Skuteczny Project Manager

Cena: 1790 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Dostępne terminy Drukuj szkolenie
25-09-202326-09-2023Wrocław
12-10-202313-10-2023Poznań
16-10-202317-10-2023Warszawa
23-10-202324-10-2023Kraków
26-10-202327-10-2023Wrocław
13-11-202314-11-2023Gdańsk
16-11-202317-11-2023Poznań
20-11-202321-11-2023Warszawa
04-12-202305-12-2023Poznań
07-12-202308-12-2023Kraków
11-12-202312-12-2023Wrocław
14-12-202315-12-2023Warszawa
18-12-202319-12-2023Gdańsk
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Cel szkolenia

Podniesienie kompetencji menedżerów w zakresie roli przywódczej w projekcie, a w szczególności budowania i zarządzania zespołami zadaniowymi ukierunkowanymi na osiąganie mierzalnych rezultatów przy zadanych ograniczeniach czasowych. Szkolenie przedstawia bezpieczną i przewidywalną metodę zwiększenia efektywności zespołów projektowych sprawdzoną w projektach o różnej skali i zakresie.

Korzyści dla uczestnika

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił:
• zbudować swój autorytet jako menedżer i lider zespołu projektowego,
• łatwo rozwijać i zarządzać relacjami w zespole,
• zarządzać procesem w zespole, w szczególności po zmianach organizacyjnych,
• integrować zespoły pochodzące z różnych działów,
• stawiać cele i zapewniać ich efektywną realizację,
• efektywnie zarządzać czasem członków zespołu projektowego
• skutecznie realizować podstawowe zadania menedżerskie.

Metodyka szkolenia

Interaktywny warsztat realizowany metodami aktywizującymi, w którym Uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności do zastosowania od razu po szkoleniu.

Wśród wielu form aktywności, będą wykorzystywane:
• ćwiczenia praktyczne (indywidualne i zespołowe),
• dyskusje moderowane,
• analiza case study,
• odgrywanie ról,
• gry interaktywne.

Adresaci szkolenia

Menedżerowie i kierownicy projektów z różnych działów organizacji posiadający zróżnicowane doświadczenie menedżerskie.

Program

1. „Wieża babel”

Ćwiczenie ma na celu postawienie Uczestników w sytuacji problemowej, w której ujawnione zostaną wyzwania i problemy procesu budowania zespołu ludzkiego w sytuacji oczekiwania osiągnięcia konkretnego i terminowego rezultatu. Ćwiczenie oparte będzie na prostej grze zespołowej „Wieża Babel”.

2. Autorytet menedżera

Uczestnicy poznają 5 źródeł autorytetu menedżera projektu i nauczą się je doskonalić! Nabędą umiejętności automotywacji, czyli poznają swoje wartości i misję zawodową. Będą wiedzieli, jak budować wiarygodność jako menedżera. Zdiagnozują swoje kompetencje komunikacyjne i style zarządzania – testy kompetencji wzrostowych i przedsiębiorczych.

3. Skuteczny zespół

Uczestnicy dowiedzą się jak działa skuteczny zespół, mający osiągnąć cel w zadanym czasie, którego zawsze jest „za mało”? Jak budować zespół w oparciu o 3 wspólne wartości i 3 zasady komunikacji. Poznają kluczowe role zespołowe. Będą potrafili dopasować styl zarządzania do etapu rozwoju zespołu. Nauczą się stosować 2 skuteczne zasady wyprzedzonej informacji.

4. Integracja zespołu wokół celów i zadań

W trakcie ćwiczenia Uczestnicy zdefiniują 4 elementy misji swojego zespołu i poznają tajemnicę skutecznej definicji i budowania poczucia wspólnego celu. Zrozumieją, dlaczego trzeba stawiać zespołowi tylko ambitne cele. Nauczą się planować zadania i uzgadniać kryteria sukcesu.

5. Jak być skutecznym szefem zespołu?

Przywództwo vs zarządzanie. Exposé menedżera. Aktywizacji zespołu i jego motywacja: równanie Growingu™. Strategia rozwoju członków zespołu. Opór jako informacja zwrotna – wyzwanie, szansa.

6. Wydawanie poleceń i delegowanie zadań

Uczestnicy dowiedzą się, co o delegowaniu powinien wiedzieć kierownik projektu? Formuła delegowania zadań osadzonych w harmonogramie projektu. Nabędą praktyczne umiejętności delegowania zadań – ćwiczenia indywidualne w scenkach sytuacyjnych.

7. Podstawowe zadania menedżera projektu

Uczestnicy opanują podstawowe kompetencje menedżera: rozliczanie zadań i jakości pracy, rozmowy korygująco – motywujące, rozmowy dyscyplinujące, udzielanie pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej, przekazywanie dobrych i złych wiadomości zespołowi.

8. Zarządzanie kryzysowe w zespole

Uczestnicy dowiedzą się jak powstaje kryzys? Działanie w warunkach kryzysu. Poznaj 8 złotych zasad zarządzania kryzysem. Konflikt jako podstawowa przyczyna kryzysu. Naucz się rozwiązywania konfliktów stosując 3 proste zasady.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Cena: 1790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00-16:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
25-09-202326-09-2023Wrocław
12-10-202313-10-2023Poznań
16-10-202317-10-2023Warszawa
23-10-202324-10-2023Kraków
26-10-202327-10-2023Wrocław
13-11-202314-11-2023Gdańsk
16-11-202317-11-2023Poznań
20-11-202321-11-2023Warszawa
04-12-202305-12-2023Poznań
07-12-202308-12-2023Kraków
11-12-202312-12-2023Wrocław
14-12-202315-12-2023Warszawa
18-12-202319-12-2023Gdańsk

Zaufali nam: