Szkolenia online Moduł 5 Księga główna – szkolenie dedykowane pracownikom SSC

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Kategoria:

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 1390 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Pracownicy obszarów AP, AR, GL zatrudnieni w SSC/GBS.

Program szkolenia

Moduł należy do programu „Akademia Księgowości dedykowana pracownikom SSC”.

Rozliczenia środków pieniężnych:
a) księgowanie wyciągów bankowych (matchowanie przelewów otrzymanych i wykonywanych z otwartymi pozycjami rozrachunków),
b) zasady i korzyści stosowania konta technicznego,
c) księgowanie ręcznych przelewów za kilka różnych faktur,
d) wyjaśnianie sald konta technicznego na koniec okresu.

1. Rozliczenia międzyokresowe czynne oraz bierne
a) omówienie zasad stosowania rozliczeń międzyokresowych,
b) omówienie zasad kapitalizacji nakładów na prace rozwojowe w trakcie i księgowania po zakończeniu prac (know-how).

2. Rezerwy na zobowiązania
a) zasady naliczania rezerw na zobowiązania,
b) zasady zmiany szacunku (podejście retrospektywne/ prospektywne).

3. Podatek vat:
a) VAT należny, a VAT naliczony,
b) ogólne zasady księgowań i rozliczeń VAT,
c) zasady działania tzw. mechanizmu reverse charge,
d) okresy rozliczania VAT dla transakcji specyficznych (koszty mediów itd.). – i.e. transakcje trójstronne

4. Prezentacja podstawowych księgowań w księdze głównej (które nie są wprowadzone przez ap czy ar: rezerwy, rmc, rmb oraz księgowanie odsetek – z omówieniem wpływu na bilans i rachunek zysków i strat – proces zamykania miesiąca/ okresu).

5. Rozliczanie delegacji z pracownikami – dokumenty oraz zasady księgowania.

6. Podatek dochodowy
a) podstawowe założenia i zasady kalkulacji,
b) odroczony podatek dochodowy – co to jest, jak liczymy, czemu służy,
c) rynkowy charakter cen w transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi (cele i podstawowe założenia).

7. Proces audytu ksiąg rachunkowych – cele, uczestnicy, zaangażowanie i odpowiedzialność księgowości, najczęściej wykorzystywane w procesie audytu dokumenty ze zobowiązań oraz należności.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Akademii ADN w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Inne formy szkolenia

Szkolenie dostępne również w:

• języku angielskim

Online training Module 5 General Ledger – a course dedicated to SSC/GBS »

• formule zamkniętej

Informacje organizacyjne

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej 9:30 – Rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00 – wykład cz. I 11:30 – przerwa 15-minutowa 11:45 – wykład cz. II 13:15 – przerwa 30-minutowa 13:45 – wykład cz. III 15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Karolina Podrucka
tel. (022) 208 23 89 | mob. 668-326-020
karolina.podrucka@adnakademia.pl

Krzysztof Kadlec
tel. (022) 208 28 48| mob. 502-279-756
krzysztof.kadlec@adnakademia.pl

Dostępne terminy
23-05-2024Online
21-11-2024Online

Zaufali nam: