w rozwoju kompetencji skutecznego lidera,
• wykorzystanie różnorodności do osiągania celów zespołowych,
• wypracowanie wspólnego kodeksu zespołu.

Metodyka szkolenia

Ćwiczenia grupowe i indywidualne, dyskusje, praca zespołowa, prezentacja, studia przypadku, symulacje, wymiana doświadczeń, feedback, obserwacje.

Prowadzący szkolenie

Kamila Karczewska – trener, coach, mentor, praktyk biznesu. Prelegentka na konferencjach, autorka programów szkoleniowych i artykułów z obszaru rozwoju osobistego i biznesowego publikowanych w portalach branżowych. Współpracuje z klientami biznesowymi i indywidualnymi, jako konsultant i coach w obszarze rozwoju osobistego i wzmacniania pozycji rynkowej firm, również poprzez szkolenia i podwyższanie kompetencji pracowników. Ogromne doświadczenie zawodowe zdobyła pracując na stanowiskach menedżerskich w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Kompetencji związanych z rozwojem i efektywnością osobistą uczyła się na polskich uczelniach, a także na seminariach i w warsztatach u światowej sławy trenerów: Anthony Robbins, Brian Tracy, John Maxwell. Swoje szkolenia prowadzi w oparciu o proces szkoleniowy zawierający elementy treningu mentalnego i accelerated learning, dzięki którym uczestnicy już od samego początku są zaangażowani i skoncentrowani na wyzwaniach, z którymi na co dzień się spotykają, a podczas całego procesu dostają wszystkie odpowiedzi na pytania z którymi przyszli. Podczas 10 letniej pracy trenerskiej przeszkoliła ponad 4.000 osób, mając na koncie przeprowadzone szkolenia z zakresu: skutecznego przywództwa i zarządzania czasem, komunikacji, asertywności oraz inne warsztaty z obszaru efektywności osobistej.

Program szkolenia

1. Charakterystyka pokoleń, geneza powstania różnic międzypokoleniowych:
• Skąd wiadomo, kiedy pojawia się nowa generacja?
• Skąd biorą się różnice międzypokoleniowe?
• Kim są Baby Boomers, Iksy, Igreki i Zety?
• Jacy są Baby Boomers, Iksy, Igreki i Zety?
• Inne tajemnicze nazwy: silence generation, millenialni, pokolenie C, niesklasyfikowani

2. Różnice komunikacyjne związane z specyfiką poszczególnych pokoleń:
• Z czego wynikają różnice?
• Preferencje komunikacyjne poszczególnych pokoleń
• Jak porozumieć się z każdym pokoleniem? – elementy wspólne i wyróżniki

3. Jak odpowiedzieć na potrzeby każdego pokolenia?
• Zarządzanie oczekiwaniami
• Dostrzeżenie: pracy, potencjału i zasobów pracowników
• Odpowiadanie na indywidualne potrzeby pokolenia Baby Boomers, Iks, Igrek i Zet

4. Style zarządzania, różnice międzypokoleniowe w szybko zmieniającym się świecie:
• Zarządzanie i współpraca w zespołach wielopokoleniowych
• Zmieniające się style zarządzania – jak chce być zarządzane pokolenie X,Y,Z?
• Teoria czarnego łabędzia – czy świat przyspiesza? Wartości pokoleń i ich wpływ na sposób komunikowania się
• Najważniejsze zmiany: pokolenie on-line i multitasking, wirtualnego świata, sposoby komunikowania się i wchodzenie w relacje
• Co w sobie nawzajem podziwiamy a co nas drażni?
• Asertywność, uległość, rywalizacja, manipulacja – jak pokolenia korzystają z każdego ze stylów komunikacji?

5. Rozwiązywanie problemów międzypokoleniowych w zespole:
• Jakie problemy pojawiają się w zespole wielopokoleniowym?
• Budowa mapy w oparciu o pokategoryzowane problemy
• Burza mózgów – poszukiwanie rozwiązań w oparciu o wiedzę ze zrealizowanych modułów i własne doświadczenia
• Radzenie sobie w trudnych sytuacjach

6. Różnorodność międzypokoleniowa, jako podstawa twórczego myślenia:
• Myślenie twórcze i kreatywność
• Czerpanie z różnorodności zespołu
• Kilka słów o inspiracji – zarażanie pasją do wykonywanych zadań
• Metody generowania pomysłów i ich weryfikacji

7. Wpływ, motywacja i współpraca międzypokoleniowa:
• Co ludzi motywuje do efektywnej pracy? Jaki styl zarządzania, komunikacji jest motywacyjny dla każdego pokolenia?
• Motywacja „do” i „od” – czy coś się tu zmienia?
• Teorie motywacji i ich przełożenie praktyczne: jedna z wartości która jest niezmienna niezależnie od pokolenia.
• Pokolenia – różne aspekty motywacji. Jak motywować każde pokolenie?
• Nowe pokolenia – ich wartości i styl działania.
• Intermentoring – symbol współczesności.
*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Akademii ADN w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

9:30 rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – 16:00 szkolenie
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
19-10-202320-10-2023Online
27-11-202328-11-2023Online
21-12-202322-12-2023Online

Zaufali nam: