Jak praktycznie zrozumieć Prawo celne obowiązujące na terenie Unii Europejskiej?

Cena: 840 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 840 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

1. Akty prawne tworzące nowy porządek prawny od 01 maja 2016 r.

2. Podstawowe definicje zawarte w art. 5 UKC – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 m.in.: przedstawiciel celny, status celny, procedury celne, środki polityki handlowej, środki pozataryfowe, środki taryfowe, procesy przetwarzania, decyzja, prowizja od zakupu, itp.

3. Elementy służące do ustalania wartości celnej towaru:
a) metody wyznaczania wartości celnej towaru – metoda podstawowa – metoda wartości transakcyjna według art. 70 ust. 1 oraz metody zastępcze art. 74 ust. 1 UKC/UCC,
b) kurs wymiany stosowany w celu ustalania wartości celnej towaru – art. 53 ust. 1 lit. a UKC/UCC plus art. 146 RW/IA,
c) wyznaczenie miejsca wprowadzenia na obszar celny UE – art. 137 RW/IA; koszt transportu lotniczego wliczany do wartości celnej towaru – zał. 23-01 RW,
d) osoby powiązane – art. 127 ust. 1 RW/IA,
e) użycie odpowiedniej taryfy celnej – Wspólna Taryfa Celna, Zintegrowana Taryfa Celna Wspólnot Europejskich – TARIC, System ISZTAR; niekonwencjonalne metody taryfikacji,
f) rodzaje stawek celnych,
g) pochodzenie towarów – niepreferencyjne, preferencyjne,
h) kurs stosowany w celu określenia klasyfikacji taryfowej i należności celnych przywozowych i wywozowych – art. 153 ust. 1 lit. b UKC/UCC plus art. 48 ust. 1 RW/IA.

4. Elementy wartości transakcyjnej art. 71 UKC/UCC – elementy dodawane, katalog zamknięty.

5. Elementy nie wliczane do wartości celnej art. 72 UKC/UCC – elementy odejmowane.

6. INCOTERMS 2020 jak należy stosować. Analiza porównawcza z warunkami dostaw INCOTERMS: 2000, 2010.

7. Omówienie dokumentowania pochodzenia towaru z uwzględnieniem uruchomionego od 01 stycznia 2017 r. systemu zarejestrowanych eksporterów REX.

8. Praktyczne przykłady wyznaczania wartości celnej, uwzględniające: rabaty, licencje, montaż urządzenia na terenie UE.

9. Skrótowe omówienie procedur celnych art. 5 pkt 16 UKC/UCC oraz procedur specjalnych art. 210 UKC/UCC m.in. zrozumienie funkcjonowania procedury tranzytu i wywozu.

10. Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2. Wyznaczanie pól: 47 – obliczanie opłat oraz 46 – wartość statystyczna.

11. Dokumenty dołączane do zgłoszenia celnego. Obwieszczenie M.F. w sprawie zgłoszeń celnych Dz. U. 2021 poz. 1841.

12. Wprowadzanie towarów na obszar celny UE.

13. Panel dyskusyjny.

Informacje organizacyjne

Cena: 840 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 9:00 – 15:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
12-12-2023Warszawa

Zaufali nam: