Controlling zaplecza budowy

Cena: 890 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 890 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

dr hab. inż. Roman Kotapski – ekspert w zakresie zarządzania kosztami, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o., wydawca pisma Controlling i Zarządzanie, Redaktor Naczelny Wydawnictwa MARINA. Profesor w Katedrze Rachunku kosztów, Zarządzania podatkami i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, controllingu. Opracował i wdrożył systemy budżetowania, controllingu, zakładowe plany kont, procedury i zasady kalkulacji cen i kosztów m.in. w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, produkcyjnych, handlowych, radiu, wodociągowo-kanalizacyjnych, komunalnych, szpitalach. Autor ponad 200 artykułów na temat rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i budżetowania publikowanych na łamach specjalistycznych czasopism, m.in. Wodociągi – Kanalizacja, Controlling i Zarządzanie, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Rachunkowość, Rachunkowość Budżetowa, Biuletyn Rachunkowości i Finansów, Rachunkowość finansowa i audyt. Jest autorem, współautorem wielu książek m.in. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2006), Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie (Wyd. ODDK 2002), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem (Wyd. PWE 2001), ABC kosztów przedsiębiorstwa telewizyjnego (Wyd. Montevideo 2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym (Wyd. Poltext 2009), Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań (Wydawnictwo MARINA 2009), Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym (Wydawnictwo MARINA 2014), Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2020), Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021), Raportowanie finansowe, niefinansowe i kosztowe w polskich instytucjach kultury (wyd. Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o. o., Katowice, 2021).

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla kierowników zaplecza technicznego budowy, a w szczególności:
• kierowników baz sprzętowo-transportowych,
• kierowników węzłów betoniarskich,
• kierowników warsztatów.
Wskazany może być udział:
• dyrektorów finansowych,
• głównych księgowych,
• pracowników działów ekonomicznych i controllingu itp.

Cel szkolenia

Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie istoty kosztów działalności zaplecza technicznego budowy, kalkulacji usług, tworzenia jego budżetów, planowaniem wyniku finansowego oraz budowy systemu controllingu w przedsiębiorstwie i jego wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi.

Zakres tematyczny szkolenia

Szkolenie jest poświęcone problematyce budowy systemu controllingu w obszarze zaplecza wspomagającego realizację kontraktu budowlanego. Dotyczy w szczególności:
• baz sprzętowo-transportowych,
• węzłów betoniarskich,
• warsztatów,
• zakładu konstrukcji stalowych.
Na szkoleniu zostaną omówione problemy związane z:
• planowaniem przychodów i kosztów działalności powyższych obszarów działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego,
• projektowaniem i wdrażaniem budżetu,
• wykorzystaniem i adaptacją narzędzi rachunkowości zarządczej w systemie controllingu,
• projektowaniem i wdrażaniem systemu controllingu,
• projektowaniem zakładowych planów kont dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem.

Metody pracy

Zajęcia prowadzone będą w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy zajęć będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, związanych z poruszaną na wykładzie tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie zajęć. Atrakcyjność zajęć zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą ich tematykę oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu oraz zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach budolwano-montażowych.

Program szkolenia

1. Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1.1 Istota i cele controllingu w przedsiębiorstwie
1.2 System budżetowania przedsiębiorstwa
1.3 Korzyści z wdrożenia systemu controllingu w przedsiębiorstwie

2. Controlling bazy sprzętowo-transportowej
2.1 Elementy systemu controllingu bazy sprzętowo-transportowej
2.2 Przychody i koszty bazy sprzętowo-transportowej
2.3 Kalkulacja kosztów zasobów
2.4 Kalkulacja kosztu jednostkowego usługi sprzętowej
2.5 Kalkulacja kosztu robocizny pracownika
2.6 Konstrukcja budżetu bazy sprzętowo-transportowej
2.7 Warsztaty – budżet bazy
2.8 Kontrola działalności bazy sprzętowo-transportowej

3. Planowanie i kontrola kosztów działalności węzłów betoniarskich warsztatów

4. Ewidencja przychodów i kosztów dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem
4.1 Baza sprzętowo-transportowa
4.2 Węzły betoniarskie
4.3 Warsztaty i zakłady konstrukcji stalowych
4.4 Wpływ rozliczanych kosztów pośrednich na wynik kontraktu
4.5 Współpraca kierownika z działem księgowości

 

Informacje organizacyjne

Cena: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat ukończenia szkolenia

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00-16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
06-11-2023Warszawa

Zaufali nam: