Szkolenie online Jak praktycznie zrozumieć Prawo celne obowiązujące na terenie Unii Europejskiej?

Cena: 790 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Program szkolenia

1. Akty prawne tworzące nowy porządek prawny od 01 maja 2016 r.

2. Podstawowe definicje zawarte w art. 5 UKC – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 m.in.: przedstawiciel celny, status celny, procedury celne, środki polityki handlowej, środki pozataryfowe, środki taryfowe, procesy przetwarzania, decyzja, prowizja od zakupu, itp.

3. Elementy służące do ustalania wartości celnej towaru:
a) metody wyznaczania wartości celnej towaru – metoda podstawowa – metoda wartości transakcyjna według art. 70 ust. 1 oraz metody zastępcze art. 74 ust. 1 UKC/UCC,
b) kurs wymiany stosowany w celu ustalania wartości celnej towaru – art. 53 ust. 1 lit. a UKC/UCC plus art. 146 RW/IA,
c) wyznaczenie miejsca wprowadzenia na obszar celny UE – art. 137 RW/IA; koszt transportu lotniczego wliczany do wartości celnej towaru – zał. 23-01 RW,
d) osoby powiązane – art. 127 ust. 1 RW/IA,
e) użycie odpowiedniej taryfy celnej – Wspólna Taryfa Celna, Zintegrowana Taryfa Celna Wspólnot Europejskich – TARIC, System ISZTAR; niekonwencjonalne metody taryfikacji,
f) rodzaje stawek celnych,
g) pochodzenie towarów – niepreferencyjne, preferencyjne,
h) kurs stosowany w celu określenia klasyfikacji taryfowej i należności celnych przywozowych i wywozowych – art. 153 ust. 1 lit. b UKC/UCC plus art. 48 ust. 1 RW/IA.

4. Elementy wartości transakcyjnej art. 71 UKC/UCC – elementy dodawane, katalog zamknięty.

5. Elementy nie wliczane do wartości celnej art. 72 UKC/UCC – elementy odejmowane.

6. INCOTERMS 2020 jak należy stosować. Analiza porównawcza z warunkami dostaw INCOTERMS: 2000, 2010.

7. Omówienie dokumentowania pochodzenia towaru z uwzględnieniem uruchomionego od 01 stycznia 2017 r. systemu zarejestrowanych eksporterów REX.

8. Praktyczne przykłady wyznaczania wartości celnej, uwzględniające: rabaty, licencje, montaż urządzenia na terenie UE.

9. Skrótowe omówienie procedur celnych art. 5 pkt 16 UKC/UCC oraz procedur specjalnych art. 210 UKC/UCC m.in. zrozumienie funkcjonowania procedury tranzytu i wywozu.

10. Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2. Wyznaczanie pól: 47 – obliczanie opłat oraz 46 – wartość statystyczna.

11. Dokumenty dołączane do zgłoszenia celnego. Obwieszczenie M.F. w sprawie zgłoszeń celnych Dz. U. 2021 poz. 1841.

12. Wprowadzanie towarów na obszar celny UE.

13. Panel dyskusyjny.

Informacje organizacyjne

Cena: 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 9:00 – 15:00

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
8:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
9:00 – wykład cz. I
10:30 – przerwa 15-minutowa
10:45 – wykład cz. II
12:15 – przerwa 30-minutowa
12:45 – wykład cz. III
15:00 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
23-04-2024Online

Zaufali nam: