Należności budżetowe 2024 w JSFP – najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości

Cena: 590 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 590 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości jednostek sektora finansów publicznych.

Opis szkolenia

Należności to niezwykle ważny aspekt funkcjonowania jednostek budżetowych. Prawidłowe ich ustalenie, dochodzenie, stosowanie ulg to kluczowe aspekty, które definiuje ustawa o finansach publicznych. Szkolenie przybliży uczestnikom podstawowe zasady związane z funkcjonowaniem należności w obszarze ewidencji, klasyfikacji, sprawozdawczości i windykacji po zmianach prawnych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych.

Program szkolenia

1. Ewidencja należności i dochodów budżetowych – zasady i terminy, w tym m.in.:
a) należności krótkoterminowe i długoterminowe,
b) przypisy, odpisy, dochody nieprzypisane,
c) nadpłaty,
d) zaległości,
e) przedawnienia,
f) należności sporne i wątpliwe.

2. Naliczanie, ewidencja i dochodzenie odsetek od należności – terminy, zasady; odsetki a kary.

3. Odpisy aktualizujące należności – ustalanie prawdopodobieństwa otrzymania należności wątpliwej – zasady, ewidencja.

4. Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja:
a) umorzenie należności,
b) odroczenie terminu płatności,
c) rozłożenie zaległości na raty.

5. Windykacja należności – krok po kroku – ewidencja:
a) upomnienie, tytuł wykonawczy – należności publicznoprawne,
b) koszty upomnienia – zasady,
c) wezwanie do zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, wniosek egzekucyjny – należności cywilnoprawne,
d) rekompensata za koszty odzyskiwania należności cywilnoprawnych – istota, zasady naliczania,
e) kontrahent w likwidacji, upadłości,
f) postanowienia komornicze,
g) zakończenie postępowania egzekucyjnego,
h) koszty egzekucji.

6. Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej dochodów.

7. Należności i dochody budżetowe – problemy sprawozdawczości budżetowej i z zakresu operacji finansowych.

8. Inwentaryzacja należności – terminy, zasady:
a) potwierdzanie sald,
b) weryfikacja.

9. Należności i dochody w sprawozdaniach finansowych.

10. Pytania.

Informacje organizacyjne

Cena: 590 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
26-03-2024Warszawa
22-04-2024Warszawa
22-05-2024Warszawa
20-06-2024Warszawa

Zaufali nam: